Anda di halaman 1dari 2

Peraturan Pemarkahan UP1 (MAC) TING 1

Soalan Butiran Markah


1 Maksud Syajaratun 4m

Asal usul 1
Keturunan 1
Riwayat 1
Salasilah 1

2 Pengertian konsep masa 6m

Dekad : Tempoh masa 10 tahun 1


Abad: Tempoh masa 100 tahun 1
Alaf: Tempoh masa 1000 tahun 1
Tahun sebelum Masihi: Tahun sebelum kelahiran Nabi Isa as 1
Tahun Masihi: Tahun selepas kelahiran Nabi Isa as 1
Kronologi: Rentetan peristiwa mengikut urutan masa 1
3a Sumber sejarah 12m

Sumber primer 1
1 Candi lembah bujang 1
2 Loceng gangsa 1
3 Diari 1
4 Rangka manusia 1
5 Batu Bersurat Terengganu 1
6 Manuskrip 1

Sumber Sekunder
7 Buku Sejarah Malaysia 1
8 Ensiklopedia 1
9 Jurnal 1
10 Majalah 1
11 Risalah 1
12 Berita Harian 1

Garis masa Zaman Air Batu 4m

23juta-5 juta tahun dahulu: Miosen 1


5-2 juta tahun dahulu: Pliosen 1
2.5 juta-10 000 tahun dahulu : Pleistosen 1
10 000 tahun dahulu sehingga kini: Holosen 1
3b Tahap - tahap Zaman Air Batu 15m

i) Miosen
23 hingga 5 juta tahun dahulu 1
Gunung-Ganang 1
Panas dan kering 1
1
ii) Zaman Pliosen
5.3 hingga 2.5 juta tahun dahulu 1
Penyejukan 1
Dataran Tinggi 1
1
iii)
2.5 juta hingga 10 000 tahun dahulu
membuat api 1
1
iv) Zaman Holosen
10, 000 tahun dahulu hingga kini 1
Aktiviti pertanian 1
Pentadbiran 1
Undang-undang 1
1

3c Garis masa hidupan 5m

Dipterus: 25 juta tahun 1


Trilobite: 500 juta tahun 1
Diatryma: 2 juta tahun 1
Coiled Cephalopod: 5.2 juta tahun 1
Deinotherium: 12 000 tahun 1

Nama-nama tokoh sejarahwan

M Y I M N T W U S M
K X J K I Y W T X D
N H Y L U J Q T X T
B B O R H J A K S R
Y G M O H L E I Y X
D F L T K I B B R M
U T K U R A N N S U
V Y P H E I Y U M T
D R O J R M T K K Y
S R S J W O T H I M
E A D K D G O A L M
X C B O W T P L H R
A H R M Q R M D K Y
R E Y N A D N U L D
H Y L B Q A H N L H
M M K B B A H F J H

i) Herodotus
ii) Khoo kay Kim
iii) E.H. Carr
iv) Ibnu Khaldun

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

Anda mungkin juga menyukai