Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN


KECAMATAN SELAT
Alamat : Jalan Mayjen D.I Panjaitan No.31A Kuala Kapuas Kode Pos 73513

ULANGAN UMUM BERSAMA SEMESTER II


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam


Kelas : IV (Empat)
Hari/Tanggal : Senin, 08 Mei 2017
Waktu : 07.30 – 09.00

I. Berilah tanda silang (X) Pada huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar !
1. Surah al-Kausar artinya . . . .
a. Masa
b. Pertolongan
c. Nikmat Allah yang banyak
d. Waktu asar
2. Perintah untuk berkurban terdapat pada Surah . . . .
a. Al - Kausar
b. An - Nasr
c. Al - Asr
d. Al - Fatihah
3. Surah An – Nasr di turunkan di Kota . . . .
a. Makkah
b. Madinah
c. Yaman
d. Arab Saudi
4. Di dalam Surah an – Nasr Allah akan menolong orang . . . .
a. Islam
b. Kuat
c. Sabar
d. Menang
5. Surah an – Nasr turun berkenaan dengan peristiwa . . . .
a. Isra’ mikraj
b. Fatthu Makkah
c. Penyerangan Kakbah
d. Hijrah ke Madinah
6. Surah al-’Asr terdiri atas ... ayat
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
7. Surah al-‘Asr diawali kata . . . .
a.
b.
c.
d.

Pendidikan Agama Islam Kelas IV~ Ulangan Umum Bersama Semester II SD Tahun Pelajaran 2016/2017 1
8. Surah al -‘Asr menjadi peringatan bagi orang yang . . . .
a. Dengki
b. Sombong
c. Menyia- nyiakan waktu
d. Memanfaatkan waktu
9. Malaikat diciptakan dari . . . .
a. Tanah
b. Api
c. Cahaya
d. Angin
10. Iman kepada malaikat menurut bahasa artinya . . . .
a. Takut kepada malaikat
b. Sanggup mengalahkan malaikat
c. Patuh kepada malaikat
d. Percaya adanya malaikat
11. Meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat adalah ciri-ciri orang yang . . .
a. Bertakwa
b. Beriman
c. Saleh
d. Islam
12. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada . . . .
a. Sangat banyak
b. Sepuluh
c. Seratus
d. Hanya Allah yang tahu
13. Malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga adalah . . . .
a. Malik, Riduan, Munkar
b. Jibril, Mikail, Israfil
c. Izrail, Rakib, Atid
d. Munkar, Nakir, Malik
14. Suburnya tanaman dikarenakan air hujan yang Allah turunkan melalui perantara
malaikat . . . .
a. Jibril
b. Mikail
c. Munkar
d. Nankir
15. Seorang siswa yang selalu berkata jujur dan tidak menyontek ketika ulangan merupakan
perwujudan iman kepada malaikat....
a. Malaikat nakir
b. Rakib atid
c. Riduan
d. Jibril
16. Orang beriman dan beramal saleh pada hari kiamat nanti di pintu surga akan disambut oleh
malaikat . . . .
a. Munkar Nakir
b. Rakib atid
c. Riduan
d. Mikail

Pendidikan Agama Islam Kelas IV~ Ulangan Umum Bersama Semester II SD Tahun Pelajaran 2016/2017 2
17. Mayat yang telah dikubur akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat . . . .
a. Munkar-Nakir
b. Ridwan
c. Malik
d. Rakib-Atid
18. Malaikat yang selalu mendampingi manusia selama hidupnya adalah Malaikat . . . .
a. Israfil
b. Izrail
c. Munkar dan Nakir
d. Raqib dan Atid
19. Peniupan sangkakala menandakan bahwa manusia akan mengalami . . . .
a. Kelahiran
b. Kiamat
c. Kematian
d. Kebahagian
20. Ayah Nabi Ibrahim bernama . . . .
a. Kan’an
b. Azar
c. Iram
d. Abdullah
21. Raja yang berkuasa pada waktu Nabi Ibrahim dilahirkan adalah . . . .
a. Raja Fir’aun
b. Raja Namrud
c. Raja Bilqis
d. Raja Abrahah
22. Nabi Ibrahim as, dilahirkan di Faddam A’ram , yaitu wilayah . . . .
a. Babilonia
b. Palestina
c. Mekah
d. Madinah
23. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah artinya . . . .
a. Perjuangan
b. Mahasuci Allah
c. Taat kepada Allah
d. Kekasih Allah
24. Air yang keluar dari pijakan kaki ismail disebut air . . . .
a. Embun
b. zam-zam
c. Mineral
d. Salju
25. Kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim didapatkan dari . . . .
a. Ayahnya
b. Raja Namrud
c. Malaikat
d. Allah
26. Raja Namrud adalah seorang raja yang . . . .
a. Alim
b. Bijaksana
c. Malaikat
d. Allah

Pendidikan Agama Islam Kelas IV~ Ulangan Umum Bersama Semester II SD Tahun Pelajaran 2016/2017 3
27. Mukjizat Nabi Ibrahim adalah . . . .
a. Keluar air dari sela-sela jari
b. Tidak terasa panas ketika dibakar
c. Menghidupkan orang mati
d. Menyembuhkan orang buta
28. Orang yang menyembah berhala berarti menyekutukan Allah atau disebut sebagai orang
yang . . . .
a. Beriman
b. Musyrik
c. Munafik
d. Takwa
29. Zikir artinya . . . .
a. Doa
b. Ingat
c. Salat
d. Memohon
30. Berzikir dan berdoa sebaiknya dilakukan ketika . . . .
a. Sehabis makan
b. Setelah salat
c. Setelah bepergian
d. Setelah pulang sekolah
31. Dengan melakukan zikir, maka . . . .
a. Hati menjadi tentram
b. Menjadi pandai
c. Bertambah kaya
d. Ingatan terjaga
32. Doa artinya . . . .
a. Menengadahkan tangan
b. Ibadah
c. Memohon
d. Menghadap kiblat
33. Berikut ini bukan bentuk permohonan dalam doa adalah . . . .
a. Penyesalan
b. Permintaan
c. Pujian
d. Harapan
34. Orang yang enggan berdoa kepada Allah disebut . . . .
a. Kafir
b. Rakus
c. Bakhil
d. Sombong
35. Tujuan berdoa adalah agar . . . .
a. Diberi umur panjang
b. Lancar rezekinya
c. Diberi kesehatan
d. Selalu dekat dengan Allah

Pendidikan Agama Islam Kelas IV~ Ulangan Umum Bersama Semester II SD Tahun Pelajaran 2016/2017 4
II. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat !

1. Kata Al- Kausar diambil dari ayat yang ke . . . .


2. Surah Al-Asr diawali dengan lafaz yang artinya . . . .
3. Termasuk orang yang merugi adalah orang yang menyia-nyiakan . . . .
4. Malaikat diciptakan dari . . . .
5. Hukum beriman kepada malaikat adalah . . . .
6. Para malaikat menjalankan tugas sesuai perintah . . . .
7. Pendirian Kakbah akhirnya digunakan oleh umat islam untuk melaksanakan ibadah . . . .
8. Para Rasul memiliki sifat fathanah, artinya . . . .
9. Berzikir hendaknya dengan suara sirri artinya . . . .
10. Kita berdoa memohon keselamatan di . . . .

III. Essay !
1. Sebutkan beberapa kandungan Surah al - Asr !

2. Apa yang menjadi penyebab turunnya surah al – Kausar !

3. Sebutkan lima sifat-sifat malaikat !

4. Mengapa Nabi Ibrahim tidak menyembah berhala seperti ayahnya !

5. Apa yang dilakukan oleh manusia agar doanya dikabulkan oleh Allah !

--- PERIKSA KEMBALI DENGAN TELITI ! ---

Pendidikan Agama Islam Kelas IV~ Ulangan Umum Bersama Semester II SD Tahun Pelajaran 2016/2017 5