Anda di halaman 1dari 6

Toolkit PBD (Persediaan PdP) IPGM

2019

SENARAI TOOLKIT PBD - PERSEDIAAN PDP

Toolkit PBD - Persediaan PdP (B)

Borang Storytelling ● Toolkit IC-B1-01

Senarai Semak Teknik Bercerita ● Toolkit IC-B1-02

Senarai Semak Cerita Berkesan ● Toolkit IC-B1-03

Penyampaian Cerita Berkesan ● Toolkit IC-B1-04

Penilaian Kendiri Pembimbing • Toolkit IC-B1-04

1
Toolkit PBD (Persediaan PdP) IPGM
2019

Toolkit IC-B1-01_Borang Storytelling

Borang Storytelling

/ Teknik Persembahan Catatan

File-Folder Story

Puppets on Flannel

Fold and Cut Paper Story

Tell and draw

/ Teknik Bercerita Catatan

Mengajak murid turut serta dalam penceritaan

Mengulang-ulang perkataan dan frasa

Eekspresi muka dan intonasi suara mengikut watak.

Ada elemen ‘ ingin tahu’ (curiosity)

Ada elemen ‘surprise’

Kaitkan dengan kehidupan harian murid

Sebutan jelas, bahasa mudah

2
Toolkit PBD (Persediaan PdP) IPGM
2019

Toolkit IC-B1-02_Senarai Semak Teknik Bercerita

Senarai Semak Teknik Bercerita

Tandakan (X) pada item yang anda perlu lagi latihan.


Tandakan (/) pada item yang anda yakin untuk melakukannya.

TEKNIK BERCERITA (X) (/)


Perlu Selesa
Latihan

1. Mengguna intonasi suara tinggi dan rendah.

2. Membuat gerak isyarat mengikut watak dalam cerita

3. Mengajuk atau meniru aksi watak

4. Mengulang-ulang perkataan atau frasa yang hendak


dipelajari

5. Memberi penekanan (stress) pada sebutan perkataan

6. Mengguna bahasa yang mudah dan jelas.

7. Menggunakan bahan bantu bercerita (gambar, objek


ralia atau kostum)

3
Toolkit PBD (Persediaan PdP) IPGM
2019

Toolkit IC-B1-03_Senarai Semak Cerita Berkesan

Senarai Semak Cerita Berkesan

Cerita berkesan adalah… /

Meyakinkan: Adakah cerita itu menarik pada murid atau


hanya guru?
Ringkas dan Padat: Sudahkah anda pendekkan/ringkaskan
ayat2 tanpa hilang maksud?
Gambaran yang jelas: Sudahkah anda masukkan perincian
yang cukup untuk memberi gambaran cerita yang jelas ?
Emosi: Bolehkah cerita itu menyentuh emosi murid
mendengarnya
Elemen Tidak Diduga: Bolehkah anda buat penutupan cerita
yang mengandungi elemen ‘surprise’?

4
Toolkit PBD (Persediaan PdP) IPGM
2019

Toolkit IC-B1-04_Penyampaian Cerita Berkesan

Penyampaian Cerita Berkesan

Bil Cerita dapat disampaikan dengan berkesan apabila… /

1 Dirancang lebih awal.

2 Disampai secara bersantai.

3 Menggunakan bahasa mudah difahami

4 Menggunakan pergerakan bahasa isyarat

5 Mempelbagai intonasi suara

6 Dicerita pada kadar kelajuan yang sesuai

5
Toolkit PBD (Persediaan PdP) IPGM
2019

Toolkit IC-B1-05_Penilaian kendiri pembimbing

PENILAIAN KENDIRI PEMBIMBING