Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN LB JOHNSON

BIODATA GURU

2017

Panitia Mata Pelajaran : PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

1. Nama : __________________________________________________________
2. No. Kad Pengenalan : ____________________________________
3. Tarikh lahir : ______________ No. Fail Peribadi : _________________
5. Tarikh Lantikan :____________ Tarikh Sah Jawatan : ____________
7. Opsyen : (i) ____________ ii) ____________________
8. Kelulusan Akademik : _____________________________________________
9. Kelulusan Iktisas : ________________________________________________
10. Pengalaman mengajar mata pelajaran ini : _____ tahun
11. Tahun yang diajar sekarang : _____________________________________
12. Mata Pelajaran Lain Yang Pernah Diajar :_______________________________
BIL MATA PELAJARAN TAHUN

13. Kursus Yang Pernah Dihadiri :


BIL NAMA KURSUS TARIKH TEMPAT

14. Lain – lain Kepakaran Yang Berkaitan


BIL KEPAKARAN CATATAN

*Sila sertakan bersama satu salinan jadual waktu persendirian anda.

………………………………………..
( )