Anda di halaman 1dari 20
TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under OC category

STREAM :

Academic

S.No Name 1 LUMINA S 2 NEHA P L 3 KAUSEEKESHWARAN A 4 KHEERTHIGA G
S.No Name 1 LUMINA S 2 NEHA P L 3 KAUSEEKESHWARAN A 4 KHEERTHIGA G
S.No Name 1 LUMINA S 2 NEHA P L 3 KAUSEEKESHWARAN A 4 KHEERTHIGA G

S.No

Name

1 LUMINA S

2 NEHA P L

3 KAUSEEKESHWARAN A

4 KHEERTHIGA G

5 SNEHA R

6 NAFEEZ MOHAMED SAIED Z

7 AMALA NIVI V

8 NAVARSHINI S

9 DEEPA S

10 MANO STEFFY JESSY K

11 NANDHITHA S V

12 THILAGA PRABHA R

13 RAMYA VEENA M

14 AFFRA THUSNEEM S

15 SREERAM P S

16 AROSHIYA PAUL A

17 RAJA LAKSHMI S

18 ARJUN S

19 GOWRI SANKAR M

20 NEHA S

21 MANI BHARATHI T

22 MANIKANDAN M

23 GOGUL KUMAR R

24 KASI C

25 KAPILAN A

26 AARTHI G

27 THILAGAVATHI T

28 SIVARANJANI R

29 K MAHALAKSHMI

30 CHITHRA R

31 EUPHO C J

32 THAIYANBAN M

33 RANJITH M

34 ASWIN JULIE D

35 ABINSHA ALEX

36 SHARMILA B

37 MANISH S

38 SPOOJA

39 DAFNI TRISHA N R

Application Cut-Off Overall Login-Id Communit Community Rank Number Mark Rank GMSDHNU 19-3924 195.50 BC BC
Application
Cut-Off
Overall
Login-Id
Communit
Community Rank
Number
Mark
Rank
GMSDHNU
19-3924
195.50
BC
BC
1
1
K98QXFZ
19-2045
194.25
BC
BC
2
2
ZY8G6Q4
19-2104
194.00
BC
BC
3
3
ZJAXFN2
19-2376
193.00
MBC/DNC
MBC/DNC 1
4
WK3KTD3
19-1463
193.00
BC
BC
4
5
BB44T3C
19-0008
192.25
BCM
BCM 1
6
DNRPRT6
19-1857
192.00
MBC/DNC
MBC/DNC 2
7
NDBGQM2
19-3169
191.75
MBC/DNC
MBC/DNC 3
8
5S2VXCM
19-1783
191.00
MBC/DNC
MBC/DNC 4
9
CGVZP9D
19-3917
191.00
BC
BC
5
10
5VM4JEJ
19-1965
190.00
BC
BC
6
11
K9QDNMT
19-0221
190.00
MBC/DNC
MBC/DNC 5
12
4S9YCK2
19-0173
190.00
BC
BC
7
13
3W6YZPR
19-0800
190.00
BCM
BCM 2
14
9YVA9CH
19-1328
190.00
OC
OC
1
15
T549VDD
19-3279
189.75
BC
BC
8
16
RP5RNAK
19-3209
189.50
BC
BC
9
17
ZCZYBFJ
19-2850
189.50
BC
BC 10
18
AMA8GBK
19-3759
189.50
BC
BC
11
19
YT6Z73R
19-3105
189.00
BC
BC 12
20
UG4YY4T
19-1712
189.00
BC
BC 13
21
P2Y6FDE
19-3200
189.00
MBC/DNC
MBC/DNC 6
22
7DVM6VR
19-2663
189.00
BC
BC 14
23
GP8FR6B
19-3440
189.00
BC
BC 15
24
FUSK3E9
19-2716
189.00
MBC/DNC
MBC/DNC 7
25
T39KSFX
19-1021
188.00
BC
BC 16
26
FNJX84V
19-2119
188.00
BC
BC 17
27
EEQNCSD
19-1872
188.00
MBC/DNC
MBC/DNC 8
28
Y5NRS7Y
19-2016
188.00
BC
BC 18
29
FCJWN63
19-2740
188.00
MBC/DNC
MBC/DNC 9
30
8JYA9JY
19-3829
187.50
BC
BC 19
31
GSUATAF
19-3361
187.50
BC
BC 20
32
N487P7C
19-3293
187.50
BC
BC 21
33
XGH9GZB
19-0856
187.00
BC
BC 22
34
B3XU8MQ
19-1951
187.00
BC
BC 23
35
WRSN8SY
19-3177
187.00
SC
SC
1
36
E3XHWTN
19-3466
187.00
MBC/DNC
MBC/DNC 10
37
3XVXFDG
19-3271
187.00
SC
SC
2
38
D2B247F
19-1568
187.00
MBC/DNC
MBC/DNC 11
39
MBC/DNC MBC/DNC 10 37 3XVXFDG 19-3271 187.00 SC SC 2 38 D2B247F 19-1568 187.00 MBC/DNC MBC/DNC
MBC/DNC MBC/DNC 10 37 3XVXFDG 19-3271 187.00 SC SC 2 38 D2B247F 19-1568 187.00 MBC/DNC MBC/DNC
MBC/DNC MBC/DNC 10 37 3XVXFDG 19-3271 187.00 SC SC 2 38 D2B247F 19-1568 187.00 MBC/DNC MBC/DNC
MBC/DNC MBC/DNC 10 37 3XVXFDG 19-3271 187.00 SC SC 2 38 D2B247F 19-1568 187.00 MBC/DNC MBC/DNC
MBC/DNC MBC/DNC 10 37 3XVXFDG 19-3271 187.00 SC SC 2 38 D2B247F 19-1568 187.00 MBC/DNC MBC/DNC

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under OC category

STREAM :

Academic

S.No Name 40 KAVIN A P 41 ALWINPETER M 42 GOKUL S 43 VINOTH M
S.No Name 40 KAVIN A P 41 ALWINPETER M 42 GOKUL S 43 VINOTH M
S.No Name 40 KAVIN A P 41 ALWINPETER M 42 GOKUL S 43 VINOTH M

S.No

Name

40 KAVIN A P

41 ALWINPETER M

42 GOKUL S

43 VINOTH M

44 THOUFEQ F

45 BALAJI T

46 PRADHAP M

47 PRADHAP M

48 VASANTHAN M

49 AKASH A

50 CHARULATHA K

51 SASIKALA P

52 ABISHEK CROSSWIN A

53 DHARANI M A

54 THAMIZH ARUVI R

55 KARTHIK RAJA K

56 GOWRISANKAR S N

57 AKASH S

58 AJAI M

59 PADMA NEELA S V

60 PRABAA D

61 SANJAY R

62 KARTHIKA S

63 ASMA FATHIMA S

64 MOHAN KUMAR P

65 SREE ABISH S

66 SWATHY S

67

SRI SHARMILA ESWARI M

68 MADHAV K

69 NITHIYA R

70

ANITHA V

71 JANANI S

72 DEEPAK R

73

RAAHAVISHREE T

74 SARAVANAN N

75 ARUN CV

76 MANIGANDAN S

77 V HARIHARAN

78 DEEPSHIHA V

Application Cut-Off Overall Login-Id Communit Community Rank Number Mark Rank RUP5NDP 19-2067 187.00 BC BC
Application
Cut-Off
Overall
Login-Id
Communit
Community Rank
Number
Mark
Rank
RUP5NDP
19-2067
187.00
BC
BC 24
40
34ZGE8K
19-3299
187.00
BC
BC 25
41
2Q468SH
19-2601
186.50
SC
SC
3
42
ADDQT28
19-3745
186.50
MBC/DNC
MBC/DNC 12
43
KKYCUBF
19-3532
186.50
BCM
BCM 3
44
6J48QCX
19-1096
186.50
MBC/DNC
MBC/DNC 13
45
XQJ2USM
19-0402
186.50
MBC/DNC
MBC/DNC 14
46
4WV8ZA2
19-2415
186.50
MBC/DNC
MBC/DNC 15
47
HD2CD6Z
19-3161
186.50
BC
BC 26
48
CKWYFVY
19-3625
186.25
SC
SC
4
49
25KBVR5
19-2616
186.00
MBC/DNC
MBC/DNC 16
50
ZMW2JWZ
19-3244
186.00
BC
BC 27
51
VJV8BQU
19-2631
186.00
MBC/DNC
MBC/DNC 17
52
X6KDHTK
19-3159
186.00
BC
BC 28
53
KPT8BDW
19-3042
185.75
MBC/DNC
MBC/DNC 18
54
GPE5RN3
19-1993
185.50
BC
BC 29
55
FBC333X
19-0001
185.50
BC
BC 30
56
G2NQ5NS
19-3664
185.50
MBC/DNC
MBC/DNC 19
57
XN5GJX6
19-2641
185.50
BC
BC 31
58
8X548VW
19-2144
185.00
BC
BC 32
59
9RT3F23
19-2037
185.00
BC
BC 33
60
PXK5K7M
19-0044
185.00
SC
SC
5
61
ZDPGXN6
19-0921
185.00
BC
BC 34
62
EB24PZ9
19-2611
185.00
BCM
BCM 4
63
FCZHVZQ
19-3386
185.00
BC
BC 35
64
9Z427VQ
19-0556
185.00
BC
BC 36
65
EB23AR6
19-2662
185.00
BC
BC 37
66
FQXR832
19-3351
185.00
BC
BC 38
67
KA3EV8M
19-1832
185.00
BC
BC 39
68
M4CVAF5
19-2036
184.50
SC
SC
6
69
VETX7U6
19-1706
184.50
BC
BC 40
70
78GZPQ2
19-1475
184.50
MBC/DNC
MBC/DNC 20
71
WZ4DNYT
19-3566
184.50
BC
BC 41
72
V8262UC
19-3583
184.50
BC
BC 42
73
AHEDV8X
19-1683
184.50
MBC/DNC
MBC/DNC 21
74
ZZFMPA6
19-3015
184.50
SC
SC
7
75
2GKRMXA
19-2761
184.00
BC
BC 43
76
QST2M9N
19-2622
184.00
MBC/DNC
MBC/DNC 22
77
64KXG9Z
19-3871
184.00
BC
BC 44
78
19-2761 184.00 BC BC 43 76 QST2M9N 19-2622 184.00 MBC/DNC MBC/DNC 22 77 64KXG9Z 19-3871 184.00
19-2761 184.00 BC BC 43 76 QST2M9N 19-2622 184.00 MBC/DNC MBC/DNC 22 77 64KXG9Z 19-3871 184.00
19-2761 184.00 BC BC 43 76 QST2M9N 19-2622 184.00 MBC/DNC MBC/DNC 22 77 64KXG9Z 19-3871 184.00
19-2761 184.00 BC BC 43 76 QST2M9N 19-2622 184.00 MBC/DNC MBC/DNC 22 77 64KXG9Z 19-3871 184.00
19-2761 184.00 BC BC 43 76 QST2M9N 19-2622 184.00 MBC/DNC MBC/DNC 22 77 64KXG9Z 19-3871 184.00

2

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under OC category

STREAM :

Academic

S.No Name 79 RANJITH A 80 GUNA R 81 SRUTHI P V 82 ARCHANA R
S.No Name 79 RANJITH A 80 GUNA R 81 SRUTHI P V 82 ARCHANA R
S.No Name 79 RANJITH A 80 GUNA R 81 SRUTHI P V 82 ARCHANA R

S.No

S.No Name 79 RANJITH A 80 GUNA R 81 SRUTHI P V 82 ARCHANA R 83

Name

79 RANJITH A

80 GUNA R

81 SRUTHI P V

82 ARCHANA R

83 SABARIVASAN M

84 SARIGA N

85 RIYAZAHAMED S

86 SATHEESH M

Login-Id

K5D9QFJ

K8RG7UJ

FQR9YUM

QB6UZPJ

8ZUD2DG

PB4EEAJ

KMR2FKC

NFK4HU9

Application

Number

Cut-Off

Mark

Community Rank

Communit

Overall

Rank

19-3171 184.00 SC SC 8 79 19-1870 184.00 BC BC 45 80 19-2847 184.00 MBC/DNC
19-3171
184.00
SC
SC
8
79
19-1870
184.00
BC
BC 45
80
19-2847
184.00
MBC/DNC
MBC/DNC 23
81
19-3474
184.00
MBC/DNC
MBC/DNC 24
82
19-2350
184.00
BC
BC 46
83
19-1406
184.00
BC
BC 47
84
19-3247
184.00
BCM
BCM 5
85
19-2642
184.00
BC
BC 48
86
184.00 BC BC 46 83 19-1406 184.00 BC BC 47 84 19-3247 184.00 BCM BCM 5
184.00 BC BC 46 83 19-1406 184.00 BC BC 47 84 19-3247 184.00 BCM BCM 5
184.00 BC BC 46 83 19-1406 184.00 BC BC 47 84 19-3247 184.00 BCM BCM 5
184.00 BC BC 46 83 19-1406 184.00 BC BC 47 84 19-3247 184.00 BCM BCM 5
184.00 BC BC 46 83 19-1406 184.00 BC BC 47 84 19-3247 184.00 BCM BCM 5

3

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under BC category

STREAM :

Academic

S.No Name 1 SIVADARSHNE K G 2 MEIYARASAN S 3 ANBARASAN M 4 SRINITHI VALLI
S.No Name 1 SIVADARSHNE K G 2 MEIYARASAN S 3 ANBARASAN M 4 SRINITHI VALLI
S.No Name 1 SIVADARSHNE K G 2 MEIYARASAN S 3 ANBARASAN M 4 SRINITHI VALLI
S.No Name 1 SIVADARSHNE K G 2 MEIYARASAN S 3 ANBARASAN M 4 SRINITHI VALLI

S.No

Name

1

SIVADARSHNE K G

2 MEIYARASAN S

3 ANBARASAN M

4 SRINITHI VALLI R

5 NANDHISHWARAN R

6 MONIKA G

7 BALASINGAM G

8 SNEHA A

9 HARINI G

10 SUDHARSAN K

11 PRATHIB P S

12 PRATHIB P S

13

TAMIZHANBAN X

14

KATHIRAVAN

15

ASWINKUMAR A

16

DHANA LAKSHMI

JOSELIN KARUNYA MARY J

Application Cut-Off Overall Login-Id Communit Community Rank Number Mark Rank QG8UENK 19-1852 183.75 BC BC
Application
Cut-Off
Overall
Login-Id
Communit
Community Rank
Number
Mark
Rank
QG8UENK
19-1852
183.75
BC
BC 49
88
5HDSM3N
19-3601
183.00
BC
BC 50
90
E7MRE2M
19-3272
183.00
BC
BC 51
92
HYAM6DC
19-1850
183.00
BC
BC 52
96
U44T23T
19-1585
183.00
BC
BC 53
97
6329PEA
19-2528
183.00
BC
BC 54
98
9BMMT54
19-2817
182.75
BC
BC 55
100
HA5HNWX
19-1310
182.50
BC
BC 56
101
85DH9U4
19-2609
182.50
BC
BC 57
104
QZ3BP2B
19-1396
182.50
BC
BC 58
105
WBD37TQ
19-0368
182.00
BC
BC 59
112
RTXY534
19-0372
182.00
BC
BC 60
113
YA726UK
19-3615
182.00
BC
BC 61
114
4BUAEZZ
19-1931
182.00
BC
BC 62
116
FQ38V8V
19-3086
181.75
BC
BC 63
118
9MW4SB4
19-3880
181.50
BC
BC 64
120
19-0110
181.50
BC
121
19-3880 181.50 BC BC 64 120 19-0110 181.50 BC 121   RBXAXQP BC 65 JOTHIKA B
19-3880 181.50 BC BC 64 120 19-0110 181.50 BC 121   RBXAXQP BC 65 JOTHIKA B
19-3880 181.50 BC BC 64 120 19-0110 181.50 BC 121   RBXAXQP BC 65 JOTHIKA B
19-3880 181.50 BC BC 64 120 19-0110 181.50 BC 121   RBXAXQP BC 65 JOTHIKA B
 

RBXAXQP

BC 65

JOTHIKA B

CR4PPUH

19-3634

181.50

BC

BC 66

123

THAMBIRAJAN A

VSGXJ69

19-3550

181.50

BC

BC 67

126

GOKULNATH P

SY3PJY5

19-2940

181.50

BC

BC 68

127

VASANTHARAJA R

JFBVA5E

19-3432

181.50

BC

BC 69

128

DIVYA S

X6NP3JQ

19-3564

181.50

BC

BC 70

129

DHARANE V S

VZKPPJ5

19-2875

181.25

BC

BC 71

131

PRATHEESH S

9KB65TW

19-2890

181.00

BC

BC 72

132

NEYA N R

J4MW7EE

19-2184

181.00

BC

BC 73

136

BASKARAN S M

AUSYDY5

19-1500

181.00

BC

BC 74

137

ANUSUYA I

UT3H9VZ

19-2796

181.00

BC

BC 75

138

SAJITHRA CHANDRAVATHY

ENEJEKN

19-2589

181.00

BC

BC 76

139

S

TWKX3KN 19-3095 181.00 BC BC 77 140

TWKX3KN

19-3095

181.00 BC

BC 77

140

TWKX3KN 19-3095 181.00 BC BC 77 140
TWKX3KN 19-3095 181.00 BC BC 77 140
TWKX3KN 19-3095 181.00 BC BC 77 140

29 ESAKKI MARI E

29 ESAKKI MARI E
29 ESAKKI MARI E
TWKX3KN 19-3095 181.00 BC BC 77 140 29 ESAKKI MARI E

30 KAVIYA K

31 CHARUSHREE S

32 EVANGELIN J

33 NIKESH KUMAR P

34 GOWSIKA V

35 PREELIN F

36 ARVIND V

37 MUTHU PRIYANGA M

38 ARULMONIC BS

39 ABIRAMI S

E8BN52A

19-1403

181.00

BC

BC 78

141

KHQRZTG

19-1474

181.00

BC

BC 79

143

3WQK658

19-0031

180.75

BC

BC 80

146

BPE2Y9J

19-1757

180.50

BC

BC 81

150

GXVFMAG

19-1970

180.50

BC

BC 82

152

7U4W98D

19-1972

180.50

BC

BC 83

153

ND9T3Z3

19-2217

180.50

BC

BC 84

154

6RHZS39

19-1154

180.25

BC

BC 85

160

4GDZVYP

19-3457

180.25

BC

BC 86

161

AK6KA34

19-3844

180.00

BC

BC 87

166

BC 85 160 4GDZVYP 19-3457 180.25 BC BC 86 161 AK6KA34 19-3844 180.00 BC BC 87
BC 85 160 4GDZVYP 19-3457 180.25 BC BC 86 161 AK6KA34 19-3844 180.00 BC BC 87
BC 85 160 4GDZVYP 19-3457 180.25 BC BC 86 161 AK6KA34 19-3844 180.00 BC BC 87
BC 85 160 4GDZVYP 19-3457 180.25 BC BC 86 161 AK6KA34 19-3844 180.00 BC BC 87
BC 85 160 4GDZVYP 19-3457 180.25 BC BC 86 161 AK6KA34 19-3844 180.00 BC BC 87
BC 85 160 4GDZVYP 19-3457 180.25 BC BC 86 161 AK6KA34 19-3844 180.00 BC BC 87

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under BC category

STREAM :

Academic

S.No Name 40 ADHITHYAN 41 UGAN 42 SUBHAASHINI S 43 SREEEMATHI M 44 MAGESHWARI S
S.No Name 40 ADHITHYAN 41 UGAN 42 SUBHAASHINI S 43 SREEEMATHI M 44 MAGESHWARI S
S.No Name 40 ADHITHYAN 41 UGAN 42 SUBHAASHINI S 43 SREEEMATHI M 44 MAGESHWARI S

S.No

Name

40

ADHITHYAN

41

UGAN

42

SUBHAASHINI S

43

SREEEMATHI M

44

MAGESHWARI S

45

SIVADHARSHINI G A

46

KAVINESH K

47

VASANTH

48

G

SHINY MARTINA

49

ANVITA SREEMATHI S

50

ARUL NISHA S

51

ABINAYA T

52

GLADYS J

53

KUMARESAN P

54

BREMKUMAR C

55

VANATHI V

56

AJETH KUMAR K

57

M

SANTHOSH KUMAR

58

JOTHISRI R R

59

MAHALAKSHMI S

60

ABINAYA S

61

BHARATHI K

62

ARAVINDAVARTHA B

Application Cut-Off Overall Login-Id Communit Community Rank Number Mark Rank KPFKRH3 19-0953 180.00 BC BC
Application
Cut-Off
Overall
Login-Id
Communit
Community Rank
Number
Mark
Rank
KPFKRH3
19-0953
180.00
BC
BC 88
167
VFQXQJF
19-2233
180.00
BC
BC 89
170
4FMTMSX
19-1884
180.00
BC
BC 90
171
TXCWEC2
19-3412
180.00
BC
BC 91
172
5Y2NW8K
19-1638
180.00
BC
BC 92
173
7Y3A83H
19-3349
179.50
BC
BC 93
177
F5GE275
19-3403
179.50
BC
BC 94
178
C3EN2XH
19-2846
179.50
BC
BC 95
179
77FMSWP
19-1858
179.50
BC
BC 96
180
DDEBFSW
19-3721
179.50
BC
BC 97
181
MBZCEE9
19-2665
179.50
BC
BC 98
182
HXUVSN5
19-3459
179.50
BC
BC 99
183
RR656DD
19-2396
179.50
BC
BC 100
184
VH5Y7NM
19-1278
179.50
BC
BC 101
185
63GK4YB
19-3211
179.50
BC
BC 102
188
2Q42TSR
19-0537
179.50
BC
BC 103
189
83BFPXU
19-0837
179.50
BC
BC 104
190
R2BWRCC
19-2978
179.50
BC
BC 105
191
VQ4YJD5
19-1197
179.50
BC
BC 106
192
X5PZ5Z3
19-0866
179.00
BC
BC 107
198
HCWJ33Q
19-2730
179.00
BC
BC 108
200
CWR6CD6
19-3284
179.00
BC
BC 109
203
EJP75K9
19-3188
179.00
BC
BC 110
204
19-2730 179.00 BC BC 108 200 CWR6CD6 19-3284 179.00 BC BC 109 203 EJP75K9 19-3188 179.00
19-2730 179.00 BC BC 108 200 CWR6CD6 19-3284 179.00 BC BC 109 203 EJP75K9 19-3188 179.00
19-2730 179.00 BC BC 108 200 CWR6CD6 19-3284 179.00 BC BC 109 203 EJP75K9 19-3188 179.00
19-2730 179.00 BC BC 108 200 CWR6CD6 19-3284 179.00 BC BC 109 203 EJP75K9 19-3188 179.00
19-2730 179.00 BC BC 108 200 CWR6CD6 19-3284 179.00 BC BC 109 203 EJP75K9 19-3188 179.00

2

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under MBC/DNC category

STREAM :

Academic

S.No Name 1 KEERTHI D 2 JANANI N 3 VISHNUVARDHAN 4 PRIYA B 5 SANTHOSHKUMAR
S.No Name 1 KEERTHI D 2 JANANI N 3 VISHNUVARDHAN 4 PRIYA B 5 SANTHOSHKUMAR
S.No Name 1 KEERTHI D 2 JANANI N 3 VISHNUVARDHAN 4 PRIYA B 5 SANTHOSHKUMAR

S.No

Name

1 KEERTHI D

2 JANANI N

3 VISHNUVARDHAN

4 PRIYA B

5 SANTHOSHKUMAR S

6 YESWANTH KUMARAN S V

7 HARIPRASATH K

8 SUBANYA R

9 VINNARASU P

10 VEEJENDHIRAN P

11 R LOHESH ARUNKUMAR

12 DEEPADHARSHINI P

13 JEEVITHA J

14 ELAKKIYA M

15 KAVIPRIYA G

16 SUWETHA P

17 SATHIYA JOTHI B

18 SAMYUKTA M

19 MURUGAN P

20 RAGU A

21 ILAKKIYA P

22 BHAVANI S

23 MARIAMMAL S

24 MATHIVANAN A

25 SUGANYA G

26 VIJAYAN T

27 ELAVARASAN M

28 ABINAYA SHANMUGAM

29 AJAY P

30 ANTO SNOWFITA M

31 VINOTH S

32 SNEKA P

33 AISHWARYA P

34 LITHA CERBAL V

35 PRADEEP T

36 SRIDEVI S

37 ABITHRA G R

38 DESHNA J

39 KARTHIKA G

Application Cut-Off Overall Login-Id Communit Community Rank Number Mark Rank 6YEHPJX 19-2602 183.75 MBC/DNC
Application
Cut-Off
Overall
Login-Id
Communit
Community Rank
Number
Mark
Rank
6YEHPJX
19-2602
183.75
MBC/DNC
MBC/DNC 25
87
6MNUCU2
19-0794
183.50
MBC/DNC
MBC/DNC 26
89
ggaudpx
19-0305
183.00
MBC/DNC
MBC/DNC 27
91
3MKEKVJ
19-1037
183.00
MBC/DNC
MBC/DNC 28
93
AWE7GUN
19-1647
183.00
MBC/DNC
MBC/DNC 29
94
7A6Q4SJ
19-3797
183.00
MBC/DNC
MBC/DNC 30
95
D2Z3BW9
19-1577
183.00
MBC/DNC
MBC/DNC 31
99
SQ5A6JN
19-3384
182.50
MBC/DNC
MBC/DNC 32
103
JQ7HE7D
19-1335
182.50
MBC/DNC
MBC/DNC 33
106
VU6WJEA
19-0567
182.50
MBC/DNC
MBC/DNC 34
107
AAJXV4P
19-1469
182.00
MBC/DNC
MBC/DNC 35
109
GR3CYJG
19-1658
182.00
MBC/DNC
MBC/DNC 36
110
XMSGVDG
19-2583
182.00
MBC/DNC
MBC/DNC 37
117
KXC29NC
19-1731
181.50
MBC/DNC
MBC/DNC 38
119
8BV6VRD
19-1790
181.50
MBC/DNC
MBC/DNC 39
122
8AJEM6G
19-2200
181.50
MBC/DNC
MBC/DNC 40
125
BZUVWUY
19-3553
181.50
MBC/DNC
MBC/DNC 41
130
TPYEWDM
19-3460
181.00
MBC/DNC
MBC/DNC 42
135
NJEA26Z
19-1483
181.00
MBC/DNC
MBC/DNC 43
142
9W73GDJ
19-2483
181.00
MBC/DNC
MBC/DNC 44
145
453FG7M
19-3511
180.50
MBC/DNC
MBC/DNC 45
147
HP6J9RQ
19-0836
180.50
MBC/DNC
MBC/DNC 46
148
N9A35FH
19-1549
180.50
MBC/DNC
MBC/DNC 47
151
GSFMGE3
19-1293
180.50
MBC/DNC
MBC/DNC 48
155
DKB328F
19-3643
180.50
MBC/DNC
MBC/DNC 49
157
GPE9RGK
19-3147
180.25
MBC/DNC
MBC/DNC 50
159
Y47QCZ3
19-2813
180.00
MBC/DNC
MBC/DNC 51
163
K4SJXTK
19-3505
180.00
MBC/DNC
MBC/DNC 52
164
TTFYZUW
19-0452
180.00
MBC/DNC
MBC/DNC 53
165
UZS96QB
19-0417
180.00
MBC/DNC
MBC/DNC 54
174
UE3UTBP
19-1778
180.00
MBC/DNC
MBC/DNC 55
175
CW5YE6F
19-0202
179.50
MBC/DNC
MBC/DNC 56
186
G45Q2XR
19-1573
179.50
MBC/DNC
MBC/DNC 57
187
WQQEE3Z
19-0496
179.50
MBC/DNC
MBC/DNC 58
193
2HWRAGD
19-1222
179.50
MBC/DNC
MBC/DNC 59
194
PTMFWXV
19-2327
179.50
MBC/DNC
MBC/DNC 60
195
8NW5FTP
19-0624
179.00
MBC/DNC
MBC/DNC 61
197
Z549KMK
19-2814
179.00
MBC/DNC
MBC/DNC 62
201
ERW9UQ3
19-1777
179.00
MBC/DNC
MBC/DNC 63
202
MBC/DNC 61 197 Z549KMK 19-2814 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 62 201 ERW9UQ3 19-1777 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 63
MBC/DNC 61 197 Z549KMK 19-2814 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 62 201 ERW9UQ3 19-1777 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 63
MBC/DNC 61 197 Z549KMK 19-2814 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 62 201 ERW9UQ3 19-1777 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 63
MBC/DNC 61 197 Z549KMK 19-2814 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 62 201 ERW9UQ3 19-1777 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 63
MBC/DNC 61 197 Z549KMK 19-2814 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 62 201 ERW9UQ3 19-1777 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 63

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under MBC/DNC category

STREAM :

Academic

Overall

Overall

S.No

Name

Login-Id

40 SEDHUPATHI K

41 AARTHIKA K

42 SRINIVASAN V

43 SINDHANAA ANDAVAN

44 SENTHAMIL R

45 PRADHIUKSHA V

DGN7TG3

HBCBZ89

7Y6356A

3KW5KDK

U23TYVE

532FA94

Application

Number

19-3275

19-3398

19-2018

19-2557

19-1587

19-2180

46 ASHOKKUMAR P

NZREB4A

19-2301

Cut-Off

Communit

 

Mark

Community Rank

179.00

MBC/DNC

MBC/DNC 64

178.75

MBC/DNC

MBC/DNC 65

178.50

MBC/DNC

MBC/DNC 66

178.50

MBC/DNC

MBC/DNC 67

178.50

MBC/DNC

MBC/DNC 68

178.50

MBC/DNC

MBC/DNC 69

178.50

MBC/DNC

MBC/DNC 70

Rank

207

208

212

213

218

219

221

Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC
Rank 207 208 212 213 218 219 221 47 POORANI S S 9MAYVAC 19-2770 178.50 MBC/DNC

47

POORANI S S

9MAYVAC

19-2770

178.50

MBC/DNC

MBC/DNC 71

222

48 SWETHA R

EQ578DH

19-1387

178.50

MBC/DNC

MBC/DNC 72

224

49 YAZHINI A

8ZEET9N

19-3143

178.00

MBC/DNC

MBC/DNC 73

226

50

SURESH A B

C9GJBJ2

19-0288

178.00

MBC/DNC

MBC/DNC 74

227

51

SANTHOSH R

86DNV37

19-2473

178.00

MBC/DNC

MBC/DNC 75

228

52

SANTHOSH KUMAR S

2V97VC2

19-1889

178.00

MBC/DNC

MBC/DNC 76

234

53 GOPINATH R

GQBQTQG

19-0995

178.00

MBC/DNC

MBC/DNC 77

235

54 JEGAN J

9GME5F5

19-1692

178.00

MBC/DNC

MBC/DNC 78

236

55

JEMIES MINI S

3S629US

19-2688

178.00

MBC/DNC

MBC/DNC 79

241

2

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under BCM category

STREAM :

Academic

S.No Name 1 THAMEEM ANSAR J 2 MOHAMED RIZWAN K 3 AFRIN BANU A 4
S.No Name 1 THAMEEM ANSAR J 2 MOHAMED RIZWAN K 3 AFRIN BANU A 4
S.No Name 1 THAMEEM ANSAR J 2 MOHAMED RIZWAN K 3 AFRIN BANU A 4

S.No

Name

1

THAMEEM ANSAR J

2

MOHAMED RIZWAN K

3

AFRIN BANU A

4

AFNAN THASNEEM A

5

USWATH MAHJABEEN S

6

ASHRIN FATHIMA S

7

KAVIMUGARAJA M

8

SAFREEN Z

9

A

HAMEETHA SHAJINI

10

SAMEER AKTHAR J

11

S

FIZA

Application Cut-Off Overall Login-Id Communit Community Rank Number Mark Rank FATSJ4M 19-3197 182.25 BCM BCM
Application
Cut-Off
Overall
Login-Id
Communit
Community Rank
Number
Mark
Rank
FATSJ4M
19-3197
182.25
BCM
BCM 6
108
DSZE2PV
19-3861
181.00
BCM
BCM 7
134
B9XQZ3T
19-0084
179.00
BCM
BCM 8
206
929TN3Z
19-0093
178.00
BCM
BCM 9
232
JYH2NZG
19-0732
178.00
BCM
BCM 10
240
GYDMB7N
19-1291
175.00
BCM
BCM 11
346
HPQR27K
19-0090
172.25
BCM
BCM 12
476
JZ7UC8G
19-3350
172.00
BCM
BCM 13
486
WPPUN2A
19-2300
171.00
BCM
BCM 14
519
WWZ385P
19-0456
171.00
BCM
BCM 15
524
7GX9RFR
19-1839
171.00
BCM
BCM 16
527
19-2300 171.00 BCM BCM 14 519 WWZ385P 19-0456 171.00 BCM BCM 15 524 7GX9RFR 19-1839 171.00
19-2300 171.00 BCM BCM 14 519 WWZ385P 19-0456 171.00 BCM BCM 15 524 7GX9RFR 19-1839 171.00
19-2300 171.00 BCM BCM 14 519 WWZ385P 19-0456 171.00 BCM BCM 15 524 7GX9RFR 19-1839 171.00
19-2300 171.00 BCM BCM 14 519 WWZ385P 19-0456 171.00 BCM BCM 15 524 7GX9RFR 19-1839 171.00
19-2300 171.00 BCM BCM 14 519 WWZ385P 19-0456 171.00 BCM BCM 15 524 7GX9RFR 19-1839 171.00

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under SC category

STREAM :

Academic

S.No Name 1 NEVATHA S 2 YOGAVARMA S 3 MANO R 4 JANANI M 5
S.No Name 1 NEVATHA S 2 YOGAVARMA S 3 MANO R 4 JANANI M 5
S.No Name 1 NEVATHA S 2 YOGAVARMA S 3 MANO R 4 JANANI M 5

S.No

Name

1 NEVATHA S

2 YOGAVARMA S

3 MANO R

4 JANANI M

5 PARIMALESWARAN S

6 INDRASHA M

7 SUGAVARAN P

8 PAVITHRAN H

9 MURUGALAKSHMI A

10 VIGNESH R

11 ABINAYA S

12 KOWSIKA P

13 UMA VINODHINI A M

14 HAREESINI M

15 JAGADISH PRASAD

16 JEMIES MINI S

17 VISHNUPRIYA S

18 SURYA P

19 AMULYA P

20 BATHRINATH R

21 PRADEEPAN S

22 BRITHISHA K

23 ABARNA R

24 PIRUTHIKA A

25 KAVINKISHORE D

26 SANJAY PRABHU S

27 ABINAYA P

28 KEVIN PONRAM R

29 AMARNATH S

30 ASWINRAJ C

31 PRAGATHEESH KUMAR J

32 SIVASHANMUGAM J

33 KARTHICK AJAY B

34 DHARSIKA R L

35 SAM D

36 SUTHANTHIRAVALLI A

37 MOHANKUMAR M

38 UMAMAHESHWARI T

39 RESHMA V

Application Cut-Off Overall Login-Id Communit Community Rank Number Mark Rank ZNPABP4 19-3362 182.50 SC SC
Application
Cut-Off
Overall
Login-Id
Communit
Community Rank
Number
Mark
Rank
ZNPABP4
19-3362
182.50
SC
SC
9
102
YHY5QUW
19-2227
182.00
SCA
SCA 1
SC
10
111
NRHXM3K
19-0929
182.00
SCA
SCA 2
SC
11
115
29JG8ZH
19-3175
181.50
SCA
SCA 3
SC
12
124
K95ZBN5
19-3503
181.00
SC
SC 13
144
TF2G3PQ
19-3809
180.50
SC
SC 14
149
GVPWQMJ
19-0089
180.50
SC
SC 15
158
HQTCMBN
19-2531
180.00
SC
SC 16
162
U3XK2ZK
19-3011
180.00
SC
SC 17
168
3M3NMMT
19-1001
180.00
SC
SC 18
169
TE94MP7
19-3604
179.25
SC
SC 19
196
UBXZVY3
19-3640
179.00
SCA
SCA 4
SC
20
199
46U4SNP
19-1131
179.00
SC
SC 21
205
MRPCPHV
19-2833
178.50
SC
SC 22
220
UPE2QAJ
19-1859
178.00
SC
SC 23
225
SQ3AQKG
19-1542
178.00
SC
SC 24
242
JBZPE4K
19-3414
177.75
SC
SC 25
243
XZ6J8VC
19-3855
177.75
SCA
SCA 5
SC
26
245
ZZCGS9J
19-2562
177.50
SC
SC 27
250
632NV2S
19-2991
177.50
SC
SC 28
253
93T486V
19-1594
177.00
SC
SC 29
268
RX9YZZ5
19-1430
177.00
SC
SC 30
269
VUEDXQY
19-1788
176.50
SC
SC 31
276
V29H4D8
19-3025
176.50
SCA
SCA 6
SC
32
282
873PR2S
19-2821
176.50
SCA
SCA 7
SC
33
294
YG6HWFT
19-3310
176.25
SC
SC 34
295
46TTPVK
19-2075
176.25
SC
SC 35
298
R8TXDXK
19-1119
176.00
SC
SC 36
300
VZ2XPNP
19-2191
175.50
SC
SC 37
344
EN3XZPB
19-3903
175.00
SC
SC 38
354
SG6RH4E
19-1429
175.00
SC
SC 39
357
SJAPBRS
19-2535
174.50
SC
SC 40
382
P3GPG8J
19-0061
173.50
SC
SC 41
414
UNGFF2D
19-2017
173.25
SC
SC 42
433
QBQCVQA
19-3895
173.00
SC
SC 43
434
YMVT8QV
19-3196
173.00
SC
SC 44
435
E3X634D
19-1781
173.00
SC
SC 45
447
9ZANZ4P
19-1042
173.00
SC
SC 46
449
7WDWHYR
19-3207
173.00
SC
SC 47
450
19-1781 173.00 SC SC 45 447 9ZANZ4P 19-1042 173.00 SC SC 46 449 7WDWHYR 19-3207 173.00
19-1781 173.00 SC SC 45 447 9ZANZ4P 19-1042 173.00 SC SC 46 449 7WDWHYR 19-3207 173.00
19-1781 173.00 SC SC 45 447 9ZANZ4P 19-1042 173.00 SC SC 46 449 7WDWHYR 19-3207 173.00
19-1781 173.00 SC SC 45 447 9ZANZ4P 19-1042 173.00 SC SC 46 449 7WDWHYR 19-3207 173.00
19-1781 173.00 SC SC 45 447 9ZANZ4P 19-1042 173.00 SC SC 46 449 7WDWHYR 19-3207 173.00

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under SC category

STREAM :

Academic

S.No 40 Name VEL ISWARYA L

S.No

40

Name

VEL ISWARYA L

S.No 40 Name VEL ISWARYA L

Login-Id

2Y7SHV4

Application

Cut-Off

Number

Mark

19-1709

173.00

Communit

Community Rank

Overall

Rank

SC

SC 48

451

2

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under SCA category

STREAM :

Academic

S.No

Name

1 YOGAVARMA S

Login-Id

YHY5QUW

Application

Cut-Off

Number

Mark

19-2227

182.00

S.No Name 1 YOGAVARMA S Login-Id YHY5QUW Application Cut-Off Number Mark 19-2227 182.00
S.No Name 1 YOGAVARMA S Login-Id YHY5QUW Application Cut-Off Number Mark 19-2227 182.00
Application Cut-Off Number Mark 19-2227 182.00 Communit SCA Community Rank SCA 1 SC 10 Overall
Communit SCA Community Rank SCA 1 SC 10 Overall Rank 111 SCA SCA 2 SC
Communit SCA Community Rank SCA 1 SC 10 Overall Rank 111

Communit

SCA

Community Rank

SCA 1

SC

10

Overall

Rank

111

Communit SCA Community Rank SCA 1 SC 10 Overall Rank 111

SCA

SCA 2

SC

11

115

SCA

SCA 3

SC

12

124

SCA

SCA 4

SC

20

199

SCA

SCA 5

SC

26

245

SCA

SCA 6

SC

32

282

SCA

SCA 7

SC

33

294

SCA

SCA 8

SC

52

458

SCA

SCA 9

SC

57

481

SCA

SCA 10

SC

77

626

SCA

SCA 11

SC

135

981

SCA

SCA 12

SC

153

1045

481 SCA SCA 10 SC 77 626 SCA SCA 11 SC 135 981 SCA SCA 12
481 SCA SCA 10 SC 77 626 SCA SCA 11 SC 135 981 SCA SCA 12
SC 135 981 SCA SCA 12 SC 153 1045 2 MANO R NRHXM3K 19-0929 182.00 3

2 MANO R

NRHXM3K

19-0929

182.00

3 JANANI M

29JG8ZH

19-3175

181.50

4 KOWSIKA P

UBXZVY3

19-3640

179.00

5 SURYA P

XZ6J8VC

19-3855

177.75

6 PIRUTHIKA A

V29H4D8

19-3025

176.50

7 KAVINKISHORE D

873PR2S

19-2821

176.50

8 KAVITHARAN G

9MQTUSP

19-1552

172.50

9 RAMYA C

UFJNVTJ

19-3507

172.00

10 ARUNKUMAR K

U3YG3SH

19-2390

169.00

11 YUVARAJ C

HR5ZU7W

19-2638

162.50

12 RAJESHWARI R

5Z3CNP5

19-3027

161.00

19-2390 169.00 11 YUVARAJ C HR5ZU7W 19-2638 162.50 12 RAJESHWARI R 5Z3CNP5 19-3027 161.00
19-2390 169.00 11 YUVARAJ C HR5ZU7W 19-2638 162.50 12 RAJESHWARI R 5Z3CNP5 19-3027 161.00
19-2390 169.00 11 YUVARAJ C HR5ZU7W 19-2638 162.50 12 RAJESHWARI R 5Z3CNP5 19-3027 161.00
19-2390 169.00 11 YUVARAJ C HR5ZU7W 19-2638 162.50 12 RAJESHWARI R 5Z3CNP5 19-3027 161.00

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under ST category

STREAM :

Academic

S.No

Name

Login-Id

1 RAMAKRISHNAN G

5SSJCGR

2 SATHIYARAJ D

XKMN2VP

3 DIVYA BHARATHI P

4TA7MUY

4 MAHESHWARAN R

JA8VS74

5 VINOTHKUMAR V

EP8Z23C

4 MAHESHWARAN R JA8VS74 5 VINOTHKUMAR V EP8Z23C Application Cut-Off Communit Community Rank
4 MAHESHWARAN R JA8VS74 5 VINOTHKUMAR V EP8Z23C Application Cut-Off Communit Community Rank
4 MAHESHWARAN R JA8VS74 5 VINOTHKUMAR V EP8Z23C Application Cut-Off Communit Community Rank
4 MAHESHWARAN R JA8VS74 5 VINOTHKUMAR V EP8Z23C Application Cut-Off Communit Community Rank
4 MAHESHWARAN R JA8VS74 5 VINOTHKUMAR V EP8Z23C Application Cut-Off Communit Community Rank
4 MAHESHWARAN R JA8VS74 5 VINOTHKUMAR V EP8Z23C Application Cut-Off Communit Community Rank

Application

Cut-Off

Communit

Community Rank

Overall

Number

Mark

Rank

Community Rank Overall Number Mark Rank 19-3154 176.50 ST ST 1 293 19-2275
Community Rank Overall Number Mark Rank 19-3154 176.50 ST ST 1 293 19-2275
Community Rank Overall Number Mark Rank 19-3154 176.50 ST ST 1 293 19-2275

19-3154

176.50

ST

ST

1

293

19-2275

175.00

ST

ST

2

369

19-1950

173.00

ST

ST

3

437

19-2096

169.00

ST

ST

4

628

19-0887

158.50

ST

ST

5

1223

ST ST 3 437 19-2096 169.00 ST ST 4 628 19-0887 158.50 ST ST 5 1223
ST ST 3 437 19-2096 169.00 ST ST 4 628 19-0887 158.50 ST ST 5 1223

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under OC category

STREAM :

Vocational

S.No Name 1 POWNRAJ C 2 SELVAKUMAR S 3 PRIYA N 4 SOWMIYA S 5
S.No Name 1 POWNRAJ C 2 SELVAKUMAR S 3 PRIYA N 4 SOWMIYA S 5
S.No Name 1 POWNRAJ C 2 SELVAKUMAR S 3 PRIYA N 4 SOWMIYA S 5

S.No

S.No Name 1 POWNRAJ C 2 SELVAKUMAR S 3 PRIYA N 4 SOWMIYA S 5 KAVIYARASU

Name

1 POWNRAJ C

2 SELVAKUMAR S

3 PRIYA N

4 SOWMIYA S

5 KAVIYARASU M

6 PRIYADHARSHINI V

7 VEDIYAPPAN R

8 PRIYATHARSHINI T

Login-Id

WVKKGMV

W3C8XWC

XHJAPTA

ARB8WWZ

5PMK7W4

M6X9ZAY

A3Q94HT

ZUZK3RG

Application

Number

Cut-Off

Mark

Community Rank

Communit

Overall

Rank

19-2799 191.00 SC SC 1 1 19-0811 189.00 MBC/DNC MBC/DNC 1 2 19-3153 183.33 MBC/DNC
19-2799
191.00
SC
SC
1
1
19-0811
189.00
MBC/DNC
MBC/DNC 1
2
19-3153
183.33
MBC/DNC
MBC/DNC 2
3
19-2918
183.00
SC
SC
2
4
19-3291
180.67
MBC/DNC
MBC/DNC 3
5
19-3426
180.33
BC
BC
1
6
19-3013
179.00
MBC/DNC
MBC/DNC 4
7
19-2842
178.67
MBC/DNC
MBC/DNC 5
8
3 5 19-3426 180.33 BC BC 1 6 19-3013 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 4 7 19-2842 178.67
3 5 19-3426 180.33 BC BC 1 6 19-3013 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 4 7 19-2842 178.67
3 5 19-3426 180.33 BC BC 1 6 19-3013 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 4 7 19-2842 178.67
3 5 19-3426 180.33 BC BC 1 6 19-3013 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 4 7 19-2842 178.67
3 5 19-3426 180.33 BC BC 1 6 19-3013 179.00 MBC/DNC MBC/DNC 4 7 19-2842 178.67

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under BC category

STREAM :

Vocational

S.No Name 1 MARISELVAMMURUGAN A 2 S THIRUMAVELAN 3 AKSHAR R V 4 RITHINIKA S
S.No Name 1 MARISELVAMMURUGAN A 2 S THIRUMAVELAN 3 AKSHAR R V 4 RITHINIKA S
S.No Name 1 MARISELVAMMURUGAN A 2 S THIRUMAVELAN 3 AKSHAR R V 4 RITHINIKA S

S.No

S.No Name 1 MARISELVAMMURUGAN A 2 S THIRUMAVELAN 3 AKSHAR R V 4 RITHINIKA S 5

Name

1 MARISELVAMMURUGAN A

2 S THIRUMAVELAN

3 AKSHAR R V

4 RITHINIKA S

5 GUNAL M

6 ARUL MARIYADOSS A

7 ARUL JAISON P

8 JEBA SHERLIN J

Login-Id

Application

Number

Login-Id Application Number Cut-Off Communit   Overall Mark Community Rank Rank 172.00 BC
Login-Id Application Number Cut-Off Communit   Overall Mark Community Rank Rank 172.00 BC
Login-Id Application Number Cut-Off Communit   Overall Mark Community Rank Rank 172.00 BC

Cut-Off

Communit

 

Overall

Mark

Community Rank

Rank

172.00

BC

BC

2

14

171.67

BC

BC

3

15

171.67

BC

BC

4

16

171.33

BC

BC

5

17

170.33

BC

BC

6

19

169.17

BC

BC

7

20

166.33

BC

BC

8

22

165.00

BC

BC

9

26

19-1900

19-3908

19-3584

19-1947

19-0164

19-2876

19-1195

19-2019

19-1900 19-3908 19-3584 19-1947 19-0164 19-2876 19-1195 19-2019
19-1900 19-3908 19-3584 19-1947 19-0164 19-2876 19-1195 19-2019

Q3PZP34

HBB4MRD

wrpswss

TY6VYQ7

VYRE7SU

PD8HTRN

TBP7SNX

MKZ9GUF

19-2876 19-1195 19-2019 Q3PZP34 HBB4MRD wrpswss TY6VYQ7 VYRE7SU PD8HTRN TBP7SNX MKZ9GUF
19-2876 19-1195 19-2019 Q3PZP34 HBB4MRD wrpswss TY6VYQ7 VYRE7SU PD8HTRN TBP7SNX MKZ9GUF
19-2876 19-1195 19-2019 Q3PZP34 HBB4MRD wrpswss TY6VYQ7 VYRE7SU PD8HTRN TBP7SNX MKZ9GUF
19-2876 19-1195 19-2019 Q3PZP34 HBB4MRD wrpswss TY6VYQ7 VYRE7SU PD8HTRN TBP7SNX MKZ9GUF

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under MBC/DNC category

STREAM :

Vocational

S.No Name 1 AJITH G 2 LAKSHMIPRIYA L 3 THANRAJ C 4 SURYA M 5
S.No Name 1 AJITH G 2 LAKSHMIPRIYA L 3 THANRAJ C 4 SURYA M 5
S.No Name 1 AJITH G 2 LAKSHMIPRIYA L 3 THANRAJ C 4 SURYA M 5

S.No

S.No Name 1 AJITH G 2 LAKSHMIPRIYA L 3 THANRAJ C 4 SURYA M 5 ANUSHA

Name

1 AJITH G

2 LAKSHMIPRIYA L

3 THANRAJ C

4 SURYA M

5 ANUSHA G

6 JITHENDRAKUMAR P

7 JAYAGANESH B

8 RAJARATHINAVEL B

Login-Id

45RFCJB

YVPB83C

KWQXR9M

2B2TJKV

ACXWARM

2ZDVSWN

ETPZY62

Q4YK8VM

Application

Number

Cut-Off

Mark

Cut-Off Mark
Cut-Off Mark
Cut-Off Mark

Communit

 

Overall

Community Rank

Rank

MBC/DNC

MBC/DNC 6

9

MBC/DNC

MBC/DNC 7

10

MBC/DNC

MBC/DNC 8

11

MBC/DNC

MBC/DNC 9

12

MBC/DNC

MBC/DNC 10

13

MBC/DNC

MBC/DNC 11

18

MBC/DNC

MBC/DNC 12

21

MBC/DNC

MBC/DNC 13

23

19-2179 178.33 19-2592 178.00 19-2843 177.67 19-3074 176.00 19-1072 175.67 19-0559 171.33 19-1876 167.33
19-2179
178.33
19-2592
178.00
19-2843
177.67
19-3074
176.00
19-1072
175.67
19-0559
171.33
19-1876
167.33
19-3375
166.33
19-2592 178.00 19-2843 177.67 19-3074 176.00 19-1072 175.67 19-0559 171.33 19-1876 167.33 19-3375 166.33
19-2592 178.00 19-2843 177.67 19-3074 176.00 19-1072 175.67 19-0559 171.33 19-1876 167.33 19-3375 166.33
19-2592 178.00 19-2843 177.67 19-3074 176.00 19-1072 175.67 19-0559 171.33 19-1876 167.33 19-3375 166.33
19-2592 178.00 19-2843 177.67 19-3074 176.00 19-1072 175.67 19-0559 171.33 19-1876 167.33 19-3375 166.33
19-2592 178.00 19-2843 177.67 19-3074 176.00 19-1072 175.67 19-0559 171.33 19-1876 167.33 19-3375 166.33

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY

Admission for B.F.Sc. - 2019

List of candidates called for counselling under SC category

STREAM :

Vocational

S.No Name 1 ARUNKUMAR V 2 NAVINKUMAR B 3 VISHWANATAHAN P 4 ASWINKUMAR D Login-Id
S.No Name 1 ARUNKUMAR V 2 NAVINKUMAR B 3 VISHWANATAHAN P 4 ASWINKUMAR D Login-Id
S.No Name 1 ARUNKUMAR V 2 NAVINKUMAR B 3 VISHWANATAHAN P 4 ASWINKUMAR D Login-Id
S.No Name 1 ARUNKUMAR V 2 NAVINKUMAR B 3 VISHWANATAHAN P 4 ASWINKUMAR D Login-Id
S.No Name 1 ARUNKUMAR V 2 NAVINKUMAR B 3 VISHWANATAHAN P 4 ASWINKUMAR D Login-Id

S.No

Name

1 ARUNKUMAR V

2 NAVINKUMAR B

3 VISHWANATAHAN P

4 ASWINKUMAR D

Login-Id

F795V32

V3AASQV

9T2CJVF

NKHJQUN

Login-Id F795V32 V3AASQV 9T2CJVF NKHJQUN Application Cut-Off Communit Community Rank Overall Number

Application

Cut-Off

Communit

Community Rank

Overall

Number

Mark

Rank

19-3672

166.00

SC

SC

3

24

19-0863

164.67

SC

SC

4

29

19-2615

163.33

SCA

SCA 1

SC

5

32

19-3467

162.33

SC

SC

6

35

SC SC 4 29 19-2615 163.33 SCA SCA 1 SC 5 32 19-3467 162.33 SC SC
SC SC 4 29 19-2615 163.33 SCA SCA 1 SC 5 32 19-3467 162.33 SC SC
SC SC 4 29 19-2615 163.33 SCA SCA 1 SC 5 32 19-3467 162.33 SC SC
SC SC 4 29 19-2615 163.33 SCA SCA 1 SC 5 32 19-3467 162.33 SC SC

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for counselling under Sports Quota category

S.N O NAME 1 ANITHA M 2 JAI GANESH G 3 ELAM CHERAN C 4
S.N O NAME 1 ANITHA M 2 JAI GANESH G 3 ELAM CHERAN C 4
S.N O NAME 1 ANITHA M 2 JAI GANESH G 3 ELAM CHERAN C 4

S.N

S.N O NAME 1 ANITHA M 2 JAI GANESH G 3 ELAM CHERAN C 4 PAVITHRA

O NAME

1 ANITHA M

2 JAI GANESH G

3 ELAM CHERAN C

4 PAVITHRA R

5 RASHIKA T

6 VALLARASU K

7 VEMBARASI P

8 HARISPANDIAN S V

LOGIN-ID YG83VTR N3XKDKP CZAR7TU Q2BTEAU VNKZZB7 MMDTUWW YDU7U2Q Q26CB8R APPLICATIO N NUMBER 19-3223 19-1704 19-0747

LOGIN-ID

YG83VTR

N3XKDKP

CZAR7TU

Q2BTEAU

VNKZZB7

MMDTUWW

YDU7U2Q

Q26CB8R

APPLICATIO

N NUMBER

19-3223

19-1704

19-0747

19-2748

19-0401

19-1999

19-2852

19-2696

19-2748 19-0401 19-1999 19-2852 19-2696 CUT-OFF SPORTS MARK COMMUNIT PRIORITY RANK MARK

CUT-OFF

SPORTS MARK

COMMUNIT

PRIORITY

RANK

MARK

Y

135.50

BC

125.00

MBC/DNC

128.00

MBC/DNC

132.50

SC

118.50

MBC/DNC

127.50

MBC/DNC

111.00

MBC/DNC

115.50

MBC/DNC

570.0

1

430.0

2

410.0

3

365.0

4

355.0

5

345.0

6

320.0

7

315.0

8

570.0 1 430.0 2 410.0 3 365.0 4 355.0 5 345.0 6 320.0 7 315.0 8
570.0 1 430.0 2 410.0 3 365.0 4 355.0 5 345.0 6 320.0 7 315.0 8
570.0 1 430.0 2 410.0 3 365.0 4 355.0 5 345.0 6 320.0 7 315.0 8
570.0 1 430.0 2 410.0 3 365.0 4 355.0 5 345.0 6 320.0 7 315.0 8
570.0 1 430.0 2 410.0 3 365.0 4 355.0 5 345.0 6 320.0 7 315.0 8
570.0 1 430.0 2 410.0 3 365.0 4 355.0 5 345.0 6 320.0 7 315.0 8
570.0 1 430.0 2 410.0 3 365.0 4 355.0 5 345.0 6 320.0 7 315.0 8

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for counselling under Differently abled category

S.N O NAME 1 DHANAVEL B 2 PONSANGEETHA K 3 MATHUMITHA M 4 HARIHARAN R
S.N O NAME 1 DHANAVEL B 2 PONSANGEETHA K 3 MATHUMITHA M 4 HARIHARAN R
S.N O NAME 1 DHANAVEL B 2 PONSANGEETHA K 3 MATHUMITHA M 4 HARIHARAN R

S.N

O NAME

1 DHANAVEL B

2 PONSANGEETHA K

3 MATHUMITHA M

4 HARIHARAN R

5 MUTHUVEL K

6 KAPILRAJ V

7 BHAVYA A

8 SOUNDARAJAN V

9 JANANI T S

10 PRAVEENKUMAR M

APPLICATIO CUT-OFF COMMUNIT PRIORITY LOGIN-ID COMMUNITY RANK N NUMBER MARK Y RANK RFGYD3Y 19-1651 175.50
APPLICATIO
CUT-OFF
COMMUNIT
PRIORITY
LOGIN-ID
COMMUNITY RANK
N NUMBER
MARK
Y
RANK
RFGYD3Y
19-1651
175.50
MBC/DNC
MBC/DNC 116
1
HGTH4XS
19-2542
159.00
MBC/DNC
MBC/DNC 410
2
VWNV2NQ
19-0754
156.50
BC
BC 613
3
GUMV88T
19-0514
152.00
BC
BC 723
4
AAQZSS7
19-2546
140.00
SC
SC 499
5
ZGTEJND
19-0543
138.50
BC
BC 1021
6
7V2JCMF
19-1664
136.00
SC
SC 587
7
T87ZDPM
19-2295
135.50
BC
BC 1067
8
YMX3QG3
19-1394
132.50
MBC/DNC
MBC/DNC 926
9
4P8NY7C
19-1256
111.00
SC
SC 1005
10
135.50 BC BC 1067 8 YMX3QG3 19-1394 132.50 MBC/DNC MBC/DNC 926 9 4P8NY7C 19-1256 111.00 SC
135.50 BC BC 1067 8 YMX3QG3 19-1394 132.50 MBC/DNC MBC/DNC 926 9 4P8NY7C 19-1256 111.00 SC
135.50 BC BC 1067 8 YMX3QG3 19-1394 132.50 MBC/DNC MBC/DNC 926 9 4P8NY7C 19-1256 111.00 SC
135.50 BC BC 1067 8 YMX3QG3 19-1394 132.50 MBC/DNC MBC/DNC 926 9 4P8NY7C 19-1256 111.00 SC
135.50 BC BC 1067 8 YMX3QG3 19-1394 132.50 MBC/DNC MBC/DNC 926 9 4P8NY7C 19-1256 111.00 SC

1

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for

TAMIL NADU Dr.J.JAYALALITHAA FISHERIES UNIVERSITY Admission for B.F.Sc. - 2019 List of candidates called for counselling under Fishermen Ward category

LOGIN-ID S.N O NAME 6 APPLICATIO N NUMBER 1 PAVITHRA T V4GCTPS 19-0641 2 SANDHIYA
LOGIN-ID S.N O NAME 6 APPLICATIO N NUMBER 1 PAVITHRA T V4GCTPS 19-0641 2 SANDHIYA

LOGIN-ID

S.N

O NAME

6

LOGIN-ID S.N O NAME 6 APPLICATIO N NUMBER 1 PAVITHRA T V4GCTPS 19-0641 2 SANDHIYA A

APPLICATIO

N NUMBER

1 PAVITHRA T

V4GCTPS

19-0641

2 SANDHIYA A

UDHUVVU

19-0594

3

MARY CROSLIN A

J5GGRCM

19-0225

4 GEORGE RAYVENTH C

8D8E7GG

19-2437

5 SHAKTHI DHARSHINI R

XG4HP8S

19-2403

 

JESPO GRAHAM A

19-0670

GQ9DX9W

GQ9DX9W CUT-OFF COMMUNIT MBC/DNC 134 1 MBC/DNC 263 2 MBC/DNC 346 3 MBC/DNC 457 4 MBC/DNC

CUT-OFF

COMMUNIT

CUT-OFF COMMUNIT MBC/DNC 134 1 MBC/DNC 263 2 MBC/DNC 346 3 MBC/DNC 457 4 MBC/DNC 675

MBC/DNC 134

1

MBC/DNC 263

2

MBC/DNC 346

3

MBC/DNC 457

4

MBC/DNC 675

5

6

MBC/DNC

MBC/DNC

COMMUNITY RANK

PRIORITY

RANK

MARK

Y

174.50

MBC/DNC

166.50

MBC/DNC

162.00

MBC/DNC

156.50

MBC/DNC

146.50

MBC/DNC

123.50

MBC/DNC

MBC/DNC 166.50 MBC/DNC 162.00 MBC/DNC 156.50 MBC/DNC 146.50 MBC/DNC 123.50 MBC/DNC
MBC/DNC 166.50 MBC/DNC 162.00 MBC/DNC 156.50 MBC/DNC 146.50 MBC/DNC 123.50 MBC/DNC
MBC/DNC 166.50 MBC/DNC 162.00 MBC/DNC 156.50 MBC/DNC 146.50 MBC/DNC 123.50 MBC/DNC
MBC/DNC 166.50 MBC/DNC 162.00 MBC/DNC 156.50 MBC/DNC 146.50 MBC/DNC 123.50 MBC/DNC
MBC/DNC 166.50 MBC/DNC 162.00 MBC/DNC 156.50 MBC/DNC 146.50 MBC/DNC 123.50 MBC/DNC
MBC/DNC 166.50 MBC/DNC 162.00 MBC/DNC 156.50 MBC/DNC 146.50 MBC/DNC 123.50 MBC/DNC

1037

7

MARIA SUSILA VINISHA V

SJVJKZB

19-1301

123.00

MBC/DNC

MBC/DNC

7

 

1041

8

VEMBARASI P

YDU7U2Q

19-2852

111.00

MBC/DNC

MBC/DNC

8

   

1137

9 PRADHAP M 4WV8ZA2 19-2415 186.50 MBC/DNC MBC/DNC 15 10 ABISHEK CROSSWIN A VJV8BQU 19-2631

9 PRADHAP M

4WV8ZA2

19-2415

186.50

MBC/DNC

MBC/DNC 15

10 ABISHEK CROSSWIN A

VJV8BQU

19-2631

186.00

MBC/DNC

MBC/DNC 17

11 ARCHANA R

QB6UZPJ

19-3474

184.00

MBC/DNC

MBC/DNC 24

12 VEEJENDHIRAN P

VU6WJEA

19-0567

182.50

MBC/DNC

MBC/DNC 34

13 ANTO SNOWFITA M

UZS96QB

19-0417

180.00

MBC/DNC

MBC/DNC 54

14 LITHA CERBAL V

WQQEE3Z

19-0496

179.50

MBC/DNC

MBC/DNC 58

19-0417 180.00 MBC/DNC MBC/DNC 54 14 LITHA CERBAL V WQQEE3Z 19-0496 179.50 MBC/DNC MBC/DNC 58
19-0417 180.00 MBC/DNC MBC/DNC 54 14 LITHA CERBAL V WQQEE3Z 19-0496 179.50 MBC/DNC MBC/DNC 58
V WQQEE3Z 19-0496 179.50 MBC/DNC MBC/DNC 58 15 SURESH A B C9GJBJ2 19-0288 178.00 MBC/DNC
V WQQEE3Z 19-0496 179.50 MBC/DNC MBC/DNC 58 15 SURESH A B C9GJBJ2 19-0288 178.00 MBC/DNC
V WQQEE3Z 19-0496 179.50 MBC/DNC MBC/DNC 58 15 SURESH A B C9GJBJ2 19-0288 178.00 MBC/DNC
V WQQEE3Z 19-0496 179.50 MBC/DNC MBC/DNC 58 15 SURESH A B C9GJBJ2 19-0288 178.00 MBC/DNC
V WQQEE3Z 19-0496 179.50 MBC/DNC MBC/DNC 58 15 SURESH A B C9GJBJ2 19-0288 178.00 MBC/DNC
V WQQEE3Z 19-0496 179.50 MBC/DNC MBC/DNC 58 15 SURESH A B C9GJBJ2 19-0288 178.00 MBC/DNC

15 SURESH A B