Anda di halaman 1dari 8

DAFTAR ISI

Atur Prawicara…………………………………………………………

Daftar Isi……………………………………………………………….

A. Asal – Usul Taman Reklamasi - 3

B. Kondisi Taman Reklamasi - 4

C. Kondisi Dalan Bade Ing Taman Reklamasi Tuban – 5

D. Geguritan – 6

E. Penutup – 7
ATUR PRAWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur Panyerat Aturaken Wonten Ngarsanipun Gusti Allah Ingkang
Maha Agung Sahengga Laporan Puniko Saged Kesusun Khanti Sae. Boten Kesipen Kula
Aturaken Matur Sembah Nuwun Kagem Tiang Sepuh Kawulo Ingkang Tansah Paring Donga
Pangestu Saha Para Dwija Ingkang Sampun Paring Kaweruh Lan Seserepan Sahengga Laporan
Ingkang Kasusun Sae Punika Saged Purna.

Laporan Karya Tulis Kanthi Irah-Irahan “ TAMAN REKLAMASI “ Punika Meningka


Salah Satunggaling Sarana Gladhen Nyerat. Laporan Menika Kasusun Kagem Njangkepi Tugas
Semester 1 Mata Pelajaran Bahasa Jawa.

Mugi – Mugi Laporan Ingkang Kaserat Dening Panyerat Menika Saged Paring Mapinten
– Pinten Manfaat Dumateng Para Sinten Kemawon Ingkang Maos. Kula Minangka Panyerat Ugi
Kathah Kakirangan, Pramila Panyaruwe Saha Panyendu Tansah Kula Antu – Antu.
ASAL – USUL TAMAN REKLAMSI TUBAN

A. Latar Mburi

Tanah Bekas Tana Hora Tansah Mungkari Arid Lan Ora Bias Di Gunakaken
Maneh. Ana Cara Kanggo Nggunaaken Tanah Supasa Bias Di Gunakaken Maneh.
Minangka PT. Semen Indonesia Tbk Wis Rampung Ngoptimalke Mina 187.66
Hektar, Salah Sijine Ing Wilayah Tuban. Tanah Iki Diowahi Dadi Taman Wisata Lan
Konservasi Tanduran Minangka Usaha Kanggo Reborest.
Miturut Solopos.Com, Objek Wisata Bukit Daun Seng Di Nduweni Semen Gresik
Ana Ing Sumberarum, Kerek, Tuban. Utawa 18 Km Saka Kutha Tuban. Lokasine Pun
Uga Mboten Adoh Saka Kantor Tuban Pabrik Semen Gresik.

Derektur Utama Semen Gresik, Tegese Anggone Ana Operasi Pertambangan


Gamping Lan Lempung. Bakal Terus Dadi Reklamasi Lan Aktivitas Reboisasi.
Saben Taun, Kanti Rata-Rata,, Semen Gresik Menambahake 20 Hektar Tanah
Pasca Pertambangan. Nganti Taun 2017. Semen Indonesia Nyambut Damel Ing Tanah
Pertambangan Pasca Kapur 187.66 Hektar. Ing Wilayah Tambang, Ana Sekitar 187,395
Wit-Witan.
Mlebune Ing Taman Reklamasi Mboten Bayar Utawi Gratis. Taman Reklamasi
Tuban Dijenaake “ Reklamasi “ Amargi Iku Tanah Di Gawe Maneh Utawi Di Daur
Ulang.

B. Keadaanipun Taman Reklamasi Tuban

Keadaan Ing Taman Reklamasi Tuban Yaiku :


1. Wisatanipun Sae
2. Panggonanipun Mboten Tebih
3. Howone Sanget Adem Amergi Katah Wit-Witan Sing Akih
4. Endah Lan Resik Mboten Wonten Sampah Setunggal Mawon
5. Enten Penjogo Kebun, Lan Saged Didamel Selfi-Selfi
C. Kondisi Taman Reklamasi

Kahana Dhateng Mrika Apik Sanget. Tampilan Pasir Watu Gamping Katon Jelas
Ana Ing Kon Truk-Truk Sing Nggawa Lemah Kapur Menyang Pabrik Kanggo Di Proses
Dadi Semen. Uga Ana Papan Kanggo Ngreksa Tanduran Obat Herbal Kayata Jahe
Lengkuas, Kunir, Lan Sak Penunggalane. Ana Sing Bisa Nonton Macem-Macem Jenis
Tanduran. Sing Sengaja Ditandur Kanggo Udara Sing Adem, Amerga Udhara Panas
Cedak Karo Tambang Watu Kapur.
D. Kondisi ( Dalan Bade Ten Taman Reklamasi Tuban )

Dalan Bade Ing Taman Reklamasi Tuban Dereng Di Aspal, Enggal Watu-Watu Sak
Sepanjange Dalan Bade Mriku. Nanging Tenang Wae Amergi Sampun Di Damel Papan
Informasi Lan Keamanan Informasi. Perkara Paling Apik Sing Ana Ing Lelampuhan Iku
Tantangan Banget. Nanging Saben Perjalanan Dhateng Mriko Kita Saged Ningali
Pemandangan Kang Indah Sanget.

Dalan Paling Penak Yo Iku Dalan Kerek Utawi Ngliwat Kerek Amergi Dalanipun Boten
Ana Sing Rusak.
GEGURITAN

REKLAMASI
Kahananipun Adem Lan Asri
Gawe Semringah Rasane Ati

Yen Masi Wit Ijo Royo-Royo


Mripat Katon Rupane Ijo
Reklamasi
Kesucian Sinar Raya
Mancari Alam Semesta
Nambahi Keindahan Alam

Taneman Kang Ijo Royo-Royo


Kahanipun Narik Kawigatosan
Tiang Ingkang Remen Dhumatang Alam

REKLAMASI
PENUTUP

Kesimpulan Lan Saran


Alam Ingkang Indah Sanget Lan Pesona Ajeng Badhe Wonten Ginanipun Bilin Mboten
Dipunreksa Kaliyan Sae. Mila Minat Pangunjung Kedah Wonten Lurik Lakih Keunikan
Sanesipun Supados Rame Dipun Kunjungi. Perawatan Lan Palestantunan Tanaman Wonten
Dhateng Taman Reklamasi Kedah Lajeng Dipunlampahaken Kaliyan Inggih Saking Alam Utawi
Fasilitas-Fasilitas Ingkang Sampun Dipun Paringake Dhateng PT. SEMEN GRESIK.

Kange Pengunjung Tertarik, Dugi Dhateng Taman Reklamasi Saking Pihak Pengurus
Wisata Kedang Langkung Gian Mempromosikan Papan Wisata Wonten Media Social.
Sasaenipun PT. SEMEN GRESIK Nyukani Papan Kangge Sadeyan Kangge Wargi Sekitar
Supados Pengunjung Mboten Kangelihan Wonten Papan Wisata Lan Sasaenipun Nyukani
Piledah Amergi Mlampah Tumuji Papan Wisata.
LAPORAN HASIL OBSEVASI
BABAGAN PARIWISATA
( BAHASA JAWA )

NAMA KELOMPOK :

1. Hendrik Maulana Putra


2. Wahyu Dika Sanjaya
3. Alfi Roudhotul Hasanah
4. Bela Nisty Anggraini
5. Aziz Maulan Mahendra
6. Diya Triningsih
7. Abdul Rahman Wahid
8. M. Syaeful Anwar

KELAS : IX – B

SMP NEGERI 1 MONTONG


Tahun Pelajaran 2019 / 2020