Anda di halaman 1dari 1

TEKS DOA PROGRAM JALINAN PINTAR KORPORAT

“PROGRAM REALITY 5 ACE” DI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KELANA

َّ ‫الر ْح َمن‬
.‫الر ِح ْي ِم‬ َّ ‫هللا‬
ِ ‫م‬ ‫س‬ْ‫ب‬
ِ ِ ِ
ُْ ُّ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ً ْ َ َ ْ َ َ ْ ِّ َ ُ ْ َ ْ َ
‫ ياربنا لك الحمد ولك الشكر‬.‫ حمدا يو ِافى ِنعمه ويك ِافئ م ِزيده‬.‫ِهلل ر ِب الع ِاَلين‬ ِ ‫الحمد‬
َ ْ َ ْ َ
‫ك َما َين َب ِغ ْى ِل َجال ِل َو ْج ِه َك َو َع ِظ ْي ِم ُسلطا ِن َك‬
َ َ ‫ص ِّل َو َس ِّل ْم َو َبار ْك َع َلى َس ِّيد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آله‬ َّ
.‫وص ْح ِب ِه أ ْج َم ِع َين‬ ِِ ِِ ِ ِ ِ
َ ‫الل ُه َّم‬

Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim

Hanya pada-Mu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-
Mu, Ya Allah.

Bersempena dengan program pada hari ini, JALINAN PINTAR KORPORAT


“PROGRAM REALITY 5 ACE” di Sekolah Kebangsaan Seri Kelana, kami memohon
inayah dan taufik-Mu, dikurniakan kesejahteraan dan kebahagian kepada kami semua
ini. Justeru itu, Ya Allah, bukakanlah dedaun-dedaun hati kami, lapangkanlah dada
kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama,
bangsa dan negara kami.

Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar dapat memberkati program ini dengan
limpahan rahmat-Mu, semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini
mendapat keredhaan dan hidayah-Mu.

Ya Allah Ya Alim Ya Hafiz

Sesungguhnya pada hari ini, kami berkumpul kerana-Mu, Ya Allah. Kami berkumpul
untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbang buah fikiran, menghubungkan
silaturahim dan memberi sokongan dan sumbangan ke arah meningkat lagi prestasi
dan pencapaian kami serta warga sekolah ini.

Ya Allah Ya Ghafar Ya Qahhar

Jadikanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat yang sedikit,
bersemangat dengan tekad yang ada, dikurniakan dengan sifat kesabaran dan
berlapang dada dalam apa-apa situasi.

،‫ص ْو ًما‬ ُ ‫ َو َت َف ُّر َقَـ َنا م ْن َب ْع ِده َت َف ُّر ًقا َم ْع‬، ‫اج َع ْل َج ْم َع َنا َه َذا َج ْم ًعا َم ْر ُح ْو ًما‬
ْ ‫َا َّلل ُه َّم‬
ِ ِ
َّ ‫اب‬ َ ‫األخ َرة َح َس َن ًة َوق َنا َع َذ‬ َ َ ً َ َ َ َ ْ ُّ َ َ َ َّ
‫الن ِار‬ ِ ِ ِ ‫َربنا ءا ِتنا ِفي الدنيا حسنة و ِفي‬
َ َ ِّ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ ُ َّ َ َ
‫الع ِاَل ْي َن‬ ‫َلِل ر ِب‬
ِ ِ ‫ والحمد‬،‫وصلى هللا على محم ٍد وعلى ء ِال ِه وصح ِب ِه وسلم‬