Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

KELAS: 2 TARIKH: 14.06.2019


MINGGU:22 WAKTU: 1030 - 1100(MASA 8-9)
DEDIKASI (JUMAAT)
Kemahiran
1 Modul Kemahiran Mendengar dan Bertutur
Bahasa
Tema/Tajuk CINTAI MALAYSIA - Tempat-tempat Bersejarah
Standard Berbincang dan berunding tentang sesuatu perkara.
1.7
Kandungan
Berbincang tentang sesuatu perkara untuk memberikan dan mendapatkan penjelasan
Standard
1.7.1 secara rasional dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun.
Pembelajaran
Murid dapat:1. Menyenaraikan 3 contoh tempat bersejarah di Malaysia.
Objektif Murid dapat:2. Menulis serangkap pantun empat kerat tentang tempat-tempat bersejarah di Malaysia.
Murid dapat:3. Mempromosikan satu tempat bersejarah di Malaysia menerusi media sosial.
Nilai Kasih sayang
Ilmu Bahasa Nilai Murni
Nilai Patriotik Menghargai
EMK KBAT Kemahiran menaakul Strategi berfikir
Kemahiran I-Think Peta Buih
Aras Menganalisis
Sistem Bahasa Kata nama Kata adjektif Intonasi
STRATEGI PdP Pembelajaran Berpusatkan Murid Kepelbagaian Sumber dan Bahan Pembelajaran Akses Kendiri
BBM/MEDIA Internet Projektor Klip Video

1 Guru menayangkan video tempat bersejarah di Malaysia kepada murid.


Set Induksi
Murid menyatakan respon berdasarkan video yang ditonton dengan menyatakan nama tempat
2
atau bangunan atau peristiwa yang berkaitan. (PAK21 - Lihat, fikir, sebut)
1 Murid dibahagikan kepada satu kumpulan empat orang
Murid berbincang dan menulis serangkap pantun empat kerat tentang tempat-tempat bersejarah.
Aktiviti 2
Langkah-
Pengajaran langkah
Murid berbincang di dalam kumpulan masing-masing dan memilih satu tempat bersejarah di
3
Malaysia untuk dipromosikan menerusi media sosial.
Murid menyebarkannya hasil kerja ke dalam laman sosial sekolah dalam tempoh dua minggu dan
4
mendapatkan respons daripada rakan-rakan dan guru.
Penutup 1 Murid merumuskan isi pelajaran dengan bimbingan guru.
Pentaksiran
Lisan Hasil Kerja Pembentangan
PdP
Refleksi