Anda di halaman 1dari 1

Secara kesimpulannya, hasil lukisan kanak-kanak yang dikumpul boleh dikaitkan dengan teori

kognitif,perkembangan,gestalt,humanis dan psiko-analitik. Hal ini kita dapat lihat melalui peringkat dan
pendapat yang dikemukakan oleh setiap tokoh. Analisis yang dilakukan dapat menunjukkan bahawa
perkembangan emosi,fizikal,rohani dan lain-lain mempengaruhi hasil lukisan kanak-kanak.

faktor pengetahuan pasif, perkembangan fizikal,emosi,rohani,sosial,mental dan estetik serta rangsangan


turut mempengaruhi penghasilan lukisan kanak-kanak.