Anda di halaman 1dari 4

Tarikh 17.04.

2019
Masa 8.00-9.00AM
Kelas 4 CEMERLANG
Bidang Menggambar
Tema Alam Semulajadi
Tajuk Sekuntum Bunga
Aktiviti Bingkar gambar
Standard 1.1 Persepsi Estetik 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni
Pembelajaran 1.1.1 Unsur Seni 1.2.1 Media 1.3.1 1.4.1
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.3.2 1.4.2
1.1.1.3 1.3.3 1.4.3
1.2.2 Teknik dan
1.1.2 Prinsip Proses
Rekaan 1.2.2.1 Teknik
1.1.2.1, 1.1.2.2 Mozek

Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;


Pembelajaran 1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar
teknik mozek.
2. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan gambar teknik mozek.
3. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta
proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.
4. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
aspek bahasa seni visual.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
1. Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek
2. Guru menyatakan definisi mozek.
3. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik
mozek.
Aplikasi Seni
1. Guru menyatakan media yang digunakan.
2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek.
3. Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk
menghasilkan gambar teknik mozek.
4. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek.
Ekspresi Kreatif
1. Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing.
Apresiasi Seni
1. Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.
2. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.
3. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.
EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mozek berdasarkan empat
standard kandungan.
Bahan Bantu 1. Alat : gunting dan pembaris
Belajar 2. Bahan : kertas lukisan, kertas warna, gam, dan bahan lain yang sesuai
3. Contoh mozek, gambar bunga
Refleksi Pada akhir pengajaran;

.
MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 6 BIJAK

TARIKH/ HARI 17/4/2019 (RABU) MASA 11.20-12.20 T.HARI

TEMA NEGARA MALAYSIA TAJUK Asal Usul Negeri

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa Tatabahasa

S.KANDUNGAN 10.2 S.PEMBELAJARAN 10.2.2 K10.2.6

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menerangkan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia.
ii. Menyatakan kepentingan taat setia kepada ketua negeri.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat menyatakan gelaran ketua negeri bagi negeri-negeri di Malaysia.

AKTIVITI 1. Guru menerangkan tajuk ketua negeri kepada murid.


2. Murid membaca teks yang terdapat dalam buku.
3. Murid menyenaraikan gelaran ketua negeri dan kepentingan taat setia kepada ketua negeri.
4. Murid-murid akan buat latihan pengukuhan.

ABM/ BBM / Buku Teks / Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

/ Patriotisme Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

/ Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
RPH 2019

MINGGU: 12 HARI: RABU TARIKH: 17.04.2019

Masa/Kelas/ 12.20-12.50 TGH HARI / 6 CEMERLAMG


Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan

Tema Kesihatan Fizikal

Tajuk Risiko Tingkah Laku Seksual

Standard Kandungan 1.2

Standard Pembelajaran 1.2.2

Objektif Pembelajaran Murid dapat:


 Memahami risiko tingkah laku seksual iaitu kehamilan,
jangkitan penyakit seksual, HIV, AIDS dan ketagihan
melakukan aktiviti seksual.

Kriteria Kejayaan Murid berjaya:


 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk
menangani pengaruh dalaman serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.

Aktiviti 1) Menyatakan maksud tingkah laku seksual.


2) Menerangkan contoh situasi yang mendorong kepada
tingkah laku seksual.
3) Menjelaskan dengan contoh tingkah laku seksual.Murid
diberi tugasan dalam lembaran kerja.
4) Penilaian dibuat berdasarkan hasil kerja murid.

KBAT / Skil Pembelajaran /  Kolaboratif dan Koperatif


i-THINK  Kreativiti & Inovasi

BBM/ABM/BBB lembaran kerja, buku tulis

Refleksi

Catatan
MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 5 CEMERLANG

TARIKH/ HARI 17/04/2018 (RABU) MASA 9.00-10.00 AM

TEMA Kedaulatan Negara TAJUK Tergugatnya kedaulatan negara

KEMAHIRAN / Mendengar / Bertutur / Membaca

/ Menulis Seni Bahasa Tatabahasa

S.KANDUNGAN 7.1 S.PEMBELAJARAN 7.1.1, 7.1.2, K7.1.5

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN  Menyenaraikan kuasa luar yang menjajah dan campur tangan di Negara kita.
 Menyatakan negeri-negeri yang berada di bawah penjajahan dan campur tangan British.
 Menyatakan kepentingan memelihara kedaulatan dan kemakmuran Negara kita

KRITERIA KEJAYAAN Mengetahui kuasa-kuasa luar yang pernah menjajah dan campur tangan Negara kita.

AKTIVITI 5. Guru menyoal murid tentang kedatangan kuasa luar ke Tanah Melayu.
6. Guru memberi penerangan dan contoh.
7. Murid rujuk buku teks untuk maklumat lanjut.
8. Dengan membentuk kumpulan murid akan menyenaraikan sebab kedatangan kuasa luar.
9. Guru akan memberi latihan.

ABM/ BBM / Buku Teks / Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita / Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS / Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan / TMK

Patriotisme Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR / Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

/ Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit: