Anda di halaman 1dari 2

NGRAJEGANG BUDAYA BALI

Inggih Ida dane sareng sami, utamanipun : bapak guru sane dahat wangiang titiang. Punika
taler timpal-timpal sane sehin titiang. Sadurung titiang maatur-atur, ngiring sareng sami
suksmaning manah pamekas majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa, malarapan antuk
pasuecan Ida, iraga sareng sami prasida makumpul iriki, lan nenten ja kirang punapa-punapi,
malarapan antuk ngaturang pengastungkara.
“Om Swastyastu”
Bapak guru sane dahat wangiang titiang ring galahe sane becik punika, lugrayang titiang
matur sumatra nganinin indik RAJEG BALI malarapan antuk pidarta sane mamurda
NGRAJEGANG BUDAYA BALI.
Kawentenan pulau Baline pinaka pulau wisata budaya sane sampun kaloktah doh kantos ke
dura Negara. Sampun sami uning tur pawikan, punika sami ngawinang jagat Baline kaparinama
olih para janane "pulau seribu pura, pulau dewata, pulau surga utawi the last paradise". Napi sane
ngawinang pulau Baline kaparinama asapunika? Sane ngawinang pulau Baline kaparinama
asapunika tur kasenengin olih para janane boyaja tios, punika santukan keasrian palemahan
pulau Baline, katuku malih antuk seni lan budaya maka miwah para jana Baline sane ngandap
kasor utawi kuma warga, sami punika kadasarin antuk Agama Hindu sane pinaka dasar mapineh
jatma Bali.
Sane mangkin manawita majalaran sane sampun odar titiang. Pinunas titiang ring ida dane
sareng sami ngiring dabdabin antuk kasuskertaan jagat Baline mangda kayang kawekas ajeg lan
lestari. Silih sinunggil sane kanggen nguratang tur ngewerdiang seni budaya inggih punika
wantah Basa Bali, Tetabuhan lan Tari-Tarian druene sane pinaka tetamian utawi warisan saking
leluhur.
Sukseman ipun iraga jagat Baline akeh pisan madue seni budaya, sane luihin kabaos
adiluhung, ngawinang akeh para jnanene saking dura negara delet pisan manah ipun ngantenang
seni budaya druene, sakewenten iraga sane magenah ring Bali nenten pati rungu kapining budaya
druene, mangde nenten sekadi asapunika. Basa Baline silih tunggil pinaka pangeling iraga
wantah jatma Bali, punika sane mawinang iraga mangda tetep ngangge basa Bali rikalaning
mabaos sajeroning pagubukan utawi pesawitra. Yening iraga nenten ngangge basa Bali sinah
kasujatiang iraga dados jatma Bali sane ical utawi ilang.
Inggih ida dane sane tresna sihin titiang, yadiastun mangkn makeh pengaruh-aruh sane
makta budaya miwah seni sane jaga nyaihin wiadin munahang seni budaya Baline. Sakewenten
yening ida dane sareng sami eling ring kawentenang sastra Bali prasida antuk nyaringin
pengaruh seni budaya sane jaga nrangsuk ring sejeroning budaya Baline.
Mewanti-wanti titiang mapinunas ring ida dane sareng sami mangda nganggen basa Bali
druene mangda tetep ajeg tur lestari. Kadi asapunika titiang prasida matur-atur ring galahe sane
becik puniki, mogi -mogi wenten pikonohipun. Ring wesananing atur, banget titiang nglungsur
geng rena pengampura pet wenten atur titiang sane nenten munggah ring arsa. Matur suksma
antuk ring uratian ida-dane sinamian, Pinaka panguntat, puputang titiang antuk parama santih.
”Om Santih, Santih, Santih, Om”

Anda mungkin juga menyukai