Anda di halaman 1dari 4

JADWAL PELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020

MTs. "NURUL WATHAN" REMAJUN


DESA PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH

ROMBONGAN BELAJAR JABATAN / TUGAS


HARI JAM WAKTU KODE NAMA GURU
KLS VII KLS VIII KLS IX TAMBAHAN
07.00 - 07.30 Upacara Bendera 01 MUJTAHIDIN, S.Ag, S.Pd Kepala Madrasah
I 07.30 - 08.05 E.05 F.15 M.12 02 NASRUL HAMDI, S.S Wakamad
II 08.05 - 08.40 E.05 F.15 M.12 03 LALU PALAHUDDIN, S.PdI Kep. Lab. IPA
III 08.40 - 09.50 K.03 E.05 F.15 04 LALU HUMAIDY, S.Pd Kep. Perpustustakaan
S IV 09.05 - 09.45 K.03 E.05 F.15 05 SUHARDI, S.PdI Pembina Asrama
E 15 menit istirahat 06 DIRAJAB KISWANTO, S.Pd Guru BK/BP
N
V 10.05 - 10.40 F.15 G.11 K.03 07 ZULKARNAEN, S.Pd Pembina OSIM
I
N VI 10.40 - 11.15 F.15 G.11 K.03 08 MUNADY, S.PdI
10 menit istirahat 09 LALU KURDI
VII 11.25 - 12.00 G.11 K.03 E.05 10 SAIFUL ZAELANI, S.Si
VIII 12.00 - 12.35 G.11 K.03 E.05 11 SUHASTINA DYAH UTAMI, S.Pd
12.35 - 13.10 Shalat Berjamaah 12 REHAN, S.H
07.00 - 07.30 IMTAQ IMTAQ IMTAQ 13 YUTI ANASARI, S.Pd Wali Kelas VII
I 07.30 - 08.05 E.05 K.03 D.01 14 EMA RUSMAYANTI, S.Pd Wali Kelas VIII
II 08.05 - 08.40 E.05 K.03 D.01 15 RIZATUZZAR'AH, S.Pd Wali Kelas IX
III 08.40 - 09.50 I. 09 D.01 E.05 16 SELAMAT RIADI, S.PdI
S
E IV 09.05 - 09.45 I. 09 D.01 E.05 17 LALU NURUL MUJAHIDIN, S.PdI
L 15 menit istirahat
A V 10.05 - 10.40 D.01 I. 02 K.03
S VI 10.40 - 11.15 D.01 I. 02 K.03
A 10 menit istirahat
VII 11.25 - 12.00 K.03 E.05 I. 02
VIII 12.00 - 12.35 K.03 E.05 I. 02
12.35 - 13.10 Shalat Berjamaah ALOKASI WAKTU
KODE MATA PELAJARAN
07.00 - 07.30 IMTAQ IMTAQ IMTAQ VII VIII IX JLH
I 07.30 - 08.05 H.04 J.13 N.14 A AL-QUR'AN HADITS 2 2 2 6
II 08.05 - 08.40 H.04 J.13 N.14 B AQIDAH AKHLAK 2 2 2 6
III 08.40 - 09.50 N.14 K.03 J.13 C FIQIH 2 2 2 6
R IV 09.05 - 09.45 N.14 K.03 J.13 D SKI 2 2 2 6
A 15 menit istirahat E BAHASA ARAB 4 4 4 12
B V 10.05 - 10.40 J.13 H.04 K.03 F PKn 2 2 2 6
U VI 10.40 - 11.15 J.13 H.04 K.03 G MATEMATIKA 4 4 4 12
10 menit istirahat H BAHASA INDONESIA 4 4 4 12
VII 11.25 - 12.00 K.03 N.14 H.04 I BAHASA INGGRIS 4 4 4 12
VIII 12.00 - 12.35 K.03 N.14 H.04 J IPS TERPADU 4 4 4 12
12.35 - 13.10 Shalat Berjamaah K IPA TERPADU 8 8 8 24
07.00 - 07.30 IMTAQ IMTAQ IMTAQ L PJOK 2 2 2 6
I 07.30 - 08.05 A.17 G.11 H.04 M SBK 2 2 2 6
II 08.05 - 08.40 A.17 G.11 H.04 N PRAKARYA 2 2 2 6
III 08.40 - 09.50 K.03 A.17 J.15 O MULOK - NAHWU SARAF 2 2 2 6
K IV 09.05 - 09.45 K.03 A.17 J.15
A 15 menit istirahat JUMLAH 46 46 46 138
M
I V 10.05 - 10.40 G.11 H.04 K.03
S VI 10.40 - 11.15 G.11 H.04 K.03
10 menit istirahat
JADWAL BEL PELAJARAN
VII 11.25 - 12.00 H.04 K.03 A.17
VIII 12.00 - 12.35 H.04 K.03 A.17 1X Ganti Pelajaran
12.35 - 13.10 Shalat Berjamaah 2X Keluar Main
07.00 - 07.30 IMTAQ IMTAQ IMTAQ 3X Masuk kelas
I 07.30 - 08.05 B.16 I. 02 G.10 4X Pulang
J II 08.05 - 08.40 B.16 I. 02 G.10 1 JTM = 35 Menit
U III 08.40 - 09.50 I. 09 J.11 B.16
M
A IV 09.05 - 09.45 I. 09 J.11 B.16
T 15 menit istirahat CATATAN-CATATAN PENTING!!!
V 10.05 - 10.40 J.13 B.16 I. 02
VI 10.40 - 11.15 J.13 B.16 I. 02 1. Guru hendaknya mengisi jadwal pelajaran sesuai
07.00 - 07.30 IMTAQ IMTAQ IMTAQ dengan jadwal yang telah disepakati.
I 07.30 - 08.05 C.06 O.08 L.07 2. Apabila guru berhalangan masuk, hendaknya meminta
II 08.05 - 08.40 C.06 O.08 L.07 izin terlebih dahulu kepada Kepala Madrasah dan
III 08.40 - 09.50 O.08 L.07 C.06 memberikan tugas/catatan kepada siswa.
S IV 09.05 - 09.45 O.08 L.07 C.06
A 15 menit istirahat
B
T V 10.05 - 10.40 L.07 M.12 G.10 Remajun, 15 Juli 2019
U VI 10.40 - 11.15 L.07 M.12 G.10 Kepala Madrasah,
10 menit istirahat
VII 11.25 - 12.00 M.12 C.06 O.08
VIII 12.00 - 12.35 M.12 C.06 O.08
12.35 - 13.10 Shalat Berjamaah MUJTAHIDIN,S.Ag, S.Pd
CHECK LIST JADWAL PELAJARAN

JUMLAH JAM / KELAS HARI


NO MATA PELAJARAN GURU BIDANG STUDI
VII VIII IX SENIN SELASA RABU KAMIS SABTU AHAD
1 Al-Qur'an Hadits L. Nurul Mujahidin, S.PdI 2 2 2
Mujtahidin, S.Ag, S.Pd 2 2 2
2 Aqidah Akhlak
Selamat Riadi, S.Pd
3 Fiqih Dirajab Kiswanto, S.Pd 2 2 2
4 SKI Sailim Ahmad 2 2 2
5 Bahasa Arab Suhardi, S.PdI 3 3 3
6 Bahasa Indonesia Lalu Humaidy, S.Pd 6 6 6
Nasrul Hamdi, S.S 4 4
7 Bahasa Inggris
Lalu Kurdi 4
Saeful Zaelani, S.S 5
8 Matematika Suhastina Dyah Utami, S.Pd 5 5
Hairin Putriani, S.Pd
Mujtahidin, S.Ag, S.Pd 3 3 3
9 PPKn
Rizatuzzar'ah, S.Pd
10 IPA Terpadu L. Palahudin, S.PdI 5 5 5
Yuti Anasari, S.Pd 4
11 IPS Terpadu Ema Rusmayanti, S.Pd 4
Azis 4
12 PJOK Zulkarnaen, S.Pd 3 3 3
13 SBK Rehan, S.H 3 3 3
14 Prakarya Zar'ah 2 2 2
15 Mulok Nahwu Saraf
16 TIK
46 46 46
CHECK LIST JADWAL PELAJARAN

JUMLAH JAM / KELAS HARI


NO MATA PELAJARAN GURU BIDANG STUDI
VII VIII IX SENIN SELASA RABU KAMIS SABTU AHAD
1 Al-Qur'an Hadits 1 L. Nurul Mujahidin, S.PdI 2 2 2
2 Mujtahidin, S.Ag, S.Pd 2 2 2
2 Aqidah Akhlak
3 Selamat Riadi, S.Pd
3 Fiqih 4 Dirajab Kiswanto, S.Pd 2 2 2
4 SKI 5 Sailim Ahmad 2 2 2
5 Bahasa Arab 6 Suhardi, S.PdI 4 4 4
6 Bahasa Indonesia 7 Lalu Humaidy, S.Pd 4 4 4
8 Nasrul Hamdi, S.S 4 4
7 Bahasa Inggris
9 Lalu Kurdi 4
10 Saeful Zaelani, S.S 4
8 Matematika 11 Suhastina Dyah Utami, S.Pd 4 4
12 Hairin Putriani, S.Pd
13 Mujtahidin, S.Ag, S.Pd 2 2 2
9 PPKn
14 Rizatuzzar'ah, S.Pd
10 IPA Terpadu 15 L. Palahudin, S.PdI 8 8 8
16 Yuti Anasari, S.Pd 4
11 IPS Terpadu 17 Ema Rusmayanti, S.Pd 4
18 Azis 4
12 PJOK 19 Zulkarnaen, S.Pd 2 2 2
13 SBK 20 Rehan, S.H 2 2 2
14 Prakarya 21 Zar'ah 2 2 2
15 Mulok Nahwu Saraf 22 Munady, S.PdI 2 2 2
16 TIK 2 2 2
48 48 48
JADWAL PELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017
MTs. "NURUL WATHAN" REMAJUN
DESA PENGEMBUR KECAMATAN PUJUT LOMBOK TENGAH

JADWAL PELAJARAN MASING-MASING KELAS


HARI JAM WAKTU
KLS VII KLS VIII KLS IX
I 07.30 - 08.05 FIQIH SBK PJOK
II 08.05 - 08.40 FIQIH SBK PJOK
III 08.40 - 09.50 BAHASA INGGRIS FIQIH SBK
S IV 09.05 - 09.45 BAHASA INGGRIS FIQIH SBK
A 15 menit istirahat
B
T V 10.05 - 10.40 PJOK BAHASA INGGRIS FIQIH
U VI 10.40 - 11.15 PJOK BAHASA INGGRIS FIQIH
10 menit istirahat
VII 11.25 - 12.00 SBK PJOK BAHASA INGGRIS
VIII 12.00 - 12.35 SBK PJOK BAHASA INGGRIS
I 07.30 - 08.05 AQIDAH AKHLAK SKI MULOK - NAHWU S
II 08.05 - 08.40 AQIDAH AKHLAK SKI MULOK - NAHWU S
III 08.40 - 09.50 MULOK - NAHWU S IPS TERPADU AQIDAH AKHLAK
A IV 09.05 - 09.45 MULOK - NAHWU S IPS TERPADU AQIDAH AKHLAK
H 15 menit istirahat
A V 10.05 - 10.40 SKI AQIDAH AKHLAK IPS TERPADU
D VI 10.40 - 11.15 SKI AQIDAH AKHLAK IPS TERPADU
10 menit istirahat
VII 11.25 - 12.00 IPS TERPADU MULOK - NAHWU S SKI
VIII 12.00 - 12.35 IPS TERPADU MULOK - NAHWU S SKI
I 07.30 - 08.05 MATEMATIKA IPS TERPADU IPA TERPADU
II 08.05 - 08.40 MATEMATIKA IPS TERPADU IPA TERPADU
III 08.40 - 09.50 PPKn IPA TERPADU MATEMATIKA
S IV 09.05 - 09.45 PPKn IPA TERPADU MATEMATIKA
E 15 menit istirahat
N
I V 10.05 - 10.40 IPS TERPADU MATEMATIKA PPKn
N VI 10.40 - 11.15 IPS TERPADU MATEMATIKA PPKn
10 menit istirahat
VII 11.25 - 12.00 IPA TERPADU PPKn IPS TERPADU
VIII 12.00 - 12.35 IPA TERPADU PPKn IPS TERPADU
I 07.30 - 08.05 BAHASA INGGRIS IPA TERPADU MATEMATIKA
II 08.05 - 08.40 BAHASA INGGRIS IPA TERPADU MATEMATIKA
S III 08.40 - 09.50 IPA TERPADU MATEMATIKA BAHASA ARAB
E IV 09.05 - 09.45 IPA TERPADU MATEMATIKA BAHASA ARAB
L 15 menit istirahat
A V 10.05 - 10.40 BAHASA ARAB BAHASA INGGRIS IPA TERPADU
S VI 10.40 - 11.15 BAHASA ARAB BAHASA INGGRIS IPA TERPADU
A 10 menit istirahat
VII 11.25 - 12.00 MATEMATIKA BAHASA ARAB BAHASA INGGRIS
VIII 12.00 - 12.35 MATEMATIKA BAHASA ARAB BAHASA INGGRIS
I 07.30 - 08.05 IPA TERPADU BAHASA INDONESIA
II 08.05 - 08.40 IPA TERPADU BAHASA INDONESIA
III 08.40 - 09.50 IPA TERPADU TIK
R IV 09.05 - 09.45 IPA TERPADU TIK
A 15 menit istirahat
B V 10.05 - 10.40 TIK BAHASA INDONESIA IPA TERPADU
U VI 10.40 - 11.15 TIK BAHASA INDONESIA IPA TERPADU
10 menit istirahat
VII 11.25 - 12.00 BAHASA INDONESIA TIK
VIII 12.00 - 12.35 BAHASA INDONESIA TIK
I 07.30 - 08.05 AL-QUR'AN HADITS BAHASA INDONESIA
II 08.05 - 08.40 AL-QUR'AN HADITS BAHASA INDONESIA
III 08.40 - 09.50 BAHASA INDONESIA AL-QUR'AN HADITS IPA TERPADU
K IV 09.05 - 09.45 BAHASA INDONESIA AL-QUR'AN HADITS IPA TERPADU
A 15 menit istirahat
M
I V 10.05 - 10.40 IPA TERPADU AL-QUR'AN HADITS
S VI 10.40 - 11.15 IPA TERPADU AL-QUR'AN HADITS
10 menit istirahat
VII 11.25 - 12.00 IPA TERPADU BAHASA INDONESIA
VIII 12.00 - 12.35 IPA TERPADU BAHASA INDONESIA