Anda di halaman 1dari 3

PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/2

SJK TAMIL JALAN PARIT IBRAHIM

STATUS PELAKSANAAN BENGKEL PEMBENTUKKAN MODUL SOALAN-SOALAN


KBAT BAHASA TAMIL

1. Tajuk Program : Bengkel Pembentukan Modul Soalan KBAT UPSR


Bahasa Tamil

2. Tarikh Pelaksanaan : 14 Julai 2019

3. Aktiviti yang dijalankan : 1. Pendedahan format kertas pemahaman dan penulisan


dan soalan-soalan KBAT, penerangan mengenai
teknik-teknik pembentukan soalan - soalan KBAT oleh
guru – guru.

Dapatan :

4.1 Dilaksanakan : Ya (  ) Tidak ( )

4.2 Jika dapat dilaksanakan sila buat laporan berdasarkan PK01/3

4.3 a) Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan) :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

b) Cadangan pelaksanaan pada masa akan datang :

Perlu menggunakan contoh soalan kbat dan pengenalan soalan – soalan


Kbat kepada guru.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

............................................ ...................................
(Shalini a/p Perumalu) (Guru Besar)
Setiausaha Panitia Bahasa Tamil

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

PK01/3

LAPORAN BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SOALAN-SOALAN KBAT UPSR


BAHASA TAMIL

1. Tajuk Program : Bengkel Pembentukkan Modul Soalan – soalan KBAT


Bahasa Tamil

2. Tarikh Pelaksanaan : 14 Julai 2019

3. Tempat : SJK Tamil Jalan Parit Ibrahim

4. Masa : 01.30 hingga 3.30 Petang

5. Objektif : 1. Memberi pendedahan mengenai soalan-soalan KBAT


UPSR serta menekankan teknik menjawab soalan dengan
tepat berdasarkan kehendak soalan.

2. Memupuk keyakinan diri dalam setiap murid agar lebih


bersemangat dan bersedia untuk menjawab pelbagai
bentuk soalan UPSR.

6. Sasaran : Murid tahun 4 hingga 6 (Tahap 2)

7. Butiran aktiviti : Pendedahan format kertas pemahaman dan penulisan


dan soalan-soalan KBAT, penerangan mengenai teknik-
teknik menjawab soalan, sesi menjawab soalan-soalan
KBAT oleh murid-murid dan sesi penulisan isi-isi utama
karangan dan teknik penulisan yang menarik.

8. Penilain Program :

8.1 Kelemahan program :- murid-murid kurang aktif ketika sesi menjawab


soalan-soalan KBAT.

8.2 Kekuatan program :- Murid-murid memberi perhatian penuh dan


komitmen yang baik ketika penerangan
mengenai format kertas dan juga teknik-teknik
menjawab soalan-soalan KBAT.

8.3 Penambahbaikan Program :- Perlu mempertingkatkan penglibatan murid


secara lebih aktif dalam sesi menjawab
soalan-soalan KBAT dengan
mempelbagaikan aktiviti yang menarik.

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00
PK01 – Pengurusan Panitia

9. Dokumentasi bergambar : Lampiran

Penjelasan tentang Format dan cara menjawab soalan – soalan Kbat.

Penglibatan murid dalam soal jawap.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

............................................ ...................................
(Shalini a/p Perumalu) (Guru Besar)
Setiausaha Panitia Bahasa TamIL

Hak Cipta Terpelihara © Sektor Jaminan Kualiti, Jabatan Pendidikan Negeri Johor
01 Januari 2018 - Keluaran 05 | Pindaan 00

Anda mungkin juga menyukai