Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 3

Tarikh : 26 Ogos 2019

Kelas : 3 Efisien

Hari : Isnin

Masa : 09.15 pagi- 10.15 pagi (60 minit)

Bilangan Murid : 29 orang

Tajuk : 7.0 Ketumpatan

Standard Kandungan : 7.1 Objek atau bahan yang lebih tumpat atau kurang tumpat daripada air

Standard Pembelajaran : 7.1.1 Membuat inferens tentang objek atau bahan yang timbul dan objek atau bahan yang tenggelam
dengan menjalankan aktiviti

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat


a) Murid sederhana
i. menyatakan sekurang-kurangnya 4 daripada 6 objek atau bahan sama ada timbul atau
tenggelam
b) Murid baik
i. menyatakan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 objek atau bahan sama ada timbul atau
tenggelam.

Pengetahuan Sedia Ada : murid pernah melihat kapal kertas terapung di air.

Pengisian Kurikulum
 Sikap Saintifik dan Nilai Murni : keyakinan, bekerjasama, kebijaksanaan, memberikan perhatian, minat dan bersifat ingin tahu tentang
alam sekeliling, jujur dan tepat dalam merekod data
 Kemahiran Proses Sains (KPS) : memerhati, berkomunikasi, mengukur dan menggunakan nombor,
 Kemahiran Berfikir (KB) : menjana idea, menghubungkait,

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) : nilai murni


Bahan Bantu Belajar (BBB) : air berwarna, minyak, bikar, air, limau nipis, duit syiling, bola plastik, batu kecil, span, daun, jadual A,
garam, sudu, papan putih, marker pen
Penilaian : buku aktiviti, kerja kumpulan
PAK 21 : peta i-think, inkuiri penemuan, perbincangan, eksperimen, pembelajaran penyelesaian masalah
Fasa/ Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Masa
Orientasi “Magik Air” 1. Murid bersedia untuk belajar.  BBB: air berwarna, minyak,
(5 minit) 2. Murid ditunjukkan “magik air”. bikar
3. Seorang murid dipanggil untuk melakukan “magik air”.  Sikap Saintifik dan Nilai
4. Murid diminta menuang separuh bikar cecair X (minyak) dalam bikar Murni: Keyakinan,
kosong. kebijaksanaan, Minat dan
5. Murid menuang pula separuh bikar cecair Z (air berwarna) dalam bersifat ingin tahu tentang
bikar yang sama. alam sekeliling
6. Murid diberikan masa untuk melihat dan membuat pemerhatian ke  KB: menjana idea,
atas cecair tersebut. menghubungkait
1. Murid melihat “magik air”.
7. Soal jawab diadakan.  EMK: -
2. Soal jawab diadakan. Contoh
8. Murid membuat perkaitan topik yang diajukan dengan tajuk  KPS: memerhati,
soalan:
pembelajaran pada hari ini. “Hari ini, saya akan belajar mengenai berkomunikasi
 cecair manakah yang berada ketumpatan”.
di atas?  PAK 21: Inkuiri Penemuan
 mengapakah cecair tersebut
berada di atas?
Contoh jawapan:
 cecair X
 kerana ia kurang tumpat
daripada cecair Z.
3. Murid membuat perkaitan tajuk
pembelajaran.
Langkah 1: Menguji objek timbul & objek 1. Setiap kumpulan menerima objek seperti bikar, limau nipis, duit  BBB: bikar, air, limau nipis,
Pencetusan tenggelam syiling, bola plastik, batu kecil, span, daun duit syiling, bola plastik,
Ides 2. Setiap kumpulan menguji objek-objek tersebut dengan memasukkan batu kecil, span, daun
(±15 minit) objek tersebut dalam bikar berisi air.  Sikap Saintifik dan Nilai
3. Murid membuat pemerhatian ke atas objek tersebut sama ada Murni: Bekerjasama, jujur
tenggelam atau timbul. dan tepat dalam merekod
4. Murid merekod pemerhatian tersebut dalam jadual A. data
Jadual A  KB: menjana idea

1. Murid memasukkan objek yang


Objek Tenggelam Timbul  EMK: nilai murni, matematik

diuji dalam bikar. Limau nipis  KPS: berkomunikasi,

2. Murid perhatikan sama ada objek Duit syiling memerhati, mengukur

tersebut tenggelam atau timbul. Bola plastik menggunakan nombor

3. Murid menandakan (√) pada kotak Batu kecil  KM: menggunakan dan

tenggelam atau timbul Span mengendalikan peralatan,


berdasarkan pemerhatian yang Daun bahan sains & spesimen
dibuat dalam jadual A. 5. Murid dan guru bersama-sama berbincang tugasan yang dibuat.  PAK 21: eksperimen

Langkah 2: Penerangan Guru. 1. Murid memberikan perhatian dan mendengar penerangan guru  BBB: jadual A, papan putih,
Penstrukturan 1. Murid mendengar penerangan berkaitan objek yang kurang tumpat dan objek yang lebih tumpat. marker pen
Idea guru berkaitan: 2. Soal jawab berkaitan tugasan yang dilakukan murid diadakan.  Sikap Saintifik dan Nilai
(± 15 minit)  objek kurang tumpat: ia akan Perbincangan aktiviti tadi, diadakan. Murni: memberikan
timbul 3. Murid memberikan jawapannya. Jika kurang tepat, jawapan murid perhatian
 objek lebih tumpat: ia akan dibetulkan dengan segera oleh guru. Jika betul, Murid menerima  KB: menghubungkait
tenggelam peneguhan seperti pujian daripada guru.  EMK: -
2. Murid dan guru bersama-sama
berbincang tugasan yang dibuat
pada pencetusan idea dan bersoal  KPS: berkomunikasi,
jawab. Contoh soalan: memerhati
 mengapakah span timbul?  KM: -
 mengapakah duit syiling  PAK 21: -
tenggelam?
Contoh jawapan:
 kerana ia kurang tumpat
daripada air.
 kerana ia lebih tumpat
daripada air.
Jawapan (pencetusan idea)
Objek Tenggelam Timbul

Limau nipis √
Duit syiling √
Bola plastik √
Batu kecil √
Span √
Daun √
Langkah 3: “Terapungkan Saya” 1. Setiap kumpulan murid diberikan sebiji limau nipis, sebikar air.  BBB: limau nipis, bikar, air,
Aplikasi Idea 2. Murid memasukkan limau nipis dalam bikar berisi. garam, sudu
(±20 minit) 3. Murid memerhati limau nipis tersebut sama ada tenggelam atau  Sikap Saintifik dan Nilai
timbul. Murni: keyakinan,
4. Murid diberikan tugasan iaitu “Apakah cara untuk menimbulkan kebijakanaan
limau nipis berkenaan?”  KB: menghubungkait,
5. Murid berbincang bersama-sama ahli kumpulan untuk menjana idea
menyelesaikan tugasan.  EMK: matematik
6. Guru menyediakan garam di atas meja untuk membantu murid  KPS: berkomunikasi,
menimbulkan limau nipis tersebut. memerhati,
mengeksperimen
 KM: mengendalikan
peralatan sains dan
spesimen dengan betul
 PAK 21: pembelajaran
penyelesaian masalah
Refleksi Peta i-Think (Peta Buih) 1. Murid menyatakan perasaan mereka selepas mengikuti pdpc pada  BBB: papan putih, marker
(± 5 minit) hari ini. pen
Objek
2. Soal jawab diadakan. Contoh soalan:  Sikap Saintifik dan Nilai
 apakah contoh objek tenggelam/ timbul? Murni: kebijaksanaan
timbul  mengapakah objek tersebut tenggelam/ timbul?  KB: menghubungkait

tenggelam 3. Guru menulis jawapan yang dinyatakan oleh murid dalam bentuk  EMK: -
peta i-think.  KPS: berkomunikasi
 PAK 21: peta i-think

Anda mungkin juga menyukai