Anda di halaman 1dari 3

KEUTAMAAN DAN PENTINGNYA AKHLAK MULIA

Assalamualaikum wr.wb
Berbicara tentang akhlak berarti berbicara tentang perilaku dan
tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari,kedudukan akhlak dalam
islam sangatlah penting dan wajib bagi setiap muslim untuk berusaha
semaksimal mungkin untuk memiliki akhlak mulia,Karena kita agama
islam agama yang mengajarkan tentang tata krama,agama yang
mengajarkan tentang adab dan kesopanan terhadap orang lain,oleh
karna itu terkadang dengan akhlak yang kita miliki kita bisa
mendapatkan penilaian yang baik di tengah-tengah masyarakat dan
banyak orang menilai seseorang itu dari perilaku dan tindakannya
dalam kehidupan sehari-hari,orang tidak memandang kita dari
kecantikan dan kegantengan yang kita miliki akan tetapi orang
memandang kita dari tingkah laku dan akhlak yang kita miliki,karena
mengapa? Banyak orang yang cantik tapi hatinya tidak secantik
wajahnya dan banyak orang ganteng tapi hatinya tidak seganteng
wajahnya. Seperti kisah ‘’perempuan cerewet bertemu dengan
ustad’’saat ustad berkata kepada perempuan cerewet ‘’eee…nak di
tau ji kalau cantikki tapi kalau keluar ki dari rumah ta’tutup itu aurat
ta’ perbaiki itu akhlak ta’lalu apa yang di katakan perempuan cerewet
kepada sang ustad ‘’ eee ustad ini badan ku badan ku ji,akhlak ku
akhlak ku ji,dan dosa ku dosa ku ji juga tapi kenapa kita yang susah ‘’
lalu apa yang di katakan ustad ‘’astagfirullah al adzim’’
HADIRIN WALHADIRAT RAHIMAKUMULLAH
Dalam cerita singkat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya
islam tidak pernah mengajarkan kita akhlak seperti itu tetapi islam
mengajarkan kita bagaimana kita menghargai orang yang lebih tua
dari pada kita karna dalam hal ini sudah di jelaskan dalam kitab
‘’akhlak kulbanin”bahwa orang yang lebih muda harus menghargai
orng yang lebih tua dan orng yang lebih tua harus menyanyangi orang
yang lebih muda,dan apabila orang yang lebih muda berbicara kepada
orang yang lebih tua “ la tarfa’u shutaq”janganlah kalian mengangkat
suara kalian lalu timbul pertanyaan mengapa saya mengambil
ceramah yang berjudul akhlak pada kali ini karna, banyak orang yang
hidup di jaman sekarang melakukan tindakan atau perbuatan tanpa di
iringi dengan akhlak dan moral manusia karna mengapa,karena orang
yang hidup di jaman sekarang itu dapat di istilah seperti sandal
jepit,kita tau sifat sandal jepit itu bagaimana sifat sandal jepit itu harga
dirinya di injak-injak di pakai pergi sana pergi sini,demo sana demo
sini,beli sana beli sini dan akhirnya bingung sendiri,maka itulah
maksud allah swt mengutus nabi Muhammad swa kemuka bumi ini
hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana sabda
rasulullah saw “sesungguhnya saya di utus kemuka bumi ini hanya
menyempurnakan akhlak manusia”dan nabi Muhammad juga telah
menjelaskan dalam haditsnya bahwa akhlak itu bukanlah masalah
yang sepele,sebagaimana sabda rasulullah saw “orang mukmin yang
paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya”
HADIRIN WALHADIROT RAHIMAKUMULLAH
Pada suatu hari ketika sahabat bertanya kepada aisyah “wahai aisyah
bagaimanakah akhlak rasulullah itu” lalu aisyah menjawab “akhlak
rasulullah itu seperti al-qur’an mengapa di katakan seperti itu,karna
pada zaman dahulu walaupun rasulullah di cacimaki bahkan dan di
lempari dengan kotoran hewan apakah rasulullah marah?,tentu tidak
bukan akan tetapi rasulullah saw membalas cacian dan lemparan itu
dengan doa agar kenapa,agar orng yang mencaci dan melempar
beliau mendapatkan hidayah dari allah swt dan masuk ke dalam
agama islam,maka itulah allah swt mengutus nabi Muhammad saw
sebagai contoh,uswah,tauladan bagi seluruh ummat manusia,
sebagaimana firman allah di dalam AL-QUR’AN surah al-
qalam:4:lembaran 1 halaman ke 2 dan barisan ke 2 yang berbunyi
“sesungguhnya kamu (Muhammad) benar-benar berakhlak dan
berbudi pekerti yang agung”
KESIMPULANNYA
Kita adalah orng yang beragama islam kita harus memiliki akhlak
mulia karna dengan akhlak mulia yang kita miliki insyaallah kita di
sanyangi oleh allah dan sesama ummat manusia,ada 3 keutamaan
orang yang berakhlak
1. orang yang berakhlak tidak akan merasa takut apabila ia
melakukan kebenaran dan ia akan merasa takut apabila ia
melakukan kesalahan
2. orang yang berakhlak mempunyai perilaku sesuai aturan-aturan
yang di kehendaki oleh allah
3. orang yang berakhlak itu akan menjaga dirinya dari perbuatan
kemaksiatan lahir maupun batin

WASSALAMUALAIKUM WR.WB