Anda di halaman 1dari 1

BAB 1 KEUSAHAWANAN

KEUSAHAWANAN: USAHAWAN:
 Keupayaan dan kebolehan  Sentiasa mencuba utk mencipta produk
 Mengenal pasti peluang perniagaan baharu (kreatif)
 Mencipta produk baharu / melakukan  Melakukan pengubahsuaian dan
pembaharuan produk pembaharuan produk (inovatif)
 Ciri-ciri dimiliki usahawan dlm menjana
idea baharu perniagaan
 Berani menghadapi risiko, kreatif dan
inovatif
PENIAGA: PENGURUS:
 Mementingkan keuntungan semata-mata  Menjalankan fungsi pengurusan
 Membeli barangan pd harga rendah dan  Perancangan, pengorganisasian,
menjual semula kpd pelanggan pd harga pengawalan dan kepimpinan
tinggi  Mendapatkan imbuhan dlm bentuk gaji sbg
pulangan terhadap fungsi pengurusan yg
dijalankan
PERNIAGAAN FRANCAIS: PAKATAN STRATEGIK:
 Francaisor memberi hak kpd francaisi utk  Dua atau lebih entiti sykt bergabung
mengeluarkan atau memasarkan produk  Menjalankan projek perniagaan bersama-
 Francaisi menjalankan perniagaan sama
menerusi kaedah dan syarat yg ditetapkan  Usaha digabungkan ini boleh dlm bentuk
 Cth: KFC, Pizza Hut perkongsian modal, kemahiran, hasil
produk, teknologi dan pengetahuan