Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN HARIAN

RANCANGAN MINGGU 12 [26-29 MAC 2019]

Tingkatan 5D Minggu 12

Waktu 10.00-11.20am Masa 5-6

Tankh 28 MAC 2019 Hari Rabu

Pembinaan Negara dan Bangsa ke Arah Kemunculan


Tema Negara Malaysia Berdaulat

Tajuk Bab 7: Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran Negara Selepas Merdeka

(a) Ciri-ciri Demokrasi Berparlimen


 Perlembagaan
 Raja Berperlembagaan
Sub Topik  Kuasa pemerintah
 Pilihan raya
 Parti politik

Nilai Teras Kasih Sayang

Unsur Patrotisme Cinta akan Negara.

Selepas mempelajari tajuk ini, murid akan dapat:

(1) Menyatakan maksud demokrasi berparlimen (Aras 1)


Hasil Pembelajaran (2) Menjelaskan proses pindaan perlembagaan (Aras 2)
(3) Mewajarkan peranan rakyat dalam menentukan pemerintahan
negara.(Aras 3)

Pada akhir pembelajaran, pelajar akan dapat:

i. Pelajar dapat menyatakan konsep demokrasi berparlimen dengan


betul.
Objektif Pembelajaran ii. Pelajar dapat menjelaskan sekurang-kurangnya satu proses pindaan
perlembagaan.
iii. Pelajar dapat mewajarkan peranan rakyat dalam menentukan
pemerintahan Negara.

KBAT Mengenal pasti fakta


Thinking Map Peta Buih

Bahan Bantu Mengajar Kad manilla, pen marker, kad tugasan

 Guru menayangkan gambar bangunan Parlimen kepada murid.


Set Induksi  Guru mengaitkan gambar dengan tajuk pengajaran.

1. Murid-murid diminta menyatakan konsep demokrasi berparlimen. (peta i-


THINK)
2. Guru menayangkan video perbahasan di dewan Parlimen. Murid menyatakan
Aktiviti perasaan mereka apabila melihat situasi sebenar di dalam Dewan Rakyat
3. Secara berkumpulan, murid diminta untuk mengadakan simulasi perbahasan
ala-Parlimen

Rumusan Guru meminta pelajar membuat rumusan PdPc hari ini.


Refleksi