Anda di halaman 1dari 8

8 Januari 2018 (Selasa)

PROGRAM TRANSISI TAHUN 1


BM (1 Kuning) 8.20pagi- 9.50 pagi
Mp dan Kelas Bahasa Malaysia Tahun 4 Merah Masa :1110-1210
Tema/ Tajuk Keluarga Sejahtera Tajuk: Adikku Baru Lahir-Marilah Adikku
SK/SP 4.1.1 Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat
daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1.menyatakan amalan baik berdasarkan seni kata lagu
2.membaca frasa dalam seni kata lagu dengan sebutan tepat
Aktiviti Set induksi: Paparkan Melodi Air Pasang
Aktiviti kelas:
1.Murid membaca seni kata lagu.
2.Murid memahami maksud perkataan.
3.Murid menyatakan amalan baik dalam seni kata lagu.
4.Murid mendengar dan menyanyi lagu.
Rumusan: Murid diminta membuat rumusan pembelajaran pada hari ini.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi

Pembesar Suara /
Modul Subjek Gambar Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Pendidikan Alam
Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Sekitar Patriotisme
Pendidikan
Sains Dan Teknologi Keusahawan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Hormat-
Bertanggungjawab Hemah Tinggi menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :

Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus


Program Sekolah Cuti Rehat / Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
Subject English Class 6 Kuning (26 pupils)
Time 1010-1110 Theme World of Self, Family and Friends
Focus Skill(s) Writing Topic Unit 1 About Feelings
Language / Grammar Focus Simple present tense
Learning Standard 3.1.1 Able to write in neat legible print with correct spelling:
(Skills) a) sentences
b) paragraphs
3.2.1 Able to transfer information with guidance to complete:
b) non-linear texts
3.2.3 Able to use punctuation correctly.
3.2.4 Able to spell words by applying spelling rules.
3.3.1 Able to create texts using a variety of media:
b) linear
Learning Objectives By the end of the lesson, pupils will be able to:
a) rewrite 5 sentences using correct punctuation;
b) rewrite a passage using correct punctuation;
c) rewrite 5 sentences using correct spelling;
d) use ‘ie’ or ‘ei’ to complete the email.
Activities 1. Teacher revises punctuation marks with the pupils. TB Pg 5
2. Pupils read and rewrite the sentences using correct punctuation.
3. Group Work: Pupils rewrite a passage with correct punctuation.
4. Pupils rewrite the sentences with correct spelling. TB Pg 6
5. Pupils use ‘ie’ or ‘ei’ to complete the email.
EMK Multiple inteliigences
Teaching Aids / Resources Reading chart, textbook
Moral Values Be brave, be confident
21st Century Learning ( ) Comunication ( ) Colaboration ( ) Creative. ( )Critical Thinking
Cross Curricular Elements ( ) Creativity & Innovation ( ) Learning to learn ( ) Environmental Studies (√ ) Language
( ) Science & Technology ( ) Thinking Skills ( ) Entrepreneurship ( ) ICT
I-Think Maps ( ) Circle map ( ) Bubble map ( ) Bridge map ( ) Double bubble map
( ) Brace map ( ) Flour map ( ) Tree map ( ) Multi-flow map
Thinking Skills ( ) Remembering ( ) Understanding ( ) Applying ( ) Evaluating ( ) Analysing
( ) Creating
Teaching & Learning
Evaluation
Exercise Book Text Book Work Book Worksheet

Observation Verbal Presentation Group work

Quiz Task Project Simulation/ Acting


Reflection / 26 pupils able to rewrite 5 sentences using correct punctuation, rewrite a passage using correct
punctuation, rewrite 5 sentences using correct spelling, and use ‘ie’ or ‘ei’ to complete the email.
/ need remedial activities.
*Today’s lesson will be carried forward due to:
( ) Meeting ( ) Course ( ) CRK ( ) Sick leave ( ) Others : _________________
9 Januari 2019 (Rabu)
Program Transisi Tahun 1
Bahasa Melayu (1K) 0820-0950
Mp dan Kelas Bahasa Malaysia Tahun 4 Merah Masa :1210-1310
Tema/ Tajuk Keluarga Sejahtera Tajuk: Adikku Baru Lahir- Pendaftaran Kelahiran Azmin
SK/SP 5.1.1Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup
institusi dengan betul mengikut konteks.

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1.membina ayat berdasarkan kata nama am tak hidup institusi
2.berbicara menggunakan penanda wacana
Aktiviti Set induksi: Peta Minda
Aktiviti kelas:
1.Murid meneliti peta.
2.Murid membaca perenggandan mengujarkan dialog.
3.Murid membaca dan mengenal kata nama am tak hidup institusi.
4. Murid melengkapkan teks dengan kata nama am tak hidup institusi.
Rumusan: Murid diminta membuat rumusan pembelajaran pada hari ini.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi

Pembesar Suara /
Modul Subjek Gambar Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Pendidikan Alam
Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Sekitar Patriotisme
Pendidikan
Sains Dan Teknologi Keusahawan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Hormat-
Bertanggungjawab Hemah Tinggi menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :

Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus


Program Sekolah Cuti Rehat / Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
10 Januari 2019 (Khamis)
Subject English Class 6 Kuning (26 pupils)
Time 0850-0950 Theme World of Self, Family and Friends
Focus Skill(s) Writing Topic Unit 1 About Feelings
Language / Grammar Focus LANGUAGE ART
Learning Standard 4.1.1 Able to enjoy jazz chants, poems and songs through non-verbal responses.
(Skills) 4.1.2 Able to sing songs and recite jazz chants and poems with correct stress,
pronunciation, rhythm and intonation.
4.2.1 Able to respond to literary texts:
c) values with guidance
4.3.2 Able to plan, prepare and participate in a performance with guidance based on
literary works.
Learning Objectives By the end of the lesson, pupils will be able to:
a) sing a song with correct stress, pronunciation, rhythm and intonation;
b) give 2 ways to handle feelings of anger based on the song;
c) give the song a title.
Activities 1. Teacher revises punctuation marks with the pupils. TB Pg 5
2. Pupils read and rewrite the sentences using correct punctuation.
3. Group Work: Pupils rewrite a passage with correct punctuation.
4. Pupils rewrite the sentences with correct spelling. TB Pg 6
5. Pupils use ‘ie’ or ‘ei’ to complete the email.
EMK Mutiple Inteligence
Teaching Aids / Resources Reading chart, textbook
Moral Values Be brave, be confident
21st Century Learning ( ) Comunication ( ) Colaboration ( ) Creative. ( )Critical Thinking
Cross Curricular Elements ( ) Creativity & Innovation ( ) Learning to learn ( ) Environmental Studies (√ ) Language
( ) Science & Technology ( ) Thinking Skills ( ) Entrepreneurship ( ) ICT
I-Think Maps ( ) Circle map ( ) Bubble map ( ) Bridge map ( ) Double bubble map
( ) Brace map ( ) Flour map ( ) Tree map ( ) Multi-flow map
Thinking Skills ( ) Remembering ( ) Understanding ( ) Applying ( ) Evaluating ( ) Analysing
( ) Creating
Teaching & Learning
Evaluation
Exercise Book Text Book Work Book Worksheet

Observation Verbal Presentation Group work

Quiz Task Project Simulation/ Acting


Reflection / 26pupils able to sing a song with correct stress, pronunciation, rhythm and intonation, give 2
ways to handle feelings of anger based on the song and give the song a title.
need remedial activities.
*Today’s lesson will be carried forward due to:
( ) Meeting ( ) Course ( ) CRK ( ) Sick leave ( ) Others : _________________

1040-1140 – PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 BM(1K)


11 Januari 2019 (Jumaat)
Mp dan Kelas Bahasa Malaysia Tahun 4 Merah Masa :1010-1110
Tema/ Tajuk Keluarga Sejahtera Tajuk: Unit 2 : Menjamu Keluarga dan Rakan - Persiapan Jamuan

SK/SP 2.1 Asas membaca dan memahami

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


Pembelajaran 1.memberikan respons berdasarkan ayat perintah dengan sesuai
2. berbual menggunakan kata panggilan yang betul
Aktiviti Set induksi: Peta Minda
Aktiviti kelas:
1.Murid meneliti gambar dan menyatakan watak dalam gambar.
2.Murid mengujarkan dialog dalam gambar.
3.Murid berbincang tentang respons yang sesuai.
4.Murid memberikan respons yang sesuai berdasarkan ayat perintah.
Rumusan: Murid diminta membuat rumusan pembelajaran pada hari ini.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi

Pembesar Suara /
Modul Subjek Gambar Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Pendidikan Alam
Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Sekitar Patriotisme
Pendidikan
Sains Dan Teknologi Keusahawan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Hormat-
Bertanggungjawab Hemah Tinggi menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :

Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus


Program Sekolah Cuti Rehat / Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
14 Januari 2019 (Isnin)
Mp dan Kelas Bahasa Malaysia Tahun 4 Merah Masa :0750-0850
Tema/ Tajuk Keluarga Sejahtera Tajuk: Unit 2 : Menjamu Keluarga dan Rakan - Pantun Untuk Tetamu
SK/SP 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang
betul.
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Pembelajaran 1.menyatakan maksud frasa lain berdasarkan teks
2.melafazkan pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul.
Aktiviti Set induksi: Teka teki melalui gambar
Aktiviti kelas:
1.Murid membaca petikan secara mekanis.
2.Murid memahami perkataan sukar dan isi petikan.
3.Murid menjawab soalan guru.
4.Murid membaca frasa berwarna merah dan menyatakan maksudnya.
Rumusan: Murid diminta membuat rumusan pembelajaran pada hari ini.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi

Pembesar Suara /
Modul Subjek Gambar Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Pendidikan Alam
Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Sekitar Patriotisme
Pendidikan
Sains Dan Teknologi Keusahawan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Hormat-
Bertanggungjawab Hemah Tinggi menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :

Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus


Program Sekolah Cuti Rehat / Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
Mp dan Kelas Bahasa Melayu 1 Kuning Masa :1010-1110
Tema KELUARGA TAJUK:Keluarga Saya
Standard kandungan 2.1 Asas membaca dan memahami

Standard Pembelajaran 2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul; i) vokal ii) konsonan

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:


1.Membaca huruf dengan sebutan yang betul

Aktiviti Set induksi: Teka teki melalui gambar


Aktiviti kelas:
1. Guru membimbing murid membaca huruf mengikut urutan secara latih tubi
2. guru menyebut huruf secara rawak dan meminta murid mengecamny
3. guru menunjukkan huruf secara rawak dan meminta murid menyebutnya
Penutup :
1. Guru membuat rumusan dan kesimpulan berdasarkan aktiviti yang dijalankan.
2. Murid membuat latihan dalam buku aktiviti ms 1-2

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi

Pembesar Suara /
Modul Subjek Gambar Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Pendidikan Alam
Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Sekitar Patriotisme
Pendidikan
Sains Dan Teknologi Keusahawan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Hormat-
Bertanggungjawab Hemah Tinggi menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan /
pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :

Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus


Program Sekolah Cuti Rehat / Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring
Subject English Class 6 Kuning (26 pupils)
Time 1210-1310 Theme World of Self, Family and Friends
Focus Skill(s) Writing Topic Unit 1 Feel Good About Yourself
Language / Grammar Focus grammar
Learning Standard 5.2.1 Able to construct various sentence types correctly.
(Skills)
Learning Objectives By the end of the lesson, pupils will be able to:
a) rearrange the words to form 8 exclamatory sentences correctly;
Activities 1. Teacher introduces the exclamatory sentence to the pupils. TB Pg 7
2. Teacher explains how to write an exclamatory sentence to the pupils.
3. Pupils read the comic strip.
4. Group Work: Pupils rearrange the words to form exclamatory sentences.
5. Pupils read out the exclamatory sentences with correct pronunciation, stress and
intonation.
EMK Mutiple Inteligence
Teaching Aids / Resources Reading chart, textbook
Moral Values Control anger
21st Century Learning ( ) Comunication ( ) Colaboration ( ) Creative. ( )Critical Thinking
Cross Curricular Elements ( ) Creativity & Innovation ( ) Learning to learn ( ) Environmental Studies (√ ) Language
( ) Science & Technology ( ) Thinking Skills ( ) Entrepreneurship ( ) ICT
I-Think Maps ( ) Circle map ( ) Bubble map ( ) Bridge map ( ) Double bubble map
( ) Brace map ( ) Flour map ( ) Tree map ( ) Multi-flow map
Thinking Skills ( ) Remembering ( ) Understanding ( ) Applying ( ) Evaluating ( ) Analysing
( ) Creating
Teaching & Learning
Evaluation
Exercise Book Text Book Work Book Worksheet

Observation Verbal Presentation Group work

Quiz Task Project Simulation/ Acting


Reflection / 26 pupils able to rearrange the words to form 8 exclamatory sentences correctly;
need remedial activities.
*Today’s lesson will be carried forward due to:
( ) Meeting ( ) Course ( ) CRK ( ) Sick leave ( ) Others : _________________