Anda di halaman 1dari 5

LAYANG ULEM

LAYANG KITIR
LAYANG RESMI

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)


SMP Negeri 3 Pati
Jl. Kol. Sugiyono No. 17 Pati Telp. (0295) 381777

No : 01/PK/IX/2010 Pati,16 April 2010


Kagem sedherek
Bab : Ulem guru kaliyan siswa SMP N 3 Pati
ing dalem

Salam taklim,
Panjenengan kula aturi rawuh ingkang adicara perpisahan siswa kelas
IX ingkang badhe dipunwontenaken:

dinten/tanggal : Sabtu, 8 Mei 2010


panggenan : Lapangan Basket SMP Negeri 3 Pati
wekdal : tabuh 08.00 - rampung
wigatos : Perpisahan siswa kelas IX
Saking kawigatosan panjenengan, kula aturaken matur nuwun

Taklim kula
Pembina OSIS Ketua OSIS kepala sekolah

Etty Rustina Zaenury Umam drs.eti sukma ningsih Sp.d


LAYANG GANEP

Surabaya,17 April 2017

Sembah Pangabekti Katur


dhumateng simbah
Ing Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb
Kados pundi kabaripun simbah? kula sehat-sehat kimawon,lan
mugi-mugi kabaripun simbah uga tansah sehat-sehat kimawon.
Kanthi serat punika kula ngaturi punapa preinan sekolah kula badhe
tindak dhateng griya simbah. Sampun dangu kula mboten tindhak
dhateng griya simbah.
Preinan sekolah niki kula rencananipun badhe tindhak dhateng
griya simbah kaliyan kaluwarga. Kula sakaluwarga kangen marang
simbah. Sampun dangu mboten pethuk simbah. Kula ugi ngendika
yen kula mikantukaken peringkat 1 wonten sekolah. Menawi kula
sampun ngantos dhateng mrika,Simbah muruki kula wonten stasiun
nggih,amargi kula kaliyan kaluwarga kula mboten ngertos radinan
wonten Yogyakarta
Cekap semanten atur kula,nyuwun pangapunten bilih wonten
kalepatan angger kula matur,Nuwun.

Ingkang Kula,
Putumu
LAYANG DHAWUH

Kagem siswa kelas X, XI, lan XII, sesambetan kaliyan


pengetan dinten Pendhidhikan Nasional, pramila para siswa
kelas X, XI, lan XII supados nyiapaken kelasipun piyambak-
piyambak kangge lomba karesikan tuwin kaendahaning kelas.
Awit saking punika, benjing :

Dinten : Kemis, 2 Mei 2013


Wanci Tabuh : 07.30 WIB
Papan Panggonan : SMAN 1 Gondang
Kabetahan : Lomba karesikan kelas

Para siswa supados mbetho piranti kangge gotong-royong


damel asri kelasipun piyambak-piyambak.

Mekaten, wara-wara punika. Sageda dipun leksanakaken


kanthi saestu.
Wassalamualaikum wr.wb.

Ketua OSIS

Choirin Mustofa
LAYANG PATURAN

kagem para peserta


Kanggo kabeh peserta saka lomba perampokan ing Indonesia
Kamardikan hajat dina ing 17 Agustus 2013 ing desa Shoots tresnaa,
Heart Kembang Distrik, Distrik Sang Roh Suci, kanggo ora ngapusi
nalika lagi diputer, amarga lomba perampokan lomba bakal dirawuhi
dening Pak Kepala lan bakal diterbitaké ing budaya Metro bagean .

Nuwun Panitia lomba

LAYANG PARIWARA

kanggo masyarakat ngablak sedoyo menawi sesuk dinten setu


tanggal 15 agustus 2015 bakdo luhur wonten kerja bakti ing dalan
sekarmirah kanggo persiapan 17.an semanten woro woro ingkang
kawula aturaken matur suwun,,.