Anda di halaman 1dari 3

1.

penggang kepala ucapkan Wujuud


2. penggang mata-kanan ucapkan Qidam
3. penggang mata-kiri ucapkan Baqoo’
4. penggang telinga-kanan ucapkan Mukhoolafatu lil hawadits
5. penggang telinga-kiri ucapkan Qiyamuhuu binafsih
6. penggang hidung ucapkan Wahdaaniyat
7. penggang mulut ucapkan Qudrat
8. penggang bahu-kanan ucapkan Iraadat
9. penggang bahu-kiri ucapkan ‘Ilmu
10. penggang tangan-kanan bagian atas ucapkan Hayaat
11. penggang tangan-kiri bagian atas ucapkan Sama’
12. penggang bagian dada kanan ucapkan Bashar
13. penggang bagian dada kiri ucapkan Kalaam
14. penggang siku-kanan ucapkan Qoodirun
15. penggang siku-kiri ucapkan Muriidun
16. penggang lutut-kanan ucapkan ‘Aalimun
17. penggang lutut-kiri ucapkan Hayyun
18. penggang betis-kanan ucapkan Samii’un
19. penggang betis-kiri ucapkan Bashiirun
20. penggang pusat ucapkan Mutakallimun
Dan Sifat 20 gugurnya ada pada diri kita : Maka sangat perlu Sahabat Am ketahui..
Wujud-Tubuh kita, Sifat 20 menjadi Diri sebenarnya diri :
Qidam-Daging kita, 1) Wujud= jasad insan SifatKU menjadi tanggungan didalam dunia.
Baqa’-Tulang kita, 2) Qidam= Ruh Jasmani kulitKU meliputi sekalian alam.
Mukhalafatu lilhawadis-Urat kita, 3) Baqa’= Ruh Ruhani dagingKU tanggungan rahsia didalam diri.
Qiyamuhu Binafsihi-Dzat dan Sifat kita, Wahdaniah-Hati kita, 4) Mukhallafatuhu Lil Hawadith= Ruh Nabati darahKU meliputi alam
Qudrat-Kaki kita, diri.
Iradat-Sumsum kita, 5) Binafsihi= Ruh Insani nafasKU jadi ucapan didalam diri.
Ilmu-Pengetahuan kita, 6) Wahdaniat= Ruh Rabbani hatiKU jadi ilmu didalam diri.
Hayat-Hidup kita, 7) Qudrat= Ruh Qudus urat putihKU yg tidak berdarah berjalan
Sama’-Telinga kita, disetiap diri.
Bashar-Mata kita, 8) Iradat= Ruh Kahfi tulangKU asal jadi kekuatan alam sendiri.
Kalam-Lidah kita, 9) Ilmu= Ruh Idhafi asal mula jadi nyata didalam cermin Haq diri.
Qodirun-Sulbi kita, 10) Hayat= Ruh Nurani uratKU yg meliputi tubuh aku yg hidup
Muridun-Otak kita, sendiri.
Alimun-Jantung kita, 11) Sama’= besi Kursani pendengaranku asal semula jadi sekalian
Hayyun-Darah kita yang hidup, alam diri.
Sami’un-Empedu kita, 12) Bashar= pancaran Manikam kalam AKU berkata-kata dengan
Bashirun-Limpa kita, sendiri.
Mutakallimun-Lidah kita. 13) Kalam= Ruh mutu Manikam menzahirkan perkataan diri di alam
dunia.
14) Qadirun= Wujud Manikam tali RuhKU Kunhi Dzat dengan
sifatKU.
15) Muridun= Ilmu Allah badanku asal mula jadi Kalimah didalam
diri.
16) Alimun= Derajat Àllah kebesaranKU asal mula jadi duduk
didalam otak yang putih.
17) Hayyun= suci kalimah AKU asal mula jadi alam diriku.
18) Samiun= Dzat Sifat Wahdah didalam kalimah iman diriku.
19) Bashirun= Rahasia nyawa dengan badan Wahidah bersama Dzat
dan badan tidak bercerai dunia akhirat.
20) Mutakkalimun= Ghaib didalam ka’bah Arasy yang putih didalam
kalimah Ma’rifatullah.
Martabat AHDAH:
-Sifat Nafsiah > Wujud
“Rahasia Muhammad” “LAA” yaitu ; Wujud, Qidam, Baqa’, -Sifat Salbiah > Qidam, Baqa’, Mukhalafatulilhawadis, Qiyamuhu
Mukhallafatuhu Lil Hawadith, Qiyamuhu Ta’ala Binafsihi. binafsihi, Wahdaniah.
“Nyawa Muhammad” “ILAHA“ yaitu ; Sama’, Bashar, Qalam, Martabat WAHDAH
Sami’un, Bashirun, Mutakallimun. -Sifat Ma’aniy > Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat, Sama’, Bashar, Kalam.
“Hati Muhammad” “ILLA“ yaitu ; Qudrat, Iradat, Ilmu, Hayat. Martabat WAHIDIAH:
“Tubuh Muhammad “ALLAH“ yaitu ; Qadirun, Muridun, Alimun, -Sifat Ma’nawiyah > Qodirun, Muridun, Alimun, Hayun, Sami’un,
Raji’un Wahdaniat. Bashirun, Mutakalimun.
Penjelasan:
Martabat Ahdah itu ALLAH (Dzat yg rahman dan rahim).
Maka inilah yang sebenar nyata senyatanya kenyataan tajalli Allah Martabat Wahdah itu MUHAMMAD (ruh idhafi).
ta’ala (tempat Tuhan berkelakuan) pada Muhammad : Martabat Wahidiah itu ADAM (jasad), Maka Hakekat Allah hidup
Tajalli Hayat Allah kepada Ruh Muhammad tiada mati Hakekat Muhammad Haq diri Allah Hakekat Adam tiada
diriku Allah yg ada.
Tajalli Ilmu Allah kepada Hati Muhammad

Tajalli Qudrat Allah kepada Tulang Muhammad

Tajalli Iradat Allah kepada Nafsu Muhammad

Tajalli Sama’ Allah kepada Telinga Muhammad

Tajalli Bashar Allah kepada Mata Muhammad

Tajalli Kalam Allah kepada Mulut Muhammad