Anda di halaman 1dari 2

Minggu 7: Langkah Mengatasi Pencemaran Alam Sekitar

IU1: Penggunaan tenaga alternative


H:Pencemaran udara – pemabakran bahan petroleum dan asap kilang yang beracun – penyakit kanser
H:Tenaga alternative – biomas, suria – mesra alam

IU2: Kitar Semula


H:pelupusan sampah –penyakit oleh pembawa vector (tikus, lalat) – bacteria dan virus tersebar – bau
busuk
H:kertas, botol, kaca – kitar semula – makanan (baja)

IU3:Penyelidikan
H:pembakaran terbuka – jerebu
H: Hasilkan incinerator – pelupusan sampah – tidak mengeluarkan asap yang mencemarkan udara

IU4: Pengurangan penebangan pokok


H: pembangunan – penggondolan berlaku – hakisan dan tanah runtuh
H:tanam semula – kekalkan kawasan tadahan air, atasi gelongsoran tanih dan banjir

IU5:Kempen kesedaran
H:Media masaa – menyampaikan mesej
H:Gambar aktiviti manusia mengancam alam sekitar - timbul kesedaran
IU6: Penguatkuasaan Undang-undang
H: akta dan peraturan – hukuman dan khidmat masyarakat
H: mewartakan hukan simpan (Akta Hutan Kebangsaan )
H: pengilang yang mencemarkan alam – denda dan penjara
H: kerjasama awam dan swasta – tenaga manusia mahir dalam pengurusan dan pemuliharaan alam
sekitar

IU7: Pendidikan
H: sekolah – Sains, Pendidikan Moral, Geografi
H: Kempen dan ceramah

Minggu 8: Akuakultur
Cabaran
IU:memusnahkan ekosistem
H:hutan bakau ditebus guna – kolam ternakan – merosakkan keseimbangan ekosistem pantai / paya
bakau – hidupan akuatik terjejas
H:banteng pertahanan hakisan ombak – mengawal pencemaran

IU2:Kekurangan kepakaran dan tenaga kerja


H:teknologi pengeluaran dan kaedah pengurusan akuakultur terhad – masalah besar (ancaman
penyakit)
H: golongan muda kurang berminat – panas terik dan bau yang tidak menyenangkan
H: risiko – ancaman pencemaran laut, halangan eksport Negara lain

Potensi
IU: Sumber alam
H; bentuk muka bumi - tasik, sungai, persisiran pantai, empangan buatan manusia
H:iklim – pasan dan lembap
H:sisa penternakan – tahi dan bangkai ayam, sisa sayur-sayuran – makanan ternakan
IU:permintaan makanan laut yang meningkat
H: pertambahan penduduk, peningkanta pendapatan, perubahan cita rasa – permintaan meningkat
(perayaan utama)
H:kini – mengimport udang dan ikan dari Negara jiran – memenuhi keperluan

IU: Memajukan pelancongan tani (agropelancongan)


H:tapak akuakultur – ladang ikan, ladang buaya –Pulau Langkawi - resotan restoran berdekatan
sangkar ternakan ikan dan tempat berehat – pakej pelancongan
H:pelancong – berehat (menikmati pemandangan yang indah) – memancing – menyelam
H:Taman Pertanian di Bukit Cahaya

IU:Menambahkan pendapatan Negara- eksport


H:permintaan ikan hiasan, udang harimau – Singapura, Jepun, Hong Kong, Amerika Syarikat
H:Pahang – ladang ikan belut terbesar – pusat pemprosesan tersendiri
H:Tasik Banding – penternakan ikan tilapia – diproses menjadi filet ikan untuk pasaran Kanada
H:meningkatkan pertukaran mata wang asing dan peluang pekerjaan akan ditambah