Anda di halaman 1dari 1

SENARAI SEMAK TUGASAN (SALINAN PELAJAR)

Nama Calon : ________________________________________________


No. K / P : ___________________________________
Angka Giliran : _____________________________ No. Pusat : BB04 - 1
Nama Sekolah : SMK PULAU CAREY Kod Sekolah : BEB 1074
Tajuk : BATIK ( REKA CORAK BAJU –T ) NO. TUGASAN :NO 2

PORTFOLIO KAJIAN ANDA HENDAKLAH MENGANDUNGI:

BIL KANDUNGAN TUGASAN TARIKH SEMAK KEPERLUAN CATATAN


• Gambar pelbagai jenis baju -T
KOLEKSI GAMBAR pelbagai jenis reka corak • Koleksi gambar: minimum 3 helaian.
1
baju –T sebagai sumber ilham dengan catatan • Setiap gambar ada catatan sumber rujukan.
KOLEKSI GAMBAR pelbagai jenis batik lukis • Gambar pelbagai jenis batik lukisdan batik ikat celup.
2 dan batik ikat celup sebagai sumber ilham • Koleksi gambar: minimum 3 helaian.
dengan catatan • Setiap gambar ada catatan sumber rujukan.
• Gambar pelbagai aksi haiwan terancam dan pupus
KOLEKSI GAMBAR pelbagai aksi haiwan
• Koleksi gambar: minimum 3 helaian.
terancam/pupus (Zoo Negara) sebagai sumber
• Gambar berwarna(1 helaian minimum 6 keping)
3 ilham dengan catatan
• Setiap gambar ada catatan sumber rujukan.
LUKISAN atau CATAN REALISTIK aksi • Lukisan atau catan berwarna aksi haiwan yang dipilih.
4
haiwan yang dipilih. • Hasilkan 2 keping atau lebih
• Minimum 4 lakaran perkembangan idea haiwan yang dipilih
LAKARAN perkembangan idea haiwan yang
5 • Setiap lakaran perlu bermaklumat
dipilih dengan catatan.
• Minimum 4 kajian teknik ikat celup menggunakan tisu @
6 KAJIAN TEKNIK IKAT CELUP dengan catatan kain.
• Setiap kajian perlu bermaklumat (bahan dan proses kerja)
LAKARAN REKA LETAK ILUSTRASI pada • Menghasilkan 6 variasi kajian reka letak pada baju
7
baju –T dengan catatan. • Setiap lakaran perlu bermaklumat
• Membuat kajian warna berdasarkan skema warna panas,
KAJIAN WARNA dengan skema warna dan
8 warna sejuk dan campuran.
catatan.
• Menghasilkan skala warna pada setiap kajian
• Melukis lukisan atau catan mengikut situasi yang
ILUSTRASI PERSEMBAHAN yang dikehendaki.
9
menggambarkan fungsi dalam situasi sebenar. • Pastikan lukisan ilustrasi sama dengan produk akhir
• Minimum 1 lukisan
• Melukis dan mewarna semua alat dan bahan yang
LUKISAN alat dan bahan yang digunakan
10 digunakan berserta catatan (Label).
dengan catatan.
• Minimum 1 lukisan
LUKISAN atau GAMBAR FOTO proses dan • Mencetak gambar proses kerja berwarna
11 teknik penghasilan dengan catatan mengikut • Gambar foto proses dan teknik adalah individu.
urutan. • Mencatat setiap proses kerja mengikut susunan yang betul