Anda di halaman 1dari 3

Tarikh 1.4.

2019
Masa 11.20-12.20PM
Kelas 5 BIJAK
Bidang Menggambar
Tema Alam Semulajadi
Tajuk Sekuntum Bunga
Aktiviti Mozek
Standard 1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi Seni 1.3 Ekspresi 1.4 Apresiasi Seni
Pembelajaran Estetik 1.2.1 Media Kreatif 1.4.1
1.1.1 Unsur Seni 1.2.1.1, 1.2.1.2 1.3.1 1.4.2
1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.3.2 1.4.3
1.1.1.3 1.2.2 Teknik dan 1.3.3
Proses
1.1.2 Prinsip 1.2.2.1 Teknik
Rekaan Mozek
1.1.2.1, 1.1.2.2
Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat;
Pembelajaran 1. mengenal, memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar
teknik mozek.
2. mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
dalam penghasilan gambar teknik mozek.
3. mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta
proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik mozek secara kreatif.
4. membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada
aspek bahasa seni visual.
Aktiviti PdP Persepsi Estetik
1. Guru mempamerkan contoh gambar teknik mozek
2. Guru menyatakan definisi mozek.
3. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar
teknik mozek.
Aplikasi Seni
1. Guru menyatakan media yang digunakan.
2. Guru menunjuk cara menghasilkan gambar teknik mozek.
3. Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk
menghasilkan gambar teknik mozek.
4. Guru meminta murid meneroka media untuk menghasilkan mozek.
Ekspresi Kreatif
1. Murid menghasilkan mozek mengikut kreativiti masing-masing.
Apresiasi Seni
1. Murid mempamerkan hasil karya masing-masing.
2. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya.
3. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan.
EMK Keusahawan, Kreativiti dan Inovasi
Penilaian PdP 1. Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat mozek berdasarkan
empat standard kandungan.
Bahan Bantu 1. Alat : gunting dan pembaris
Belajar 2. Bahan : kertas lukisan, kertas warna, gam, dan bahan lain yang sesuai
3. Contoh mozek, gambar bunga
Refleksi Pada akhir pengajaran;

.
MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 4 BIJAK

TARIKH/ HARI 01/04/2019 MASA 8.00-9.00 Pagi

TEMA SEJARAH DAN KITA TAJUK Sekolah kebangaan saya

KEMAHIRAN / Mendengar / KEMAHIRAN / Mendengar

/ Menulis / Menulis

S.KANDUNGAN 1.3 S.PEMBELAJARAN 1.3.1, 1.3.2, K 1.2.7

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap.
ii. Mengenal pasti lokasi sekolah.
iii. Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat mengetahui dan memahami sejarah sekolah.

AKTIVITI 1. Murid mengaitkan gambar denga tajuk sekolah kebanggan saya.


2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis alamat sekolah yang lengkap.
4. Murid membuat pelan lokasi sekolah dari rumah mereka.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

ABM/ BBM / Buku Teks / Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR / Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

/ Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit:
MATA PELAJARAN SEJARAH KELAS 4 BIJAK

TARIKH/ HARI 01/04/2019 MASA 9.00-10.00 Pagi

TEMA SEJARAH DAN KITA TAJUK Sekolah kebangaan saya

KEMAHIRAN / Mendengar / KEMAHIRAN / Mendengar

/ Menulis / Menulis

S.KANDUNGAN 1.3 S.PEMBELAJARAN 1.3.1, 1.3.2, K 1.2.7

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


PEMBELAJARAN i. Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap.
ii. Mengenal pasti lokasi sekolah.
iii. Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.

KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat mengetahui dan memahami sejarah sekolah.

AKTIVITI 1. Murid mengaitkan gambar denga tajuk sekolah kebanggan saya.


2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.
3. Murid menulis alamat sekolah yang lengkap.
4. Murid membuat pelan lokasi sekolah dari rumah mereka.
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.
6. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

ABM/ BBM / Buku Teks / Lembaran Kerja Buku Kerja/ Rujukan

Model/Gambar/Carta Modul/ Buku cerita Power Point/ Video

Internet Radio/ Lagu Lain-lan:

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi Keusahawanan


KURIKULUM (EMK)
Kelestarian Global Pendidikan Kewangan TMK

Patriotisme / Kelestarian Alam Sekitar Nilai Murni

Kreativiti & Inovasi Kesihatan & Kebersihan Lain-lain:

KEMAHIRAN BERFIKIR / Membanding Beza / Menghubungkait Mencipta Analogi

Membuat Inferens Membuat Keputusan Mengkategori

Menginterprestasi Membuat Ramalan Membuat Rumusan

Menjana Idea Mentaksir Membuat Keputusan

/ Menilai / Komunikasi Menyelesaikan Isu

/ Kreativiti Koloboratif Lain-lain:

PENTAKSIRAN P&P / Latihan Bertulis / Hasil Kerja Kuiz

Pembentangan / Soal Jawab Pemerhatian

Lembaran Kerja Drama Projek

/ Lisan/ Soal jawab Tugasan Lain-lain:

REFLEKSI Murid menguasai OP:

P&P ditangguhkan Mesyuarat / Program Aktiviti Luar: Cuti Rehat/ Cuti


kerana: kursus: sekolah: Sakit: