Anda di halaman 1dari 9

PERTANDINGAN PAKAIAN BERAGAM TAHUN 1

BIL NAMA PESERTA BERSESUAIAN GAYA KREATIVITI JUMLAH KEDUDUKAN


DENGAN TEMA (30%) (30) MARKAH
(40%)
PERTANDINGAN PAKAIAN BERAGAM TAHUN 2

BIL NAMA PESERTA BERSESUAIAN GAYA KREATIVITI JUMLAH KEDUDUKAN


DENGAN TEMA (30%) (30) MARKAH
(40%)
PERTANDINGAN PAKAIAN BERAGAM TAHUN 3

BIL NAMA PESERTA BERSESUAIAN GAYA KREATIVITI JUMLAH KEDUDUKAN


DENGAN TEMA (30%) (30) MARKAH
(40%)
PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK TAHUN 4

BIL NAMA PESERTA ISI GAYA INTONASI PAKAIAN JUMLAH KEDUDUKAN


(30%) (30%) (30%) (10%) MARKAH
PERTANDINGAN DEKLAMASI SAJAK TAHUN 5

BIL NAMA PESERTA ISI GAYA INTONASI PAKAIAN JUMLAH KEDUDUKAN


(30%) (30%) (30%) (10%) MARKAH
PERTANDINGAN NYANYIAN LAGU PATRIOTIK TAHUN 4

BIL KELAS KELANCARAN GAYA INTONASI PAKAIAN JUMLAH KEDUDUKAN


(30%) (30%) (30%) (10%) MARKAH
PERTANDINGAN NYANYIAN LAGU PATRIOTIK TAHUN 5

BIL KELAS KELANCARAN GAYA INTONASI PAKAIAN JUMLAH KEDUDUKAN


(30%) (30%) (30%) (10%) MARKAH
PERTANDINGAN BERCERITA TOKOH TAHUN 4

BIL NAMA PESERTA ISI GAYA INTONASI KELANCARAN JUMLAH KEDUDUKAN


(30%) (10%) (30%) (30%) MARKAH
PERTANDINGAN BERCERITA TOKOH TAHUN 4

BIL NAMA PESERTA ISI GAYA INTONASI KELANCARAN JUMLAH KEDUDUKAN


(30%) (10%) (30%) (30%) MARKAH