Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajian Harian Pengakap

Tarikh : 5 September 2018 (Rabu)

Masa : 1.15 petang-2.15 petang

Tempat : Dewan sekolah

Unit Beruniform : Pengakap

Sekawan bertugas : Sekawan Kuning

Kehadiran : 23 orang

Pemimpin Bertugas : Arif Safwan bin Suhaidi

Tajuk : Kawad kaki statik

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat kawad kaki dalam sambutan
kemerdekaan

Hasil Pembelajaran : (1) Murid dapat mengetahui arahan dan cara pelaksanaan kawad
dengan betul

(2) Murid dapat mematuhi arahan yang diberikan akela dengan


baik

(3) Murid dapat memberikan arahan kawad dengan tepat dan


jelas.

(4) Murid dapat melaksanakan kawad kaki dengan baik.

1
Masa Aktiviti/Rancangan Alatan Pemimpin
Bertugas
1.15 – 1.25 1. Perjumpaan PEK: Bendera Akela :
(Permulaan) -Murid berkumpul di dewan Ahmad
sekolah. Fauzan Bin
-Istiadat Laung Agung yang Razak
dikendalikan oleh sekawan
bertugas yang diketui oleh Akela. Pemimpin
-Upacara menaikkan bendera dan bertugas:
nyanyian lagu negaraku Muhammad
-Bacaan doa. Al-Afiq bin
-Pemeriksaan pagi dilakukan oleh Suhaidi
pemimpin bertugas kepada murid
dari segi aspek uniform dan Nilai:
kekemasan diri. Patriotisme
-Pengumuman serta ucapan
diberikan oleh akela dan pemimpin
bertugas .
1.25 - 1.35 - Guru meminta murid untuk Slaid Pemimpin
(Set Induksi) berada dalam barisan mengikut bertugas:
sekawan masing-masing. Muhammad
- Guru menayakan tentang Al-Afiq bin
pengetahuan sedia ada murid Suhaidi
mengenai kawad kaki.
- Guru menjelaskan bahawa sesi
kali ini ialah pembelajaran asas
kawad kaki.
- Guru menerangkan fungsi dan
kelebihan belajar kawad kaki.
- Guru menunjukkan tayangan
slaid kawad kaki yang betul kepada
murid-murid.

1.35 - 1.45 - Guru menunjukkan cara memberi Pemimpin


(Langkah 1) beberapa arahan mudah seperti bertugas:
bersedia, kekanan lurus,

2
senangkan diri, rehatkan diri, Muhammad
kekanan pusing, kekiri pusing, Al-Afiq bin
menghadap kehadapan, Suhaidi
menghadap kebelakang, baris ke
hadapan lurus dan baris ke kanan
lurus.
- Guru akan membuat sesi
demonstrasi bagaimana untuk
bertindak jika mendengar arahan
tertentu.

Keadaan sedia

Senang Diri

Rehatkan Diri

Kekanan lurus

3
- Murid memberikan sepenuh
perhatian terhadap demonstrasi
kawad yang ditunjukkan oleh guru

1.45 – 2.00 -Setelah sesi mendemonstrasi, Pemimpin


(Langkah 2) guru memberikan arahan kepada bertugas:
murid untuk beratur secara bertiga- Muhammad
tiga. Al-Afiq bin
- Guru memberikan arahan asas Suhaidi
kawad kaki dan murid perlu
bertindak mengikut apa yang telah
diarahkan.
- Langkah tersebut diulang
beberapa kali.

2.00 – 2.10 - Guru akan memilih seorang ketua Pemimpin


(Langkah 3) sekawan secara rawak untuk bertugas:
memberikan arahan. Muhammad
-Murid tersebut akan memberikan Al-Afiq bin
arahan sambil diperhatikan oleh Suhaidi
guru supaya arahan yang diberikan
tepat dan jelas.
-Murid lain mendengar arahan
ketua dan akan bertindak mengikut
arahan yang diberikan.

2.10 – 2.15 -Guru meminta seorang murid Pemimpin


(Penutup) menyimpulkan apa yang diperoleh bertugas:
daripada aktiviti hari ini. Muhammad
-Guru menyimpulkan Al-Afiq bin
pembelajaran hari ini. Suhaidi
-Guru meminta murid menyanyikan
lagu Pengakap Malaysia.
-Guru meminta murid
mengemaskan tempat aktiviti.

4
-Guru memeriksa kekemasan
murid dan tempat aktiviti.
-Wakil murid melaporkan dan
mengucapkan terima kasih kepada
guru.

Tandatangan Akela

.......................................

(Ahmad Fauzan Bin Razak)

Tandatangan Penolong Pemimpin

........................................

(Razak Bin Othman)

Tandatangan Ketua Pemimpin

……………………………

(Muhammad Al-Afiq bin Suhaidi)

5
Rujukan

Buku Panduan Pengakap. (2014). Diakses melalui


file:///C:/Users/UserPC/Downloads/buku%20panduan%20pengakap.pdf
pada16 Ogos 2018

Persekutuan Pengakap Malaysia. (2017). Diakses melalui


http://www.pengakapmalaysia.org/portal/ pada 16 Ogos 2018

Persatuan Uniform Pengakap Malaysia . (2016). Diakses melalui


https://persatuanpengakap.wordpress.com/about/kawad-kaki/ pada 16 Ogos

6
Lampiran

Lagu Pengakap Malaysia

Kami Pengakap Malaysia

Harapan nusa dan bangsa

Berikrar setia

Pada pertiwi tercinta

Melatih generasi muda

Menjadi insan yang berguna

Persetiaan pengangkap

Teras dipegang bersama

Menolong orang setia masa

Menabur bakti di mana sahaja

Demi Tuhan, Raja dan Negara

Berbudi, bersaudara

Taat, menurut perintah

Kami bangga junjung cita-cita

Pengakap Malaysia

Kami Bangga junjung cita-cita

Pengakap, Pengakap Malaysia

7
8