Anda di halaman 1dari 1

RIP

Sugeng kondur kanti tentrem


Sowan marak ngarsaning Gusti
Swiwi ing pangayunane Gusti
Untuk para sahabat jiwa, Mohon kiranya dimaafkan segala kesalahan dan Melangitkan doa
untuk almarhum

Meninggal :
Dimakamkan :
Alamat :

Sampun katimbalan kondur kasidan jati, kulo .,sepinteno doso siku kalrpatanipun paringono
pangapunten,sageto jembar kuburipun,lepas paranipun ,tumuju ingkang dipun sedyo