Anda di halaman 1dari 1

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 2
PURWOREJO
Jalan Krajan I, Semawungdaleman Kutoarjo Purworejo KP. 54213 Telp. 0275-641102
Fax & (0275) 641102 , Surat Elektronik: smkn2_pwr@yahoo.com

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GASAL


TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Hari/Tanggal : Senin,16 September 2019


Waktu : 12.30 - 13.30 WIB
Kelas :X
Mata Pelajaran : Bahasa Jawa
Kompetesi Keahlian : SEMUA PAKET KEAHLIAN

Wangsulana pitakon pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!


1.Tulisen syaire tembang Pangkur laras pelog pathet nem!
2.Golekono sengkalane 0 – 9.
3.Jlentrehno sengkalan ing ngisor iki:
a.1979.
b.2020.
c.1908.
d.2004.
e.1728.
4.Opo wose paugeran tembang Mocopat!
5.Golekono pedhotane tembang Pangkur ing ngisor iki!
Mingkar mingkur ing utomo
Akarana karenan mardi siwi
Sinawung resmining kidung
Sinubi sinukarto
Mrih kretarto pakartining ngelmu luhung
Kang tumrap neng tanah jawa
Agema ageing aji.