Anda di halaman 1dari 1

Ya Allah Ya Rahman atas segala rahmat dan izinmu, kami telah menyelenggarakan Musyawarah

Mahasiswa ke 8 HMTK. Puji dan syuur kehadiratmu, atas limpahan rahmat dan kasih-sayangmu,
jadikanlah acara kami senantiasa bermanfaat dan dapat kami amalkan di jalan-Mu.

Ya Allah Ya Wahid, pada hari ini kami telah menghasilkan sosok pemimpin baru, bimbinglah dia agar
senantiasa istiqomah di Jalan-Mu. Kuatkan hati dan imannya dalam mengemban amanah yang telah
Engkau titipkan. Semoga dia menjadi pemimpinn yang jujur, amanah serta bertaqwa kepadamu.

Ya Allah Ya ‘alim. Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Tunjukkanlah kepada kami
mana yang hak dan mana yang batil, dan berikanlah kami kekuatan dalam menjalankan perintah-Mu.

Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang maha pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang
tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami.
Tempatkanlah kami dan mereka semua itu dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.

Ya Allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami.
Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati Hasanah. waqinna ‘adza bannar