Anda di halaman 1dari 2

BACHELOR OF MANUFACTURING MANAGEMENT WITH HONOURS (BMMG)

MAY 2019

MPU3223_V2

KEUSAHAWANAN

NO. MATRIKULASI : 920129016751001


NO. KAD PENGNEALAN : 920129016751
NO. TELEFON : 0137566357
E-MEL : faizrahamat@oumedu.my
Faiz_rahamat92@live.com

PUSAT PEMBELAJARAN : PONTIAN


Antara apa yang saya pelajari dari kursus ini ialah mengenali dan mentakrif keusahawanan dan
membincangkan evolusi keusahawanan dari dulu hingga kini. Ini menjelaskan kepentingan
keusahawan kepada saya dan ini dapat dikongsi bersama keluarga atau kenalan saya yang ingin
menjadi usahawan. Selain itu, saya juga dapat mengenali sepuluh mitos keushawanan dan cara
berfikir keusahawanan di Malaysia pada masa kini. Ia dapat membantu saya dalam mebentuk
rangka kerja keusahawanan dan meyediakan pelan perniagaan secara objectif, kritis dan
praktikal. Kursus ini juga menekankan 16 ciri keusahawanan yang sering didengar di Malaysia.
Saya juga dapat mempelajari perbezaan antara pemilik perniagaan kecil dan usahawan. Untuk
menjadi seorang usahawan yang Berjaya, saya juga harus memiliki pemikiran kreatif dan
berinovasi, maka kursus ini juga menerangkan tentang peluang dan cabaran dalam
menghasilkan ide, produk dan perkhidmatan yang kreatif dan inovatif. Didalam kursus ini juga
saya didedahkan dengan tiga jenis usaha sama serata fasa bagi memulakan usaha sama dan
juga kelebihan dan kekurangan jenis-jenis usaha sama ini. Selaian itu, saya juga dapat
mempelajari enam kesulitan umum dalam memilih usaha baru serta factor-faktor kritikal yang
terlibat dalam penilaian usaha baru. Saya juga mepelajari keperluan perancangan kewangan
peribadi serta faedah perancangan kewangan bagi mengenalpasti tanda awal masalah
kewangan dan cara keluar dari masalah kewangan tersebut. Dan terakhir saya juga harus
mengetahui keperluan dalam merancang ketidakpastian masa depan dengan mengambil kira
beberapa jenis perlindungan insurans atau takaful. Pengalaman yang saya peroleh dari kursus
ini ialah saya menjadi bermotivasi dalam eusahawana yang mana ia tidak pernah terfikir
didalam fikiran saya sebelum ini. Pada keseluruhannya saya amat bersetuju dengan mod yang
digunakan dalam kursus ini yang mana megkehendaki semua pelajar mengikuti penilaian atas
talian yang membawa markah sebanyak 70 peratus. Saya ingin mencadangkan agar
meghujudkan video pembelajaran bagi menambah kefahan saya dalam setiap topik yang
kurang jelas hanya dengan membaca modul sahaja.

(298 Patah Perkataan)