Anda di halaman 1dari 1

Aktiviti 2.

Hipotesis: Bentuk sesuatu struktur mempengaruhi kekuatan binaan

Pemboleh ubah:

i) dimanipulasi – __________________________________________

ii) bergerak balas – ________________________________________

iii) dimalarkan - ___________________________________________

Bahan: Kad manila, cawan kertas, batu guli, pita pelekat.

Kaedah:

1. Bina model jambatan P dan Q seperti dalam gambar rajah.

2. Letakkan batu guli di atas binaan model jambatan P satu persatu.

3. Rekodkan bilangan batu guli yang dapat ditampung oleh model jambatan.

4. Ulangi langkah 2 dan 3 pada model jambatan Q.

Pemerhatian:

Model Jambatan Bilangan batu guli yang dapat ditampung


P
Q

Soalan:

a) Bentuk manakah yang paling kuat? ______________________

b) Apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan.

__________________________________________________