Anda di halaman 1dari 1
D o = D 4 / 4 Lagu: BI, Pbhs.DSF Tata Suara: Yulius Maran S.
D o = D 4 / 4 Lagu: BI, Pbhs.DSF Tata Suara: Yulius Maran S.

Do= D 4/4

D o = D 4 / 4 Lagu: BI, Pbhs.DSF Tata Suara: Yulius Maran S. 5<

Lagu: BI, Pbhs.DSF Tata Suara: Yulius Maran

S. 5< 1 . 1 . 1 . 1 1 1 A. 5< 1 .

S.

5<

1

.

1

.

1

. 1

1

1

A.

5<

1

.

3

.

6<

. 6<

6<

6<

T.

5

3

.

5

4

3

. 3

4

4

 
   
 

B.

5<

1

.

5<

5</

6

. 6<

4<

4<

Se mo     Tu han   mem ber  

Se

mo

 
Se mo     Tu han   mem ber  
 

Tu

han

 

mem ber

 
ga  

ga

 

S.

1

2

3

.

3

3

5

.

4

3

2

A.

2

7<

1

.

1

1/

2

.

2

1

7<

T.

5

4

5

.

5

4

4

.

6

5

4

B.

5<

5<

1

.

1

7<

5<

.

2

6<

5<

pah kan   ber kat   Ba pa   dan Pu   te

pah kan

 

ber

kat

 

Ba

pa

 

dan Pu

 

te

ber kat   Ba pa   dan Pu   te S. 1 . 0 5< 5<

S.

1

.

0

5<

5<

. 5<

1

2

3

.

A.

5<

.

0

7<

7<

. 7<

5<

1

1

.

T.

3

.

0

2

2

. 2

3

5

5

.

B.

1

.

0

5<

5<

. 5<

1

1

1

.

ci ke ku tan   ga

ci

ke

ku

tan

 

ga

a sur

a

sur

S.

0

0

 

6<

 

1

 

2

 

2

 

4

5<

.

 

.

.

A.

0

0

5<

.

6<

.

6<

.

7<

7<

7<

T.

0

0

2

.

3

.

4

.

5

5

5

B.

B.

0

0

5<

5</

6<

.

4<

.

5<

1

2

Se   ka rang   sam   pai se

Se

 

ka

rang

 

sam

 

pai

se

S.

4 . . . 6< . . . 6 1> 1> 7 1 . 4
4
.
.
.
6<
.
.
.
6
1>
1>
7
1
.
4
.

3

.

.

.

A.

5<

.

.

.

T.

1>

.

.

.

B.

B.

5

.

.

.

A

min

 

2

.

2

.

7<

.

7<

.

5

.

5

4

 
 
 

5<

.

5<

7<

ka

ti

ti

.

1

. 0 . 0 . 3 . 1
.
0
.
0
.
3
.
1

.

6

.

4

.

4<

 

ra

 

3

3

2

7<\

7<\

6<

5

5

4

1

1

1

de

ngan

pa

 

4

3

.

2

1

.

5

5

.

7<

1

.

la

ma

2

.

7<

.

5 5 . 7< 1 . la ma 2 . 7< . 7< . 2 .

7<

.

2

.

5 . 7< 1 . la ma 2 . 7< . 7< . 2 . 5

5

.

4

.

5 . 7< 1 . la ma 2 . 7< . 7< . 2 . 5

5<

.

5<

.

A -
A
-
 

3

.

0

5<

1

.

1

.

0

5<

1

.

5

.

0

5<

5

.

1

.

0

5<

1

.

 

mu

 

me

lim

1

2

6<

1

.

7<

.

1

2

6<

6<

.

5<

.

.

0

0

4

.

2

.

.

0

0

4<

5</5<

.

ser

ta

yg

Roh

su

.

1

7<

6<

.

5<

.

5< 5<

5<

5<

 

4<

 

5<

.

 

.

.

 
   
 

.

2

2

1

.

3

.

 
 

.

5<

5<

4<

.

1

.

 
 

na

-

su

ci

 

2

. 2

1

.

.

0

7<

. 7<

5<

.

.

0

4

. 5

3

.

.

0

5<

. 5<

1

.

.

0

la

ma

 

nya

 

1

.

0

 

1

.

0

5

.

0

1

min.