Anda di halaman 1dari 1

RPH PENDIDIKAN SIVIK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Pendidikan Islam)


Kelas Tahun 6 Juara
Masa 8.40 – 9.40 pagi
Nilai Teras 2. Hormat-menghormati
Tajuk 2.6 Hormat Kepelbagaian Agama, Budaya dan Etnik Di Malaysia
(Julai 2019)
Standard 6.3 Merumus dan Mengamalkan Adab Terhadap Alam Sekitar dalam
Kandungan Kehidupan Harian.

Standard 6.3.1 Menyatakan adab terhadap alam sekitar.


Pembelajaran 6.3.2 Menjelaskan kepentingan adab terhadap alam sekitar.
6.3.3 Menganalisis akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar.
6.3.4 Merumus dan mengamalkan adab terhadap alam sekitar.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat :


Pembelajaran 1. Menyatakan cara menghargai sumbangan masyarakat yang
pelbagai budaya, etnik dan agama.
2. Menunjukkan perasaan hormat terhadap budaya masyarakat.
3. Mengucapkan terima kasih atas sumbangan atau pertolongan
masyarakat.

Aktiviti 1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan mengikut kaum utama di


Malaysia (Melayu, Cina dan India)
2. Tugasan 1: Menonton iklan pelbagai perayaan di Malaysia.
3. Tugasan 2: Mengumpulkan maklumat berkaitan sumbangan
masyarakat yang pelbagai budaya, etnik dan agama.

Refleksi Pada akhir pengajaran :


________ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan
________ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas
dalam sesi akan datang.

PdPc ditunda kerana ___________________________________________