Anda di halaman 1dari 7

NASKAH DRAMA BAHASA JAWA

“CINDERELLA VERSI JAWA”

CINDERELLA : RISA FASIHATUS SAIDAH (22)


PANGERAN : SAVIRA DWI PUTRI ANGELICA (23)
IBU TIRI : SAVIRA DWI PUTRI ANGELICA (23)
KAKAK TIRI 1: REGYNA TWINANDA ASWIN PUTRI (21)
KAKAK TIRI 2: SULISTYANI SIS WAHYUNINGTYAS (24)

PANGERAN : healah alah urip urip, janeke kurangku


opo to? Duek, numpuk. Montor, podo jejer jejer. Omah, apik.
Jane ke aku yoo sek enom, duwur, iyo. Sugeh, iyo.
Ganteng…, iyo ae wis. Tapi kok yo aku sek jomblo ae to
yoooo Gustiii. Terus iki aku kudu piyee??? Opo aku ngundang
kabeh cah wadon wadon sak deso ae ya? Mbok menowo enek
sing rodo … hahaha. Wis sak iki aku arep ngae selebarane ae
lah.

REGYNA : di, deloken gelangku iki looo anyar apik jan


to?
SULIS : mbakyu tuku ing pundi to mbak yu?
REGYNA : Ning pasar baru, engke aku bar shopping
ning pasar baru!
SULIS : halah mandak ning pasar baru wae lo, koyo kula
to nek shoping menyang matahari!
SAVIRA : aduh aduh, anak ku sing ayu ayu iki podo
nyapo to jane, kok podo rame ae?
REGYNA : loh mami, la sing niku nggih ayu ? (nunjuk
Risa)
SAVIRA : sopo? Bocah iku ke opo anak ku? Wike genah
pembantu noh?
SULIS : bener mami, wikan pembantune kita sedaya.
Sing paling ayu kan mesti aku to?
REGYNA : yo mesti aku too, we ra iso ngoco ye?
SULIS : panjenengan kuwilo sing ra iso ngoco, genah
aku lo sing paling ayu.
REGYNA : woooo diomongi mbak yune kok. Mesti
ayuan aku to!
SULIS : ora iso ayunan adhine to!
SAVIRA : wis wis ayu kabeh anakku. Iki lo aku sek ntas
muleh soko omah e pak bayu entuk selebaran.
SULIS : selebaran punopo mami ?
SAVIRA : ben to, sopo ngerti we entuk bapak anyar,
hehehe. Iki lo selebaran, … jare arep golek jodho. Makane
deweke arep ngadakne pesta kanggo golek jodho. Kabeh cah
wadon diundang menyang pesta.

(Risa nyedeki mami lan sedulure)

REGYNA : weke nyapo rene! Gaeanmu ke ngeresiki


omah. Ojo ngimpi we iso melu nyang pesta!
SULIS : Sing oleh teko ke mung cah ayu ayu koyo aku
iki looo
SAVIRA: heh heh wis ojo padu ae. We pengen melu ye
ris?
RISA : Inggeh mami (mesam- mesem)
REGINA & SULIS : mamiii … (ngrajuk si mami karo
nudingi si risa)
SAVIRA : ojo ngimpi ae we nduk. Rupamu koyo ngono
kok pengen melu!
Regyna & Sulis : ya ampun mami, kula kinten badhe
ngajak Risa
SAVIRA : wegahimen ngejak Cinderella. Tambah ngisin
ngisini ae!

(Risa sedih lan ngalih)

SULIS : bener iku mami. Ayo mam, come on prepare


wae. Sampun wayah sementen.
REGYNA : La nggih, kula niki dereng tumbas klambi,
facial, terus menikur pedikur, urung nyalon, urung dandan e.
healah kok akehmen to sing urung ke!
SAVIRA : Ayo ndang budal ae selak wengi.

Cinderella : “ Jane aku kepingin buanget melu menyang


pesta. Tapi piye meneh nasib ku tansah elek.
REGYNA : mami mami, kepriye kula. Sampun ayu to?
Kurang punopo niki?
SULIS : mam, kula sampun ayu dereng ? …
SAVIRA : wis ayuuuu buanget anak ku 2 iki . Rausah
dikapak kapakne ae wis ayu.
RISA : mbak yu, badhe dateng pesta to?
REGYNA : yaaaaa iyaaaalahhhhhh hellooooo!!!! Mosok
yo arep nyang sawah. Wis dandang ayune ngeneki kok.
Menegko mesti kang mas pandu milih aku dadi bojone.
Hahaha
SULIS : yo mesti sing dipilih aku to.aku kan luweh ayu
soko panjenengan.
REGYNA : mboh! Kesel aku padu karo koe terus!
RISA : kulo angsal nderek ?
SULIS : sek takok meneh, diomomgi ora entuk melu
yowis to. Ojo mekso ae!
REGYNA : sing enek kang mas pandu malah gilo
ngingeti koe!
SAVIRA : wee! Jogan urung resik, klambi urung podo
diumbah, panganan urung dimasak. Wis bingung ae pengen
melu!
RISA : wau sampun kulo pel joganipun.

(Regyna ngguak sampah nyang jogan)

REGYNA : laaaa sak iki reget meneh to jogan ne


RISA: la sing niki sing ngeregeti mbak yu e
REGYNA : lohhh la terus aku sing mbok kon ngeresik’i?
wikan tugasmu (malang kerik)
SAVIRA : wis ris ing o omah ae rampungno gaeanmu!
RISA : menawi sampun rampung, kulo saget menyang
pesta?
SAVIRA : Yooo ora. Wes ning omah ae. Ora pantes
awakmu melu nyang pesta! Awas sampek ninggalne omah!
Ayo anakku budal sak iki, selak telat.
SULIS : Awas lo yo! Ayo mi
REGYNA : Awas koe! Cepetan ayo mi

(Risa ngeresiki sampah sing digae nandy. Pas mbuak


sampah, Risa ngerti golekkan ngeletak ning lemah.
banjur dijupuk, ben ora reget)

RISA : golekkan iki ayu banget, kok di guwak guwak?


(karo ngelus elus lan banjur boneka iku muni )
GOLEKKAN : matur suwun risa, ngertio aku iki boneka
ajaib sing bisa ngabulake opo wae sing kowe njaluk
RISA: bisa ngabulke panjaluk ku ? Sedaya?
GOLEKKAN : iyo, sak iki kowe pengin opo?
RISA : aku pingin teka ing pesta omahe pangeran
RISA: (gage gage njupukake tongkat sing di maksud)
GOLEKKAN: oke, cling cling cling sim salabim
abrakadabra!

(Risa malih dadi gadis sing ayu banget)

RISA : uwahhh, aku kok malih ayu banget koyo ngene?


GOLEKKAN : wis sak iki budalo, tapi elingo kabeh
kuwi lenyap ing jam rolas wengi, okee
RISA : inggih kulo ngerti matur suwun
Ing pesta
PANGERAN : walah soko sak mono akehe putri sing
ayu ayu kok ora ono sing tak tresnani

( Risa teko ing pesta)

PANGERAN : wow! Sopo iku, lagek pisan iki aku


ketemu bocah ayu iku. Tak paranane ae.
PANGERAN : cah ayu, sopo jenengmu
RISA : kulo ...

Ing sudut liyo

REGYNA : sopo bocah elek iku? Wani wanine nyedaki


kang mas pangeranku
SULIS : Laa yo. Tapi ...

#Loncenge muni nandakake wis jam 12

RISA : kulo kudu wangsung sakniki (mlayu ninggalake


pangeran)
PANGERAN : tapi ... koe urung njawab pertanyaanku.
#Sesoke ...

PANGERAN :nutuk lawang (tok tok tok), nyuwun sewu


REGYNA & SULIS : ngge sekedap
REGYNA: ya ampun, kang mas pangeran! Enten nopo
kang mas pangeran?
SULIS : kulo rumiyen mawon. Pas pas. (dijajal) yuhh iki
sepatu kok kegeden men. Oplok oplok ning sikilku
REGYNA : makane aku ae to sing disek. Iki mesti pas
karo sikilku (dijajal) ealah sepatu iki kok cilikmen gakpas
sikilku
PANGERAN : ngeh pun nek ngoten. Kulo kundur
rumiyen

(Risa lewat)

PANGERAN : ehh, sopo iku. Reneo!

(Risa moro)

RISA : reneo, jajalen sepatu iki.


REGYNA & SULIS : Ora bakal pas!

(Risa njajal sepatu tibakno pas karo sikile,


langsung deweke nduduhake pasangan sapatune)

Regyna,Sulis :Haaaaa!!!!! laa kok pas?


Savira : Laahhh dalah, iki sing tak golek i. Cah ayu?
Sopo jenengmu?
Risa : Kulo Risa
Savira : Risa, apa koe gelem dadi bojoku?
Risa : (mesem) ngge pangeran
Regyna,Sulis : (semaput)
Epilog
Akhire, Pangeran lan Cinderella urip bahagia kanti sak
lawase.