Anda di halaman 1dari 2

PENGESAHAN DATANG LEWAT KE SEKOLAH

1. Bahawasanya saya (Nama): _____________________________________ Dari Tingkatan : ______________


mengakui telah datang lewat ke sekolah seperti ketetapan berikut.

Tarikh : _______________________________
Hari : _______________________________
Masa tiba di sekolah : _______________________________
Alasan : _______________________________

2. Saya juga mengakui bahawa pihak ibubapa/penjaga sudah di maklumkan akan perkara ini.

3. Dengan itu, saya berjanji dan bertekad untuk hadir awal ke sekolah setiap hari. Saya juga akur dengan hukuman yang
akan dikenakan jika saya melanggar peraturan sekolah.

Tandatangan murid Tandatangan guru disiplin

…………………………………………… ……………………………………………
(Nama: __________________________) (Nama: __________________________)

Tandatangan ibubapa /penjaga Disahkan oleh:

…………………………………………… ……………………………………………
(Nama: __________________________)

PENGESAHAN DATANG LEWAT KE SEKOLAH

1. Bahawasanya saya (Nama): _____________________________________ Dari Tingkatan : ______________


mengakui telah datang lewat ke sekolah seperti ketetapan berikut.

Tarikh : _______________________________
Hari : _______________________________
Masa tiba di sekolah : _______________________________
Alasan : _______________________________

2. Saya juga mengakui bahawa pihak ibubapa/penjaga sudah di maklumkan akan perkara ini.

3. Dengan itu, saya berjanji dan bertekad untuk hadir awal ke sekolah setiap hari. Saya juga akur dengan hukuman yang
akan dikenakan jika saya melanggar peraturan sekolah.

Tandatangan murid Tandatangan guru disiplin

…………………………………………… ……………………………………………
(Nama: __________________________) (Nama: __________________________)

Tandatangan ibubapa /penjaga Disahkan oleh:

…………………………………………… ……………………………………………
(Nama: __________________________)