Anda di halaman 1dari 2

Kunci Dikotom Tingkatan Filum

1. Habitat
a. Air Tawar dan Air Laut .................................................... 2a
b. Air Laut ............................................................................ 2b
2. Makanan
a. Zooplankton ..................................................................... 3a
b. Zooplankton dan Fitoplankton ......................................... 3b
3. Struktur Tubuh
a. Berongga .......................................................................... 4a
b. Berpori.............................................................................. 4
4. Bentuk Tubuh
a. Simetri Radial .................................................................. 5a
b. Asimetris .......................................................................... 5b
5. Jaringan
a. Multiseluler Kompleks ..................................................... 6a
b. Multiseluler Sederhana..................................................... 6b
6. Lapisan Embrio
a. Diploblastik ...................................................................... 7a
b. Monoblastik ..................................................................... 7b
7. Pergerakan
a. Motil ................................................................................. Coelenterata
b. Sessil ................................................................................ Porifera

Coelenterata : 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a


Porifera : 1b, 2b, 3b, 4, 5b, 6b, 7b

Kunci Dikotom Tingkatan Kelas Pada Filum Porifera


1. Habitat
a. Air Tawar .......................................................................2a
b. Air Laut ..........................................................................2b
2. Kedalaman
a. Dalam .............................................................................3a
b. Dangkal ..........................................................................3b
3. Bentuk Tubuh
a. Simetris Radial ...............................................................4a
b. Asimetris ........................................................................4b
4. Kerangka
a. Spongin ..........................................................................Demospongiae
b. Spikula ...........................................................................5
5. Spikula
a. Kapur ..............................................................................6a
b. Silika ..............................................................................6b
6. Tipe Larva
a. Amphyblast ....................................................................Calcarea
b. Penencynlula ..................................................................Hexactinellida
Demospongiae : 1a, 2a, 3a, 4a
Calcarea : 1b, 2b, 3b, 4b, 5a, 6a
Hexactinellida : 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b

Kunci Dikotom Tingkatan Kelas Pada Filum Coelenterata


1. Habitat
a. Air Laut dan Tawar .......................................................... 2a
b. Air Laut ............................................................................ 2b
2. Mesoglea
a. Aseluler ............................................................................ 3a
b. Seluler .............................................................................. 3b
3. Pencernaan
a. Intraseluler........................................................................ 4a
b. Ekstraseluler ..................................................................... 4b
4. Respirasi
a. Difusi dan Osmosis .......................................................... Hydrozoa
b. Difusi ................................................................................ 5
5. Kelamin
a. Hemaprodit ....................................................................... 6a
b. Dioecoius ......................................................................... 6b
6. Fase Hidup
a. Polip ................................................................................. Anthozoa
b. Polip dan Medusa ............................................................. Scyphozoa

Hydrozoa : 1a, 2a, 3a, 4a


Anthozoa : 1b, 2b, 3b, 4b, 5, 6a, 7a
Scyphozoa : 1b, 2b, 3b, 4b, 5, 6b, 7b

Anda mungkin juga menyukai