Anda di halaman 1dari 1

LAMPIRAN B1

PAPAN CERITA
Tingkatan : Lima
Tajuk: Skrin VL - Contoh No. Papan Cerita:
ARAHAN SKRIN ARAHAN GRAFIK ARAHAN PENGARANGAN
Mula
G1 - Ikon Size of the Angle
G2 - Ikon Topics 1-9
G3 - Ikon Smart Tip
G3 G4 - Ikon Penerangan Apabila pelajar tekan butang
G1 G2 Example – Tukar warna ke Hijau.
G5 - Ikon Contoh Paparkan GI – G16 dan T1
G10
G6 - Ikon Latihan
T1 G7 - Ikon Pengenalan
G8 - Ikon Ulangkaji
G9 - Ikon Penerokaan Tidak

G10 - Ikon Pengayaan Tekan


1
G16
G11 - Ikon Ujian Butang
G17 G12 - Ikon Suara A/B
G13 - Ikon Balik Menu
Ya
Pengenalan
G14 – Ikon Keluar
G15 – Ikon Kalkulator Paparkan solution untuk
G4 G5 G6 G16 – Ikon Ruangan untuk A/B
G11 G15 Solution A/B
G17 – Penerangan untuk solution
A1: G17
A/B
G7 G9 G10 G11 G12 G13 G14 T1 – Soalan contoh a dan b
G8 A1:G17 – animasi penerangan
dengan anak panah.

52