Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN

RUBRIK PEMARKAHAN SIMULASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PROGRAM: PISMP PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK SEMESTER : SEMESTER 1 TAHUN 2

AMBILAN : JUN 2018 KOD & NAMA KURSUS: PAKK3233 PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN DALAM PAKK

ASPEK DINILAI AMAT CEMERLANG CEMERLANG KEPUJIAN LULUS LEMAH

(20 markah) 20-18 17.9-15 14.9-12 11.9-10 ˂10

Sangat menarik perhatian Menarik perhatian murid, Agak menarik perhatian Kurang menarik perhatian Tidak menarik perhatian
1.SET INDUKSI & murid, mewujudkan mewujudkan motivasi yang murid, mewujudkan murid, kurang mewujudkan murid, tidak mewujudkan
motivasi yang tinggi, tinggi, membuat perkaitan motivasi yang tinggi, motivasi , kurang membuat motivasi dan membuat
PENUTUP membuat perkaitan yang yang jelas dengan membuat perkaitan yang perkaitan dengan perkaitan dengan
jelas dengan kemahiran kemahiran yang hendak sangat sedikit dengan kemahiran yang hendak kemahiran yang hendak
yang hendak diajar/yang diajar/yang telah diajar. kemahiran yang hendak diajar/yang telah diajar diajar/yang telah diajar
telah diajar. diajar/yang telah diajar

Menstruktur set induksi/ Menstruktur set induksi/ Menstruktur set induksi Kurang menstruktur set Tidak menstruktur set
penutup dengan langkah penutup dengan langkah dengan langkah seterusnya induksi dengan langkah induksi dengan langkah
TS2 – Ekspresi diri
seterusnya dengan sangat seterusnya dengan sangat dengan sangat baik. seterusnya. seterusnya.
baik. baik.

2. VARIASI Melibatkan semua Melibatkan 4-5 komponan Melibatkan 3-4 komponan Melibatkan 1-2 komponan Tidak melibatkan
komponan variasi dalam variasi dalam pdpc iaitu variasi dalam pdpc iaitu variasi dalam pdpc iaitu komponan variasi dalam
RANGSANGAN pdpc iaitu perubahan perubahan pergerakan perubahan pergerakan perubahan pergerakan pdpc iaitu perubahan
pergerakan langkah, langkah, pergerakan langkah, pergerakan langkah, pergerakan pergerakan langkah,
pergerakan anggota dan anggota dan perubahan anggota dan perubahan anggota dan perubahan pergerakan anggota dan
perubahan nada suara guru nada suara guru serta nada suara guru serta nada suara guru serta perubahan nada suara guru
serta perubahan fokus perubahan fokus deria, perubahan fokus deria, perubahan fokus deria, serta perubahan fokus
TS2 – Ekspresi diri deria, bentuk lisan dan bentuk lisan dan bentuk bentuk lisan dan bentuk bentuk lisan dan bentuk deria, bentuk lisan dan
bentuk fizikal pelajar. fizikal pelajar. fizikal pelajar. fizikal pelajar. bentuk fizikal pelajar.

3. ISI PELAJARAN Isi pelajaran/aktiviti Isi pelajaran/aktiviti Isi pelajaran/aktiviti Isi pelajaran/aktiviti Isi pelajaran/aktiviti tidak
DAN AKTIVITI PDP dinyatakan dengan tepat dinyatakan dengan tepat dinyatakan hampir tepat dinyatakan kurang jelas dinyatakan secara tepat
dan jelas berdasarkan tetapi kurang jelas berdasarkan tahap berdasarkan tahap berdasarkan tahap
tahap kebolehan murid. berdasarkan tahap kebolehan murid. kebolehan murid. kebolehan murid.
kebolehan murid.
4. KAEDAH DAN Stratregi dan teknik amat Stratregi dan teknik Stratregi dan teknik agak Stratregi dan teknik kurang Stratregi dan teknik tidak
TEKNIK PdP bersesuaian, bertepatan bersesuaian, bertepatan bersesuaian, bertepatan bersesuaian, kurang bersesuaian, tidak
dan mengambilkira semua dan mengambilkira semua dan mengambilkira bertepatan dan kurang bertepatan dan tidak
aspek PDPC Abad 21 aspek PDPC Abad 21 sebahagian aspek PDPC mengambilkira aspek mengambilkira aspek
termasuk unsur-unsur TMK termasuk unsur-unsur TMK Abad 21 termasuk unsur- PDPC Abad 21 seperti PDPC Abad 21 seperti
dan pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran bilik darjah unsur TMK dan pentaksiran unsur-unsur TMK dan unsur-unsur TMK dan
yang sangat sejajar dengan yang sejajar dengan aktiviti. bilik darjah. pentaksiran bilik darjah. pentaksiran bilik darjah.
CS1 – Kejelasan Idea aktiviti.

5.SUMBER P&P Menggunakan sumber TMK Menggunakan sumber TMK Menggunakan sumber TMK Menggunakan sumber TMK Tidak menggunakan
sebagai bahan pengajaran sebagai bahan pengajaran sebagai bahan pengajaran sebagai bahan pengajaran sumber TMK dalam
dan pembelajaran dengan dan pembelajaran dengan dan pembelajaran dengan dan pembelajaran. pengajaran dan
sangat cemerlang cemerlang baik pembeljaran

6.PENERAPAN NILAI Penerapan nilai dan EMK Penerapan nilai dan EMK Penerapan nilai dan EMK Penerapan salah satu Tidak menerapkan nilai dan
DAN EMK diserlahkan dalam diserlahkan dalam diserlahkan dalam daripada nilai dan EMK EMK dalam pengajaran
pengajaran da pengajaran dan pengajaran dan diserlahkan dalam dan pembelajaran
pembelajaran dengan amat pembelajaran dengan pembelajaran dengan baik pengajaran dan
cemerlang. cemerlang. pembelajaran

7.UNSUR KEMAHIRAN Memperlihatkan dengan Memperlihatkan dengan Memperlihatkan dengan Memperlihatkan dengan Tidak memperlihatkan
BERFIKIR amat cemerlang unsur cemerlang unsur baik unsur kemahiran sederhana unsur unsur kemahiran berfikir
kemahiran berfikir dalam kemahiran berfikir dalam berfikir dalam langkah PdP. kemahiran berfikir dalam dalam langkah PdP.
langkah PdP. langkah PdP. . langkah PdP.

8.PENGGABUNGJALINAN Mengaplikasikan Mengaplikasikan Mengaplikasikan Mengaplikasikan


penggabungjalinan yang penggabungjalinan yang penggabungjalinan yang penggabungjalinan tetapi Tidak mengaplikasikan
sangat tepat dan jelas tepat dan jelas dalam agak tepat dan jelas dalam kurang tepat dan jelas penggabungjalinan
dalam melibatkan murid melibatkan murid mencapai melibatkan murid mencapai dalam melibatkan murid sebagaimana yang
mencapai objektif objektif pembelajaran serta objektif pembelajaran serta mencapai objektif dirancang
CS1 – Kejelasan Idea pembelajaran serta kemahiran berfikir. kemahiran berfikir. pembelajaran serta
kemahiran berfikir kemahiran berfikir.

TS2 Kebolehan memahami Memperlihatkan peranan Memperlihatkan peranan Memperlihatkan banyak Memperlihatkan sedikit Tidak memperlihatkan
dan mengambil peranan dan penguasaan dalam dan penguasaan dalam peranan dan penguasaan peranan dan penguasaan peranan dan penguasaan
antara kumpulan pengajaran dilaksanakan pengajaran dilaksanakan dalam pengajaran yang dalam pengajaran yang dalam pengajaran yang
dengan sangat cemerlang dengan cemerlang dilaksanakan dilaksanakan. dilaksanakan.

CS1 Kejelasan Idea Idea yang sangat jelas, Idea yang jelas, kreatif, Idea yang jelas, kreatif, Idea yang agak jelas, Idea yang kurang jelas,
kreatif, kritis dan berinovatif kritis dan berinovatif kritis dan kurang berinovatif kreatif, kurang kritis dan kreatif, kritis dan tidak
tidak berinovatif berinovatif