Anda di halaman 1dari 19

JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN

Feb-18
Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ayu F G H E
Arpiah ct ct ct F I G D
Aisyah G I F E
Ari D F E G
Reni E F H ct ct ct ct ct G

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor (Pembersihansetiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Mar-18
Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ayu I F G D E I
Arpiah I G F E I
Aisyah E F I I H G
Ari CT CT CT CT CT F H I E G I
Reni I F I G E

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor (Pembersihansetiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Apr-18
Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Ayu I F I G H
Arpiah I I F CT CT CT CT CT E G
Aisyah I F D E I CT CT CT CT
Ari E G F I I
Reni E F G I I

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor (Pembersihansetiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
Sen
30

I
CT

H
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
May-18
Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ayu G E I F I I
Arpiah G F E D I CT CT CT CT CT
Aisyah I F E G I I
Ari I F I H J G
Reni H F I G E I

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor (Pembersihansetiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Jul-18
Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Arpiah G I I F E I I
Aisyah CT CT CT CT CT E F G I E
Ari I J H F I I I
Reni E G F H CT CT CT CT CT CT
Novi I I F D G

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Aug-18
Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Arpiah G I I D F TL TL
Aisyah E G CT CT CT CT E F H I E
Ari CT CT CT CT I TL TL J F I I
Reni I I G I F
Novi E H I I F G

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Sep-18
Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Arpiah F E I G I
Aisyah E G I F E
Ari D F J I
Reni I F G H
Novi E H F I I

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Oct-18
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Arpiah I I G I F
Aisyah E H I I E F G
Ari I G E I G H J F
Reni I D I F
Novi I E I F I

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Nov-18
Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Arpiah I F I E
Aisyah G D F I E I
Ari I I F J G I
Reni E G F H I G
Novi I F E I H

KETERANGAN:
A Kulkas (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli-Pembersihan tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Feb-19
Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Arpiah I G I F E I
Aisyah G I F I I
Ari H E F J I
Reni E I G F H
Novi I D F G E

KETERANGAN:
A Kulkas-Pembersihan tirai (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli-Pencucian tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Mar-19
Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Arpiah D I F E G
Aisyah I E F I G
Ari H F G J I
Reni E F I I I
Novi G I F I E

KETERANGAN:
A Kulkas-Pembersihan tirai (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli-Pencucian tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Apr-19
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Arpiah E F I E I F I
Aisyah I F G H F E
Ari I F H G I J F
Reni D F I I E G F
Novi G F E I D F

KETERANGAN:
A Kulkas-Pembersihan tirai (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (2 kali dalam sebulan)
E Pencucian troli-Pencucian tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
May-19
Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Arpiah G E D I G
Aisyah D I G E D
Ari I D H I E
Reni G I G I H
Novi E I E D I

KETERANGAN:
A Kulkas-Pembersihan tirai (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam seminggu)
E Pencucian troli-Pencucian tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Jun-19
Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Arpiah G I D F I G
Aisyah I I G D F E
Ari E G J E F G D
Reni I E I F I H
Novi D H I F I I

KETERANGAN:
A Kulkas-Pembersihan tirai (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam seminggu)
E Pencucian troli-Pencucian tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Jul-19
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Arpiah E I I
Aisyah I D E
Ari I I G
Reni G I D I
Novi D H E I

KETERANGAN:
A Kulkas-Pembersihan tirai (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam seminggu)
E Pencucian troli-Pencucian tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
K Pencucian kontainer gudang (1x dalam sebulan)
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
G PENYIMPANAN

Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
G D F I
F I E G
I F J D E
I F H K
F G I K
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Aug-19
Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Arpiah E I G I F E K D
Aisyah I I E D F I G
Ari D G E I I F J K
Reni H I I F G D I
Novi I D H G E F I

KETERANGAN:
A Kulkas-Pembersihan tirai (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam seminggu)
E Pencucian troli-Pencucian tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
K Pencucian kontainer gudang (1x dalam sebulan)
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini
JADWAL CLEANING DAPUR dan GUDANG PENYIMPANAN
Sep-19
Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel Rab Kam Jum Sab Mgg Sen Sel
Nama
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Arpiah I I G F D E
Aisyah D H K F I I
Ari I J E F G H
Reni E D I F G I
Novi G K F I D E

KETERANGAN:
A Kulkas-Pembersihan tirai (pembersihan rutin setiap shift)
B Meja Pemasakan-kompor-dispenser (Pembersihan setiap shift)
D Freezer (1 kali dalam seminggu)
E Pencucian troli-Pencucian tirai (1 kali dalam seminggu)
F Bongkaran dapur (1 kali dalam sebulan)
G Kulkas dan chiller (1 kali dalam seminggu)
H Pembersihan dan Pembongkaran Exhaust hood (2x dalam sebulan)
I Meja pemorsian dan Meja Penyimpanan Alat (3 hari sekali)
J Bongkaran kompor
K Pencucian kontainer gudang (1x dalam sebulan)
Mengetahui,
Penanggung Jawab Gizi

Dwi Hartini