Anda di halaman 1dari 4

http://nazeer4ali.tripod.com/JENIS_IMBUHAN.

htm

1. IMBUHAN AWALAN

1. Awalan Ber-

Awalan catatan contoh perkataan


ber- wujud apabila bertemu kata Berjalan, bercukur, berkaki
akar kecuali kata akar di
bawah.
bel- wujud apabila awalan ber- belajar
bertemu dengan kata akar
ajar
be- wujud apabila kata kar bekerja, berumah, berada,
bermula dengan huruf ‘ r ‘ beraja

2. Awalan ke-

Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama, dan
kata bilangan himpuan.

Lima kelima [ kata bilangan tingkat ]


tiga ketiga [ keta bilangan himpunan ]
tua ketua [ kata nama ]
kasih kekasih [ kata nama ]
hendak kehendak [ kata nama ]
Beberapa erti awalan ke-
Perkataan Erti
kedua-dua himpunan

kelima-lima
kelapan urutan satu persatu

kesepuluh
diketuai yang di- …..-kan atau

dikehendaki di- ….. - I

3. Awalan se-

Erti perkataan
seluruh se-Malaysia

sedunia

senegara
sama sejenis

sepadan

sebaya
http://nazeer4ali.tripod.com/JENIS_IMBUHAN.htm

satu seribu

seratu

sekampit
sama-sama di ….. sekampung

serumah

sekelas
sama dengan sepanjang

sebaik

seberat

4. Awalan ter-

Awalan contoh perkataan keterangan


te- teramai, terendam. Teroboh, Apabila bertemu dengan kata
terasuk dan huruf pangkalnya huruf ‘
r’
ter- tersayang, tersenyum, Apabila bertemu dengan kata
terbawa, tercetus yang bermula dengan huruf
lain selain daripada huruf ‘r’

5. Awalan men-

Awalan me- boleh menjadi me-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan
huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :

Awalan perkataan keterangan


me- meyakinkan Apabila bertemu dengan kata
yang bermula dengan huruf
menganga l,m,n,ng, ny, y, r, dan w

menyanyi

menanti

melawat
men + keluh = mengeluh Apabila bertemu kata yang
bermula dengan huruf k, s,
men + surat = menyurat p, dan t

men + pilih = memilih huruf k menjadi ng

huruf s akan menjadi ny

huruf p bertukar menjadi m


http://nazeer4ali.tripod.com/JENIS_IMBUHAN.htm

huruf t berubah menjadi n


mem- membawa apabia bertemu dengan kata
yang bermula dengan huruf
membaling b dan f
men- mancuba Apabila bertemu dengan kata
yang bermula dengan huruf
mendarat c, d, dan j
meng- mengasah Apabila bertemu dengan kata
yang bermula dengan huruf
mengikat seperti a, I, e, o, u, g, dan h

mengubat
menge- mengecap Apabila bertemu dengan kata
yang terdiri daripada satu
mengecap suku kata.

mengebom

mengesah

6. Awalan pen-

Awalan Perkataan Keterengan


pe- pewangi Apabila beremu kata yang bermula
dengan huruf m, n, l, ny, w, dan p
penyanyi

pelajar

pemakai

penasihat

pemusnah
pem- pemfitnah Apabila bertemu dengan kata yang
bermula dengan huruf b dan f
pembohong

pembawa
pen- penjahit Apabila bertemu kata yang
bermula dengan huruf c, d, j, sy,
pendengar dan z

pencabar

pensyarah
peng- pengkhayal Apabila bertemu kata yang
bermula dengan huruf a, I, e, o, u,
pengedar g, h, dan kh
http://nazeer4ali.tripod.com/JENIS_IMBUHAN.htm

pengubah

pengikut
penge- pengecat Apabila bertemu dengan kata yang
cuma terdiri daripada satu suku
pengebom kata.

pengetin

pengesah

7. Awalan per-
Awalan Perkataan Keterangan
pe- pelakon Apabila bertemu kata yang
ada kaitan dengan kata-kata
pekerja berawalan ber-

pekedai
pel- pelajar Apabila bertemu dengan kata
‘ ajar’
per- perburu Apabila bertemu dengan kata
yang bermula dengan huruf t
pertapa dan b

pertendang

8. Awalan memper-

Erti Perkataan Keterangan


menjadikan lebih memperdalam menjadikan lebih dalam

memperkaya

memperluas
Membahagi memperempat membahagikan kepada
empat
memperlapan
Memperlakukan sebagai …… memperalat menggunkan sebagai alat
atau menggunakan sebagai
….. memperisteri melakukan memeperlakukan
sebagai isteri
memperhamba

Anda mungkin juga menyukai