Anda di halaman 1dari 9

PEMBANGKITAN SEDULUR PAPAT KALIMO

PANCER CARA 1
Kekuatan yang sangat besar yang ada pada manusia antara lain karena keterlibatan Malaikat
Langit yg diturunkan oleh Allah ta’ala untuk membantu manusia sebagai kalifah di Bumi.
Oleh tradisi kejawen hal ini disebut Makdum Sarpin atau yg terkenal dengan ILMU
SEDULUR PAPAT KALIMO PANCER. Dasar dari pemahaman ini adalah ayat-ayat Al-
Qur’an sbb:

1. QS13: Ar-ra’d : 11

Lahu mu’aqqibaatun min bayni yadayhi wamin khalfihi yahfazhu–unahu min amri
allaahi inna allaaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiruu maa bi-
anfusihim wa-idzaa araada allaahu biqawmin suuan falaa maradda lahu wamaa lahum
min duunihi min waalin.

Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di
belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah
keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

3. QS 6: Al-Anaam:61

“wahuwa alqaahiru fawqa ‘ibaadihi wayursilu ‘alaykum hafazhatan hattaa idzaa jaa-a
ahadakumu almawtu tawaffat-hu rusulunaa wahum laa yufarrithuuna”

Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya
kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah
seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat
Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.

SAUDARA-SAUDARA HALUS

Saudara halus – sedulur alus yang tidak berbadan fisik itu menurut kepercayaan tradisional
Jawa selalu membantu saudaranya yang manu-sia dengan jalan menyertai, melindungi,
membantu supaya saudaranya yang manusia menjalani kehidupannya dengan selamat, sehat,
sejahtera selama hidup dibumi ini. Tugas sedulur alus tersebut sesuai dengan paugeran
ketentuan dari Gusti. Saudara halus itu jumlahnya banyak, mari kita coba mengenali mereka:

1. KAKANG KAWAH : Kakak Kawah, yang keluar dari rahim ibu, sebelum sibayi.
Warnanya putih, tempatnya DI KANAN dilambangkan sebagai MALAIKAT JIBRIL A.S.
bertugas membawa wahyu/ berita, Sebagai pem-bawa ilmu pengetahuan, karena dgn ILMU,
manusia dapat sejahtera hidupnya, dan terhindar dari kebodohan yg membuat dirinya
menderita. Maka orang yang bermaqom MALAIKAT JIBRIL biasanya cerdas mempunyai
ilmu laduni, dan doa2nya biasanya makbul dll.

2. GETIH : Darah yang keluar dari rahim ibu sewaktu melahirkan. Darah merupakan
transpotasi sari-sari makanan ke seluruh tubuh, sehingga seluruh sel-sel dpt hidup. Warnanya
merah, tempatnya DI KIRI, dilamba-ngkan sebagai Malaikat MIKAIL A.S. bertugas sebagai
pembawa rezeki, biasanya orang yang bermaqom MALAIKAT MIKAIL kehidupanya berke-
cukupan dan mudah memperoleh hal rezeki apapun dan doanya makbul.

3. TALI ARI-ARI (TALI PUSAR): yang dipotong sesudah kelahiran bayi. Warnanya hitam,
tempatnya di depan. Dilambangkan sebagai MALAIKAT ISROFIL A.S, bertugas meniup
terompet di-hari kiamat, biasanya orang yang bermaqom MALAIKAT ISROFIL berwibawa
dan mempunyai kemam-puan menundukan semua makhluk, doanya makbul dll.

4. ARI-ARI (BALI) : Adik ari-ari, yang keluar dari rahim ibu, sesudah si bayi. Warnanya
kuning, tempatnya di belakang. Dilambangkan sebagai MALAIKAT IZROIL A.S. Biasanya
orang yang bermaqom malaikat Isrofil memiliki kekuasaan tinggi, berwibawa dan
mempunyai kemampuan menundukan semua makhluk, doanya makbul dll.

Para saudara halus ini mempunyai tugas untuk membantu manusia didalam menjalani
Kehidupan sehari-hari. Jadi, memang benar saudara halus manusia itu ada banyak, mereka
juga sering disebut sedulur sinarawedi- saudara terdekat. Dari sudut kebatinan, ada yang
menyebut mereka “MAKDUM SARPIN”.

CARA PERTAMA:

PENGAKTIFAN MAKDUM SARPIN SISTEM KEMALAIKATAN

(CARA BANTEN – SUNDA)

Suhaimi manugaling@hotmail.com

Ilmu ini diturunkan Al marhum Syeh Saidi Raden Kh.Md.Noor kepada Ahmad Abdullah.
Sabelum mengamalkan dari amalan ini di kehendaki berpuasa tanggal lahir kita atau bulan
maulid. Selama 1 hari. Amalan nya saperti ini:

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.
NUR HERANG NGARANA CHAHI ANU CICING

DI KATUHUK MALAIKAT JIBRIL,

BUJANG LARANG NGARANA GETIH ANU CICING

DI KENCAK MALAIKAT MIKAIL,

TUMPI LARANG NGARANA TALI ARI2 ANU CICING

DI HAREP MALAIKAT ISROFIL,

AMBU JATI NGARANA BALI ANU CICING DI TUKANG MALAIKAT IJZROIL,

NITIP MALAIKAT MAUT BADAN KULO SEKUJUR TI ZOHIR, NEPI KA BATIN,


TI DUNIA SAMPAI AKHIRAT.

WALLAHU ALAM MALAIKAT KANG PAYONGI ALLAH,


KANG MEMBERI PAYONG MUHAMMAD,

BERJALAN CAHAYA TETAP KAN HAMBA DATTULLAH

PAYONG RASULLULAH JUMENENG NABI MUHAMMAD

LAILAHAILLALLAH MUNAMMADARASULULLAH.

Amalan ini di amalkan sampai merasa ikhlas jangan dipaksa namun semakin banyak semakin
baik semoga bermanfaat demi untuk membela bangsa dan agama. Dibaca 3x ketika
menghadapi musuh atau front line untuk berjuang di medan tempur. Kalau udah selaras dgn
diri kita insya ALLAH orang yg di belakang kita juga turut selamat bahasa kasar nya kebal
peluru dan sajam.
PEMBANGKITAN PAPAT KALIMO PANCER CARA –
2
CARA KEDUA:

PENGAKTIFAN MAKDUM SARPIN (CARA BANTEN)

H. Toha bin Sieng (guru Besar Sin Lam Ba), jalur Cisoka Banten

1. Sholat hajat 2 raka’at.

2. Istighfar dan sholawat nabi masing-masing 71x.

Silsilah (tawasul):

1. Ila hadrotin nabiyil mustafa muhammadin saw.

2. Wa ila hadroti khulafatur rosyidin sayidina Abi Bakrin wa Umaro wa Usman wa Ali
radyallahu.

3. Summ ila hadroti jamiil malaikati muqorrobin wa qoribiyun sayidina Jibril, Mikail, Isrofil,
Izroil as.

4. Wa ila hadroti nabi Adam as.

5. Wa ila hadroti sultonil aulyai sayidina syeh Abdul Qodir Jailani ra.

6. Wa ila ruuhi Syech Abdul Karim Banten, Haji Odo, Abah Toha bin Sieng, mbah Nasir,
Syech Marzuki, Syech Embah Mafudz, Abah

H. Amilin.

7. Wa ila ruuhi Abi… wa Umi…… (sebut nama bapak dan nama ibu)

8. Wa ila ruhi Sedulur bathin Papat Kalimo Pancer

9. Wa ila hadroti man ajazani wa syehihi wa masyayihihi.

Kunci Pembuka:

Al-Fatehah 1 X

Bismillahirrahmanirrahiim 200 X

Al-Ikhlas 200 X

Al-Falaq 100 X

Annas 100 X
Amalanya:

BISSMILLAHAHIRRAHMAANIR RAHIIM

Sang Ratu Kepyok Sang Ratu Herang putih

Dulur bathin anak bathin, Anu opat Kalimo Pancer.

Kaula menta dipanjagakeun ke Dulur Lahir Batin anu arek hasut kabadan kaula.

Kang Barep Kang Adi ragil.

Yaa Allah, Yaa Hayyu, Yaa Qoyyum, Yaa Adhim,

Yaa Robbal `Alamin

Aing nyaho asal sia 204 sambungan.

Allohuma doa bali, sumpah wali.

Allohuma sayidina ana muka badan rasulullah.

Allohuma ya bali ya bali ya bali

Dakukudung ingsun kulhu Qomara geni tutup bali.

BALIKA 3X, BALIKUNG 3X

LELAKUNYA:

Dibaca 3X Malam Jumat 75X, susu, air putih, pisang, biscuit. Hari Biasa baca 1X
PEMBANGKITAN PAPAT KALIMO PANCER CARA –
3
CARA KETIGA:

PENGAKTIFAN MAKDUM SARPIN (CARA ISLAM)

H. Toha bin Sieng (guru Besar Sin Lam Ba)

Amalan:

Bismillahirrahmanirrahiim

Yaa Allah,Yaa Hayyu, Yaa Qoyyum, Yaa Adzim, Yaa Robbal`Alamin

Subhana abaisil warisi ya robbi inni maghlubun fantashirni

Bismillahirrahmanirrahiim…

Kun kata Allah, Fayakun kata Muhammad, Robbukum kata Jibroil

Ya Jibroil Ya Mikail Ya Isrofil Ya Izroil

Yaiku Sang Ratu Kepyok Sang Ratu Herang putih

Kadulur bathin ka anak bathin kanu opat lima pancer

Ya Allah aku mohon diantar kedulur bathinku ke anak bathinku

yang hidup dalam satu hari satu malam

Wahai dulur bathinku anak bathinku, bantulah ku….

berkat la ilaha illallah Muhammadur rasulullah

aku tahu asalmu 204 sambungan. Hu Allah…

Lakunya:

a. lakukan selama 3 malam, pada tengah malam, Sholat Taubat dan sholat hajat khusus,
dilanjutkan silsilah/tawassulan. Malam terakhir

sediakan pisang Ambon 1 buah, roti marie (biscuit), air susu dan air putih masing-masing 1
gelas.

b. Diwiridkan amalan tersebut di atas 41X selama 3 hari dimulai dari hari kelahiran Anda,
kalau tidak tahu, dimulai hari Rabu.
c. Selama wirid setelah selesai sholat fardhu amalan dibaca 3X/7X, tanpa membaca kunci
pembukanya.

d. Selesai dzikir asma di atas, Anda berdoa:

”Ya Alloh hamba mohon safaat dan mukjizat nabi Muhammad SAW, safaat dan
kharomah Syeh Abdul Qodir Jaelani r.a., Bangkitlah daya metafisik dalam diri hamba
dan satukanlah sedulur bathinku menyatu didalam jiwa ragaku, agar dapat
memberikan manfaat dalam segala hajat dan kebutuhan.”

e. Kemudian Anda makan pisang, biscuit, air susu dan air putih yg sdh disediakan.

f. Aplikasi dari amalan tersebut hanya dibaca dengan tahan napas:

Jika Anda akan naik angkutan umum, kendaraan, berangkat kerja, di dalam rapat, bertemu
dengan orang lain, dll. Gunakan bacaan item f di atas dengan mengedutkan perut bagian
bawah sambil membaca kalimat di bawah ini 1X.

Bismillahirrahmanirrahiim,

Yaa Allah, Yaa Hayyu, Yaa Qoyyum, Yaa Adzim, Yaa Robbal `Alamin, dibaca 7X.

Dilanjutkan membaca “AKU TAHU SAMBUNGANMU 204 SAMBUNGAN” dan kedutkan


perut bagian bawah.

Penggunaan harian dalam satu minggu pada titik kelemahan manusia adalah:

Senin : Kepala

Selasa : Perut

Rabu : Muka

Kamis : Belakang

Jumat : Dada

Sabtu : Bawah Pusar

Minggu : Leher

Gunakan tenaga dalam dan arahkan dengan memandang pada tempat titik lemah tersebut di
atas.

Dengan Anda menguasai Makdum Sarpin (MS) tersebut di atas, khodam-khodam yang ada di
tubuh Anda akan keluar (jika Anda memilikinya). Hal ini dikarenakan ada benturan energi,
sehingga khodam tersebut akan menempati atau pindah pada benda yang sering Anda pakai,
misalnya cicin atau tasbih. Dengan menguasai MS ini, Anda akan dipaksa untuk selalu
melakukan masalah dengan tuntas, sehingga tidak ada masalah yang tertinggal. Hal ini pasti
akan membawa dampak tekanan pada Anda, karena Anda terbiasa menghidari masalah
PEMBANGKITAN PAPAT KALIMO PANCER CARA –
4
CARA KE-EMPAT

ILMU PEMBANGKIT SEDULUR PAPAT KALIMO PANCER

GATOLOCO fannyprisdiant@yahoo.co.id

Adapun menurut Syech Siti Jenar, amalan ini asalnya dari Sunan Kali Jaga. karena
sebenarnya antara Syech Siti Jenar dan Sunan Kali Jaga itu merupakan Teman Seperguruan
dari Satu Guru yaitu Sunan Bonang. Tetapi ilmu ini di dapat Sunan Kali Jaga dari seorang
Adipati, yang mana saat itu Sunan Kali Jaga masih menyandang nama terkenal dengan sebu-
tan BRANDAL LOKAJAYA.

Adapun ilmu tersebut sumber kekuatan nya bukan dari luar te-tapi dari dalam diri sendiri atau
bisa juga di sebut INGSUN SEJATI. Ilmu ini MENYELARASKAN KEKUATAN
SEDULUR PAPAT KALIMO PANCER, sehing-ga kekuatan tersebut bisa diolah dalam diri
yang memakai DOA MANTRA KHUSUS. Untuk membangkitkan power sedulur papat
kalimo pancer, sehingga power yang diolah melalui Mantra tsb, bisa digunakan untuk
mengatasi segala permasalahan sehari-hari atau lebih tepatnya ilmu ini bisa di katakan Multi
fungsi.

Sebenarnya menurut Syech Siti jenar, ilmu ini masih ada kaitanya juga dengan Ilmu Hakikat
Makrifat, karena sesu-ngguhnya sesuatu yg di kaji dalam diri, ada hubunganya deng-an Ilmu
Ketuhanan. Karena kata Syech Siti Jenar:”MAN ARAFA NAFSAHU FAQOD AROFA
ROBBAHU”, yg artinya “Siapa orangnya yg bisa melihat dirinya sendiri, maka ia akan bisa
melihat Tuhan nya. Jadi sebenarnya dalam mendalami ilmu ini, murni tanpa puasa, juga tanpa
isian juga tanpa ritual kunci nya yakin pada kekuatan dari diri sendiri yg mana kekuatan
tersebut sumbernya langsung dari Allah…….

Inti dari Ilmu Ini adalah mengenal Diri nya sendiri, sehingga ilmu ini mampu membangkitkan
power dari Papat Kalimo Pancer. Kekuatan dari Sedulur Papat tersebut di selaraskan agar
menyatu di Badan karena itu di sebut juga Kalimo Pancer. Sehingga nantinya bisa di
manfaatkan utk apa saja atau segala hajat…………

Adapun Doa Mantra yang di ajarkan oleh Syech Siti Jenar untuk bisa Membangkitkan Power
dari Sedulur Papat Kalimo Pancer tersebut dan bisa di gunakan untuk berbagai hajat dalam
kehidupan adalah sebagai berikut:

Bismillahirrohmanirrohiim….(ini di baca sekali di awal saja)

BIS TEGUH 3X DZAT KUAT 3X LAH ASIH 3X


DZATULLOH.
SIFATULLOH.
WUJUDULLOH.
KUN FAYAKUN.

Adapun cara nya adalah sbb:


Anda duduk bersila, ambil sikap semadi atau meditasi. Saat itu anda ambil sikap pasrah.
Niatkan utk membangkitkan kekuatan Sedulur Papat Kalimo Pancer. Konsentrasikan di
mbun-mbunan atau Cakra Mahkota. Lalu baca doa mantra DALAM HATI baca mantra
sebanyak banyaknya seikhlasnya gak usah di hitung tapi ikhlaskan saja.

Rasakan ada proses penyelarasan dalam tubuh berupa Energi yg Mengalir dari Mbun Mbunan
ke seluruh tubuh. LAKUKAN MEDITASI MANTRA tsb waktunya bebas, yang penting
suasana tenang lakukan selama 3 hari, setelah itu baru gunakan aplikasinya dlm kehidupan
sehari-hari. Setelah bisa merasakan ada energi yg masuk terasa besar. Adapun untuk
aplikasinya, kuncinya ada pada visualisasi, bayangkan dan rasakan seolah-olah itu sudah di
dapatkan. Tehnik visualisasi ini dapat Anda dapatkan pada buku INGSUN SEJATI.

APLIKASI UTK KESUKSESAN USAHA. Jika anda punya usaha dan apapun bidang
usaha anda, anda lakukan posisi semadi, lalu bayangkan kesuksesan anda, bisa juga usaha
jadi maju pesat. LALU BACA MANTRA DOA TSB. lihat dan rasakan apa yg terjadi,
rasakan dan rasakan karena nanti pasti ada intuisi tertentu yang ada hubunganya dengan hajat
anda dan lihatlah kemajuan usaha anda.

Aplikasi untuk mendapatkan Uang. jika anda ingin men-dapatkan uang, maka ambil posisi
semadi, bayangkan jumlah uang yang anda inginkan. jadi harus ditentukan tujuan uangnya,
misalnya 1 Milyar. Bayangkan Uang 1 Milyar sudah ada di depan mata dan rasakan kesena-
ngan saat uang di tangan, sambil BACA MANTRA DALAM HATI SEBANYAK
BANYAKNYA SEIKHLASNYA, lalu lihat dan rasakan dalam perjalanan anda bekerja dan
pasti akan ada jalan yang intinya jalan tersebut bisa terca-pai dalam hidup anda.

APLIKASI PERIHAL PENGASIHAN DAN KHARISMA. Jika anda ingin Penga-sihan


umum, dan kharisma, saat semadi baca mantra tsb sambil baying-kan semua manusia merasa
kasih sayang pada anda, bahkan saat sering dilakukan maka pancaran aura kasih sayang akan
memancar sangat kuat.

APLIKASI BUAT PAGAR GHOIB. Tahan napas, rasakan aliran dalam tela-pak tangan
anda, lalu baca mantra sambil tahan napas. Lakukan pemaga-ran ghoib terhadap diri sendiri
atau apapun mantra dibaca secukupnya hingga anda rasa yakin.

APLIKASI BUAT PELET. Jika secara langsung, tatap target. Baca mantra sambil tahan
napas. Visualisasikan wanita tersebut kena pellet, lihat dan rasakan. Bisa untuk yang kenal
atau belum kenal. Lalu ajak komunikasi dan lihat reaksi. Jika jarak jauh, bayangkan wanita
tsb dlm posisi semadi baca mantra tsb……

APLIKASI UNTUK PENGOBATAN PENYAKIT MEDIS MAUPUN NON MEDIS


Tahan napas, baca mantra. Rasakan aliran energy dan alirakan melalui telapak tangan kepada
si sakit….

Anda mungkin juga menyukai