Anda di halaman 1dari 8

SULIT 2 012

Bahagian A

[10 markah]

[Masa dicadangkan: 15 minit]

Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga keselamatan diri ketika berada


di sekolah.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang cara-cara tersebut.
Tulis satu ayat yang lengkap bagi setiap gambar.

CARA-CARA
MENJAGA
KESELAMATAN
DIRI
DI SEKOLAH

SUASANA
012 © Hak Cipta Terpelihara JKD BM KLUANG 2017 [Lihat halaman sebelah
SAMBUTAN HARI SULIT
RAYA
SULIT 3 012

Bahagian A

10
Bahagian B

[15 markah]

[Masa dicadangkan: 25 minit]

Puisi di bawah menunjukkan sebuah sajak yang bertajuk “ Pesan Guru”.


Tulis ulasan tentang sajak “Pesan Guru” dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

012 © Hak Cipta Terpelihara JKD BM KLUANG 2017 [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 4 012

Pesan Guru

Ingatlah pesan guru


Sebelum Internet kamu layari
Mintalah izin ibu bapamu

Ingatlah pesan guru


Hati-hatilah kamu
Semasa Internet kamu layari

Ingatlah pesan guru


Usah mudah terpedaya
Rakan mayamu
Yang baru kamu kenali

Ingatlah pesan guru


Janganlah asyik melayari Internet
Nanti masamu terbuang begitu

Ingatlah pesan guru


Usah mudah terima pelawaan rakan baharumu
Bahaya di luar mungkin menunggu

Bahagian B

012 © Hak Cipta Terpelihara JKD BM KLUANG 2017 [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 5 012

15

Bahagian C

[25 markah]

[Masa dicadangkan: 35 minit]

012 © Hak Cipta Terpelihara JKD BM KLUANG 2017 [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 6 012

Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawab satu soalan sahaja.

Panjangnya jawapan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan.

Soalan 1
Kamu dan kawan-kawan sedang menjalani latihan sukan di padang sekolah.
Tiba-tiba salah seorang rakan kamu menjerit kesakitan kerana kakinya berdarah.
Ceritakan tindakan-tindakan yang kamu ambil untuk membantunya.

ATAU

Soalan 2

Gambar di atas
menunjukkan aktiviti lawatan
sambil belajar.
Berdasarkan gambar tersebut,
kamu dikehendaki menulis laporan tentang lawatan itu.
Tulis laporan kamu selengkapnya.

BAHAGIAN C

012 © Hak Cipta Terpelihara JKD BM KLUANG 2017 [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 7 012

No. Soalan

012 © Hak Cipta Terpelihara JKD BM KLUANG 2017 [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 8 012

012 © Hak Cipta Terpelihara JKD BM KLUANG 2017 [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 9 012

25

KERTAS SOALAN TAMAT

012 © Hak Cipta Terpelihara JKD BM KLUANG 2017 [Lihat halaman sebelah
SULIT