Anda di halaman 1dari 17

SULIT

Bahagian A

[ 20 Markah ]

Jawab semua soalan

Lengkapkan ayat-ayat di bawah ini dengan memilih jawapan yang paling sesuai.

Soalan 1 berdasarkan gambar di bawah.

1. Beberapa orang pekerja sedang ……… jalan yang rosak terus akibat banjir baru-baru ini.
A. menurap
B. menggali
C. menutup
D. mengambus

2. Hassan amat tidak disenangi oleh rakan-rakan sejawatannya kerana dia bukan sahaja suka ponteng
kerja ………. suka dituduh bercakap bohong.
A. apa lagi
B. mahupun
C. serta
D. bahkan

3. Wanita itu …………… apabila disoal siat oleh pihak polis setelah ditahan kerana dituduh mencuri di
pasar raya itu.
A. terkial-kial
B. tersipu-sipu
1
SULIT

C. terpinga-pinga
D. termangu-mangu

4. Abang berasa amat …………kerana tidak sempat menziarahi datuk yang telah meninggal dunia
setelah menerima rawatan di Institut Jantung Negara.
A. tersentuh
B. terharu
C. tersinggung
D. terkilan

5. Usahawan muda itu telah ……….. rumah banglo milik ayahnya kepada bank untuk mendapatkan
modal perniagaan.
A. meminjamkan
B. mencagarkan
C. menyewakan
D. memawahkan

6. Jurulatih pasukan bola sepak negara kurang berpuas hati dengan


kemenangan ……………pasukannya kerana mereka telah membuat persediaan yang cukup lama
untuk menghadapi kejohanan tersebut.

A. besar
B. runcing
C. tipis
D. getir

7. Festival filem antarabangsa itu telah berjaya menghimpunkan ……..seni yang terlibat dengan aktif
dalam penghasilan filem yang bermutu tinggi.
A. cendekiawan
B. karyawan
C. wartawan
D. negarawan

2
SULIT

8. Aziz telah dipilih sebagai pembahasa terbaik dalam pertandingan itu kerana dia
sangat ……….mematahkan hujah pihak lawan.
A. lincah
B. lekas
C. cekap
D. pantas

9. Pilih ayat-ayat yang betul.

I. Tugasan itu mestilah Ali siapkan selewat-lewatnya pada Rabu ini.


II. Sumbangan itu akan diterima oleh kami pada hari esok.
III. Tiket wayang itu telah kamu ambil tadi.
IV. Hadiah itu akan saya terima di atas pentas.

A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
D. II,III dan IV

10. Pilih ayat-ayat yang betul.


I. Pak Kassim mengusahakan dua bidang sawah dengan bantuan dua orang anaknya.
II. Ibu menggunkaan dua urat benang untuk menjahit sepasang baju kurung untuk kakak.
III. Pengacara majlis itu telah memulakan ucapannya dengan seuntai pantun.
IV. Orang tua itu membawa sekaki payung memandangkan hari hampir hujan.

A. I,II dan III


B. I,II dan IV
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

3
SULIT

11. Pilih ayat-ayat yang betul.


I. Pengantin perempuan itu sungguh berseri sekali wajahnya.
II. Sangat tertinggi lampai pemain bola jaring dari pasukan negara China itu.
III. Pemandangan di tepi pantai pada waktu senja indah amat.
IV. Lee Chong Wei merupakan pemain badminton yang sungguh terhandal sekali di negara ini.

A. I dan II
B. I dan III
C. I,III dan IV
D. II,III dan IV

Soalan 12-13
Pilih peribahasa yang sesuai bagi pernyataan - pernyataan berikut.

12. “Saya tahu awak ini baik orangnya. Namun begitu, janganlah kamu membantu orang sehingga
menyusahkan diri sendiri”, nasihat Tok Penghulu kepada Sudin.
Nasihat di atas sesuai dengan peribahasa ……..
A. sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan
B. buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali
C. menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri
D. sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna

13. Kontraktor rumah itu menimbulkan kemarahan dalam kalangan pelanggannya kerana dia sudah
meminta bayaran sebelum memulakan kerja. Sikap kontraktor ini boleh diibaratkan seperti …….
A. biar titik jangan tumpah
B. rosak badan kerana mulut
C. belum duduk sudah berlunjur

4
SULIT

D. makin murah makin menawar

Soalan 14-16
Bahagian yang bergaris dalam ayat-ayat berikut mungkin mengandungi kesalahan penggunaan
bahasa dan mungkin juga tidak. Tandakan sama ada A,B atau C jika ayat itu mengandungi
kesalahan dan tandakan D jika tiada kesalahan.

14. Saya menceritakan tentang kejadian yang menimpa pak cik saya kepada guru kelas.
A. cerita kejadian
B. mencerita kejadian
C. menceritakan kejadian
D. menceritakan tentang kejadian

15. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) akan memikirkan perkara-perkara lain sebelum mengambil
sebarang keputusan tentang peruntukan yang dimohon oleh pihak sekolah.
A. lain-lain perkara
B. perkara lain-lain
C. lain perkara-perkara
D. perkara-perkara lain

16. Pemandangan di puncak gunung itu sungguh amat terindah sehingga mengusik kalbu kami
sekeluarga.
A. amat terindah
B. sunggu amat indah
C. amat sungguh terindah
D. sungguh amat terindah

Soalan 17 – 20
Baca petikan cerpen di bawah dengan teliti, kemudian pilih jawapan yang paling sesuai.

5
SULIT

17. Berdasarkan petikan, apakah rancangan yang akan dilakukan oleh Alif ke atas tanah tersebut?
A. mengusahakan estet padi
B. membiarkan tanah tersebut menjadi kering
C. menanam sayuran yang berwarna kuning
D. menjadikan tanah tersebut sebagai kawasan pembangunan

18. Maksud bagi frasa tempat tikus bertandak ialah


A. kawasan tumpuan ramai
B. kawasan terbiar
C. kawasan yang busuk
D. kawasan yang sesak

19. Berikut merupakan pernyataan yang benar dalam petikan kecuali


A. Alif menangis setelah mendapat bantahan daripadaorang kampung
B. Alif terbayang wajah ayahnya dalam kerumunan orang ramai
C. orang kampung berasa kecewa setelah tanah mereka tidak dimajukan oleh satu syarikat
D. Alif telah berjaya untuk memajukan tanah milik orang kampung

20. Sektor pertanian dapat dimajukan apabila


A. mengimport bahan makanan dari luar
B. teknologi moden hendaklah digunakan
C. eksport bahan makanan ke negara asing
D. kekalkan teknik pertanian tradisional

6
SULIT

Bahagian B

[ 25 Markah ]

Jawab semua soalan

Soalan 1

A. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan bahasa. Kenal pasti kesalahan bahasa
tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu
menyalin ayat itu semula.

i. Sebelum menemui doktor pakar mata itu, saya perlu membuat temu janji dengan jururawat di
klinik tersebut.

ii. Encik Affendi membawa keluarganya makan nasi kandar di Nasi Kandar Wangi Restoran yang
terkenal di pekan Bekenu.

[2 markah ]

B. Tulis jawapan yang betul bagi perkataan yang bergaris dengan menggunakan imbuhan yang
sesuai.

i. Guna mesin itu dapat mempercepat kerja-kerja menuai padi bagi para pesawah.

ii. Maisarah tepi barang-barang yang bersepah itu supaya tidak menghalang jalan.

7
SULIT

iii. Minuman yang asas herba itu mendapat permintaan tinggi daripada pengguna.

[3 markah ]

Soalan 2
Baca bahan-bahan yang diberikan dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya.

i. Mengapakah Alia mencadangkan Nadia bercuti di Pulau Redang?


8
SULIT

[ 3 markah ]

ii. Nyatakan dua keistimewaan Menara Kuala Lumpur berdasarkan Bahan 1.

[ 3 markah ]

iii. Sebagai rakyat Malaysia, apakah yang harus anda lakukan untuk mempromosikan negara? KBAT

[ 4 markah ]

9
SULIT

Soalan 3 : Novel

Hempasan Ombak

karya

Zailiani Taslim
Watak utama merupakan watak yang menjadi nadi dalam sesebuah penceritaan. Watak ini
memainkan peranan yang penting dari awal cerita hinggalah penghujung cerita.

Berdasarkan novel di atas, Farid merupakan watak utama yang digambarkan sebagai seorang yang
berani. Nyatakan tiga contoh peristiwa yang menunjukkan sikap berani beliau dalam novel tersebut.
( 10 markah )

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
10
SULIT

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Bahagian C
( 15 Markah )
Jawab sama ada Soalan 1 atau Soalan 2

Soalan 1
Baca dan fahami maklumat di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat tersebut, tulis rumusan
yang panjangnya hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan.

11
SULIT

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

12
SULIT

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

13
SULIT

Soalan 2
Baca dan fahami maklumat di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat tersebut, tulis ulasan
yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

14
SULIT

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

15
SULIT

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Skrip Jawapan Bahagian A :

Soalan Jawapan

1.
A B C D
2.
A B C D
3.
A B C D
4.
A B C D
5.
A B C D
6.
A B C D
7.
A B C D
8.
A B C D
9.
A B C D
10.
A B C D

16
SULIT

11.
A B C D
12.
A B C D
13.
A B C D
14.
A B C D
15.
A B C D
16.
A B C D
17.
A B C D
18.
A B C D
19.
A B C D
20.
A B C D

17