Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

Mata Pelajaran / Tahun Pendidikan Kesihatan Tahun 3

Kelas 3 Pesawat

Tema/Tajuk PENYAKIT

Tarikh 9 Julai 2019 (Selasa)

Masa 3.30 pagi hingga 4.00 petang

Bilangan murid

Standard Kandungan 6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran 6.1.1 Menjelaskan tentang penyakit bawaan nyamuk:


(i) Demam denggi
(ii) Demam malaria
Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:
1. Menyatakan 6 simptom demam denggi dan 5 demam
malaria melalui permainan teka simptom (puzzle).
2. Mengelaskan dan membanding bezakan 6 simptom
demam denggi dan 6 demam malaria melalui peta pokok.
3. Membuat urutan tentang cara demam denggi dan demam
malaria merebak melalui perbincangan di dalam kumpulan
melengkapkan lembaran kerja 1.
Pengetahuan Sedia Ada Murid mengetahui nyamuk aedes akan membawa penyaki
demam denggi.
Sumber / Bahan Bantu 1. Puzzle simptom demam denggi dan demam malaria.
Mengajar 2. Kertas A4
3. Peta pokok di papan putih.
4. Lembaran kerja 1.
EMK Nilai murni – bekerjasama, pengurusan masa yang baik, minat dan
ingi tahu.

Penilaian PdP TP 1: Menyatakan simptom demam denggi dan demam malaria melalui
permainan teka simptom (puzzle) dan melengkapkan peta pokok di
dalam kumpulan.

TP 2: Menjelaskan cara demam denggi dan demam malaria merebak


melalui lembaran kerja 1.

TP 4: Membezakan simptom demam denggi dan demam malaria


melalui permainan teka simptom (puzzle) dan melengkapkan peta
pokok di dalam kumpulan.

Nilai murni  Minat dan ingin tahu tentang perbezaan penyakit yang dibawa
oleh nyamuk.
 Bekerjasama dan bertoleransi dalam membuat kerja kumpulan
 Berfikiran rasional semasa menentukan urutan cara demam
denggi dan demam malaria merebak.
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan /

BBM:
Permulaan Set induksi 1. Membantu murid bersedia untuk pembelajaran
(3 minit) 2. Guru menunjukkan murid kad gambar nyamuk Kad Gambar nyamuk
Penyakit Bawaan Nyamuk
Aedis Betina dan Nyamuk Tiruk Betina
- Nyamuk Aedes Betina : Demam Strategi PdP:
Denggi
3. Guru bertanyakan beberapa soalan kepada murid.
Penyoalan lisan
- Nyamuk Tiruk Betina : Demam Contoh soalan:
Kemahiran Berfikir:
malaria
- Apakah perbezaan ciri yang anda lihat bagi kedua
Menjana idea
– dua nyamuk ini?
- Di manakah kamu selalu nampak nyamuk ini? Nilai murni:

- Adakah kedua –dua nyamuk ini akan membawa Minat dan ingin tahu
penyakit?
- Penyakit apa yang akan dibawa oleh kedua – dua
Fasa Permulaan
nyamuk ini?
- Siapakah yang pernah mengalami demam denggi
atau demam malaria?
- Demam denggi disebabkan oleh nyamuk aedes
atau nyamuk anopheles?
4. Guru meminta murid untuk membuat jangkaan
topik yang hendak dipelajari.
1. Guru memberikan setiap daripada kumpulan 1
Perkembangan Langkah 1: Aktiviti Permainan Teka BBM
bungkusan puzzle teka simptom penyakit demam
(25 minit) Simptom menggunakan Puzzle. Puzzle Simptom Penyakit
malari dan demam denggi.
Demam Malari dan
Gejala dan Tanda: 2. Guru memaklumkan pada murid bahawa hasil Puzzle Demam Denggi
Langkah 1: 10
yang berbentuk segi empat merupakan gejala atau
minit Demam Denggi Kaedah PdP:
tanda penyakit denggi dan puzzle yang berbentuk
Langkah 2: 5  Demam Panas Permainan
bulatan adalah gejala dan tanda bagi penyakit demam
minit
 Muntah malaria. Kemahiran Berfikir:
Langkah 3: 10  Sakit sendi 3. Murid di dalam kumpulan akan menyusun puzzle
minit  Sakit Kepala tersebut.
 Cirit Birit 4. Murid akan menampal puzzle tersebut di atas kertas Nilai:
 Ruam pada kulit A4 yang telah disediakan.
Bekerjasama
5. Murid akan berbincang dan menentukan tanda dan
Demam Malaria
gejalan daripada puzzle tersebut. Bertoleransi
 Demam Panas 6. Murid diberikan masa 5 minit untuk menyiapkan puzzle
EMK:
 Mengigil tersebut.
 Sakit Kepala Nilai

 Loya dan muntah Fasa Imaginasi


 Bengkak Paru-paru
1. Guru meminta wakil kumpulan untuk mengelaskan
Langkah 2: Pengkelasan Tanda dan BBM:
puzzle yang telah siap pada peta pokok bagi tanda dan
Gelaja Demam Denggi dan Malaria
Peta Pokok
gejala penyakit Demam Denggi dan Demam Malaria
pada Peta pokok.
Puzzle Simptom Penyakit
mengikut gambar pada puzzle yang diterima.
Demam Malari dan
2. Di setiap gambar puzzle tersebut, wakil murid bagi
Tanda dan Gejala Penyakit: Demam Denggi’
setiap kumpulan perlu menulis hasil perbincangan
Demam Denggi tanda dan gejala penyakit tersebut setelah dikelaskan Strategi PdP:
mengikut penyakit.
 Demam Panas Pembelajaran
3. Guru dan murid sama-sama bincang dan menyemak
 Muntah berpusatkan bahan dan
jawapan yang telah diberikan bagi setiap kumpulan.
 Sakit sendi murid
 Sakit Kepala Kemahiran Berfikir:
 Cirit Birit
 Mengelaskan.
 Ruam pada kulit
Nilai:
Demam Malaria
Bekerjasama
 Demam Panas
Bertoleransi
 Mengigil
 Sakit Kepala PAK-21:

 Loya dan muntah Murid menggunakan peta


 Bengkak Paru-paru i-think (peta pokok) untuk
mengelaskan tanda dan
gejala penyakit.

EMK:

Nilai

Fasa Perkembangan
1. Guru memberikan satu keping lembaran kerja 1 bagi
Langkah 3: Susun Cara Penyakit BBM
setiap kumpulan.
Demam Denggi dan Demam Malaria
Lembaran kerja 1
2. Murid diminta untuk menyusun dan meletakkan nombor
merebak.
bagi cara-cara penyakit demam denggi dan demam Kaedah:
Cara Merebak
malaria merebak mengikut urutan.
Perbincangan
Penyakit Demam Denggi: 3. Guru dan murid sama-sama berbincang jawapan bagi
lembaran kerja 1. Strategi PdP:
1. Nyamuk aedes betina pembawa
virus denggi 4. Wakil murid daripada mana-mana kumpulan yang dipilih
Pengajaran berpusatkan
2. Nyamuk aedes betina mengigit oleh guru menggunakan kaedah pick me akan
murid dan bahan.
pesakit denggi. menjelaskan hasil perbincangan mereka tentang urutan
cara penyakit tersebut merebak melalui lembaran kerja Kemahiran Berfikir:
3. Nyamuk aedes menggigit orang
sihat dan menjangkitinya. 1.  Membuat penilaian
dan keputusan
 Menghubungkaitkan
Penyakit Demam Malaria:
 Menilai
1. Nyamuk Tiruk Betina pembawa
Nilai:
virus malaria
2. Nyamuk tiruk menggigit pesakit Berfikiran rasional
pesakit demam malaria.
EMK:
3. Nyamuk tiruk betina membawa
parasit malaria. Nilai
4. Nyamuk tiruk mengigit orang Fasa Perkembangan
yang sihat dan menjangkitinya.
Penutup: Membuat kesimpulan
Penutup 1. Membuat kesimpulan tentang sesi pengajaran dan Strategi PdP:
(2 minit) Penyakit Demam Denggi dan Demam pembelajaran bersama murid.
Penerapan Nilai.
Malaria adalah penyakit berjangkit yang 2. Mengimbas kembali tanda dan gejala penyakit dan
cara penyakit tersebut merebak Kemahiran Berfikir:
boleh membahayakan kesihatan
individu. 3. Guru menegaskan kepada murid bahawa penyakit Kemahiran membuat
Demam Denggi dan Demam Malaria merupakan kesimpulan.
penyakit berjangkit yang boleh membahayakan
Fasa Penutup
kesihatan individu dan masyarakat sekeliling.
PUZZLE TANDA DAN GEJALA DEMAM MALARIA

PUZZLE TANDA DAN GEJALA DEMAM DENGGI

N
Kumpulan: _______________ Lembaran kerja 1
1. Susun mengikut urutan cara-cara Penyakit Demam Denggi dan Demam Malaria
merebak.

Cara Penyakit Demam Denggi Merebak.

Nyamuk aedes menggigit orang sihat dan menjangkitinya.

Nyamuk aedes betina pembawa virus denggi.

Nyamuk aedes betina menggigit pesakit denggi.

Cara Penyakit Demam Malaria Merebak.

Nyamuk tiruk betina pembawa virus malaria.

Nyamuk tiruk betina membawa parasit malaria .

Nyamuk tiruk mengigit pesakit demam malaria.

Nyamuk tiruk mengigit orang yang sihat dan menjangkitinya.


Kumpulan: _______________ Lembaran kerja 1
1. Susun mengikut urutan cara-cara Penyakit Demam Denggi dan Demam Malaria
merebak.

Cara Penyakit Demam Denggi Merebak.

Nyamuk aedes menggigit orang sihat dan menjangkitinya.

Nyamuk aedes betina pembawa virus denggi.

Nyamuk aedes betina menggigit pesakit denggi.

Cara Penyakit Demam Malaria Merebak.

Nyamuk tiruk betina pembawa virus malaria.

Nyamuk tiruk betina membawa parasit malaria .

Nyamuk tiruk mengigit pesakit demam malaria.

Nyamuk tiruk mengigit orang yang sihat dan menjangkitinya.


Refleksi Selepas Pengajaran:

Selepas sesi PdP saya mendapati hasil pembelajaran tercapai dimana


murid-murid dapat menyatakan dua penyakit bawaan nyamuk, tanda dan gejala bagi
setiap penyakit tersebut dan cara merebak. Namun, hasil pembelajaran terlalu
banyak menyebabkan pengurusan masa tidak dijaga. Akibatnya kelas telah habis
lewat 5 minit.

Permulaan kelas baik di mana saya dapat menarik fokus murid dengan
gambar-gambar 2 jenis nyamuk tersebut. Penyoalan lisan yang diberikan dapat
membantu murid menjana idea mereka untuk menghubungkaitkan 2 haiwan tersebut
dengan penyakit bawaan nyamuk.

Kemudian, aktiviti puzzle untuk tanda dan gejala demam bagi kedua-
dua demam denggi dan malaria dapat membantu murid membuat banding beza
kerana murid apabila murid mengelaskan di dalam jadual. Namun, puzzle tersebut
terlalu susah menyebabkan ada kumpulan yang mengambil masa yang lama untuk
membuat aktiviti tersebut. Kemudia, puzzle tersebut juga tidak mesra pengguna
kerana bungkusannya mudah menyebabkan gambar-gambar puzzle hilang.
Akibatnya ada kumpulan yang tidak dapat menyelesaikans sepenuhnya. Mungkin
saya boleh laminate puzzle tersebut supaya lebih mesra pengguna.

Murid dapat menentukan cara penyakit tersebut merebak dengan bantuan


lembaran kerja yang diberikan. Namun, pdp kali ini saya lebih banyak bercakap
daripada murid kemudian saya tidak memastikan kelas senyap dahulu sebelum
memberi arahan. Sepatutnya, saya memastikan murid senyapn terlebihd dahulu
sebelum arahan dijelaskan supaya murid lebih mudah menjalankan akiviti.
Pergerakan saya juga tertum[u di bahagian depan dan tengah kelas menyebabkan
murid-murid di belakang tidak dapat menumpukan sepenuhnya perhatian ke dalam
aktiviti kelas.
Analisis SWOT:

Kekuatan Kelemahan
 Aktiviti yang dijalankan dalam keadaan  Kawalan kelas kurang memuaskan
teratur. semasa aktiviti berkumpulan
 BBM yang digunakan dapat memudahkan  Puzzle terlalu sukar menyebabkan masa
murid banding beza tanda dan gejalan 2 banyak di ambil.
penyakit tersebut.
Peluang Ancaman
 Penglibatan murid yang amat baik apabila di  BBM tidak mesra pengguna.
minta untuk menjawab soalan dan
melakukan aktiviti di hadapan.

Guru pelatih Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing

……………………………….. ……………………………….. …………………………….


( ) ( ) ( )