Anda di halaman 1dari 3

RUMAH SAKIT SAHABAT

Jl. Raya Surabaya – Malang KM. 50, Suwayuwo, Sukorejo – Pasuruan


Telp.(0343) 6743777, website:www.rssahabat.com, email: rssahabat.official@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RS SAHABAT


NOMOR ……./……./SK.Dir/RSS/VI/2019

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DATA INDIKATOR MUTU

RUMAH SAKIT SAHABAT

Menimbang : a Bahwa Rumah Sakit selalu berupaya untuk


meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standart yang
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan harapan masyarakat;
b Bahwa dalam rangka memantau dan memotivasi upaya
peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Rumah
Sakit Sahabat dipandang perlu dibentuk Tim
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien yang di
dalamnya terdiri dari unit Penjaminan Mutu, Unit
Keselamatan Pasien dan Unit Manajemen Risiko;
c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan b tersebut, maka perlu ditetapkan
dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Sahabat
tentang Penetapan penganggng jawab data indicator
mutu rumah sakit sahabat

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah


Sakit;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290 / Menkes /
Per / III / 2008 tentang Persetujuan Tindakan
Kedokteran.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Sahabat Tentang
Penetapan penganggng jawab data indicator mutu rumah
sakit sahabat.
KEDUA : Menunjuk masing-masing penanggung jawab data di tiap unit
Rumah Sakit Sahabat sebagaimana terdapat dalam lampiran
I Keputusan ini.
KETIGA : Tim penanggung jawab data indikator Mutu dan Keselamatan
Pasien pada Rumah Sakit Sahabat beserta uraian tugasnya
sebagaimana terdapat dalam lampiran I Keputusan ini.
KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan
perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 01 Juni 2019
RS SAHABAT
DIREKTUR,

dr. Rike Jeff Yuss Jeffi Habibi


NIK. 201600001
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR
RS SAHABAT
NOMOR : 044.01/101/SK.Dir/RSS/VI/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PMKP
A. Nama Penanggung Jawab Data Indikator Mutu RS SAHABAT

1. Unit IGD dan Rdiologi : Imma Ma’rufah, Amd.Kep

2. Unit Rawat Jalan : Dwi Rahmania, Amd.Keb

3. Unit Rawat Inap : Purwatinengseh, Amd.Kep

4. Unit Laboratorium : Nurul Khusniyah,S.Tr.Kes

5. Unit Farmasi : Khalifatus S, S.Farm,Apt

6. Unit Bedah dan OK : Dini Widyaningrum, S.Tr.Keb

7. Unit VK dan Perinatologi : Agustin Nur Rochma, Amd.Kep

8. Unit Gizi : Mauliddiyah Tri W, S.KL

9. Unit Management : Reni Kridayanti, S.E

10. Unit PPI : M. Rifky, Amd.Kep

B. Uraian Tugas Penanggung Jawab Data Indikator Mutu

1. Memahami indicator mutu di unitnya masing masing


2. Mempersiapkan berkas dan laporan yang dibutuhkan untuk pengambilan
data
3. Mengumpulkan data untuk masing-masing indicator di unit masing-masing
4. Menginput data yang telah dikumpulkan di unit masing-masing ke sismadak
5. Melakukan Analisa data sesuai periode Analisa indicator mutu

Di tetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 01 Juni 2019
RS SAHABAT
DIREKTUR,

dr. Rike Jeff Yuss Jeffi Habibi


NIK. 201600001

Anda mungkin juga menyukai