Anda di halaman 1dari 2

SK BANDAR BEHRANG 2020

PELAN INTERVENSI BAHASA MELAYU


TAHUN 6 WAWASAN

1. Kenal Pasti Sasaran Untuk Meningkatkan Gred


GRED A B C D E Catatan
31 orang murid 6
Wawasan

Pemahaman 1 10 13 5 2 *2 orang murid


mempunyai
kemahiran
membaca dan
menulis yang
sederhana

*Pencapaian
Penulisan 2 13 8 8 0
diambil
berdasarkan
Peperiksaan
Pertengahan Tahun

2. Memahami punca masalah


a. Tahap penguasaan kemahiran membaca, menulis dan memahami yang rendah.
b. Kurang motivasi dan keyakinan diri kalangan murid.
c. Kurang program pemulihan.
d. Kurang program pengayaan.
e. Tiada usaha untuk menyiapkan kerja sekolah.

3. Senarai cadangan intervensi/Tindakan susulan


a. Berikut adalah senarai cadangan intervensi:
i. Bacaan kuat
ii. Set Latihan Pemahaman
iii. Set Latihan Penulisan
iv. Set Latihan Didik
v. Set Latihan Mencari Maklumat
vi. Menyalin contoh jawapan pemahaman dan contoh karangan
vii. Latihan berfokus sederhana dan lemah

4. Klinik Pagi
a. Antara cadangan amalan di sekolah adalah:
i. Kekalkan aktiviti yang telah dijalankan secara terancang - Latih tubi
(bekalkan kerja secara terancang)
ii. Bimbingan secara individu.
5. Prioriti intervensi
a. Antara yang paling utama untuk dilaksanakan:
i. Bacaan kuat
ii. Set-set latihan yang telah disediakan
iii. Menyalin contoh jawapan pemahaman dan contoh karangan
iv. Bimbingan secara individu.

*Jika dilihat secara teliti, program-program ini perlukan kerjasama daripada murid dan guru
untuk menjayakannya.
*Program ini dijangka akan dapat memberi impak yang tinggi sekiranya dirancang dan
dilaksanakan dengan betul mengikut jadual yang ditetapkan.