Anda di halaman 1dari 5

BUMI CITRA PERMAI TBK.

BCP LAPORAN KAS KECIL


PER 28 FEBRUARI 2018

Tanggal Rekening yang di Debet


No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran 011 012 013 014 015 016

Jumlah
Saldo Bulan.....….......
Pengisian Bulan........…......
Jumlah Dana Kas Kecil Bulan .............….
Mengetahui, ………………………………………………

………………………… ..............................................................
BUMI CITRA PERMAI TBK.
BCP MUTASI DANA KAS KECIL
PER 28 FEBRUARI 2018

Mutasi
Tanggal Keterangan No. Bukti Saldo
Debit Kredit
BUMI CITRA PERMAI TBK No.

BUKTI KAS MASUK

Diterima dari : ……………………………………………………………………

Uang sejumlah : …………………………………………………………………...

Untuk keperluan : …………………………………………………………………….

Rp …………………………….

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Diterima oleh :

……………………….. .……………………………. …………………

 ............................................................................................................................. .

BUMI CITRA PERMAI TBK No.


BUKTI KAS MASUK

Diterima dari : …….…………………………………………………………

Uang sejumlah : ………………………………………………………………

Untuk keperluan : ………………………………………………………………..

Rp …………………………….

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Diterima oleh :

……………………….. .……………………………. …………………


BUMI CITRA PERMAI TBK No.

BUKTI KAS KELUAR

Diserahkan kepada :………………………………………………………………

Uang sejumlah : ……………………………………………………………….

Untuk keperluan : ………………………………………………….……………

Rp …………………………….

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Diterima oleh :

………………… .……………………………. ………………….

 ............................................................................................................................. .

BUMI CITRA PERMAI TBK No.

BUKTI KAS KELUAR

Diserahkan kepada :………………………………………………………………

Uang sejumlah : ……………………………………………………………….

Untuk keperluan : ………………………………………………….……………

Rp …………………………….

Disetujui oleh : Dibayar oleh : Diterima oleh :

………………… .……………………………. ………………….


BUMI CITRA PERMAI TBK.
Gedung Millennium Group
Jl. Kramat Raya No. 32-34, Jakarta Pusat 10450 BCP
Telepon: (021) 391 6338 Fax: (021) 3193 5557
email: info@bumicitrapermai.com website: www.bumicitrapermai.co

FORMULIR PENGAJUAN DANA KAS KECIL

Dana untuk bagian : ..............................................................................................

Periode Kas Kecil : ..............................................................................................

Dana Tetap Kas Kecil : ..............................................................................................

Saldo : ...........................................................................................

Keterangan Jumlah

Total

Disetujui oleh : ................................. Dibuat oleh :


.............................

Tanggal : ................................. Tanggal : .............................