Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Slot 2
Kelas : Prasekolah SJK(C) Sin Kuo Min
Tarikh : 15.7. 2019 (Isnin)
Masa : 10.30– 11.10 pagi (40 minit)
Bilangan Murid : 20 orang
Umur : 5 & 6 Tahun
*Tema : Sayangi Alam Sekitar
Tajuk : Sayangilah Bumi Kita
Tunjang Utama/Fokus : Tunjang Kerohanian, Sikap Dan Nilai
Standard Kandungan : PM 13.1 mengamalkan sikap kesederhanaan dalam kehidupan
Standard Pembelajaran : PM 13.1.1 menyatakan cara berjimat cermat dalam menggunakan alatan dan sumber
Kesepaduan Tunjang : Tunjang Kemanusiaan- KM 5.3 Bercerita tentang amalan memelihara dan memulihara alam sekitar
EMK (Elemen Merentas Kurikulum) :
Kreativiti : Menghubungkait, meramal, menjana idea, membuat gambaran mental
Nilai : Kerajinan, bertanggungjawab
Keusahawanan : Boleh membina jaringan sosial
TMK : Belajar dengan TMK
PAK 21 : Pembinaan Karakter (Character Building)
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
1. menyatakan contoh amalan berjimat cermat dalam penggunaan sumber.
2. menyatakan akibat kegiatan manusia terhadap alam sekitar
Pengetahuan Sedia Ada : Murid sudah didedahkan amalan menyayangi alam sekitar, seperti tidak membuang sampah merata-
rata.
Kemahiran Berfikir (KB) : Menilai, mencirikan, menguhubung kait, meyatakan akibat, mencirikan,
(+HOM, +KBAT) , meramal, membuat gambaran mental, membuat kesimpulan, membuat gambaran mental
Bahan Bantu Mengajar : Bahan-bahan buangan seperti kertas, botol air, gulungan tisu, tin kosong, tayangan slaid, video
“Selamatkan Bumi Kita ”, set komputer
Fokus KP/ MI : interpersonal, intrapersonal, kinestetik, logik-matematik , verbal-linguistik.
Kosa Kata : Sumber, jimat
( * Kosongkan sekiranya P&P tidak bertema)

MASA / FASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PdP CATATAN /BAHAN

PERSEDIAAN “Banyaknya Sampah!” BBM : bahan-bahan


(Set Induksi) 1) Murid diminta untuk bertutup mata selama 20
buangan seperti kertas,
( 5 minit) Soalan :
saat.
botol air, gulungan tisu, tin
Guru : Adakah anda suka melihat 2) Guru meletakkan bahan-bahan buangan kitar
kosong
keadaan tadi? semula di sekitar tempat duduk murid.
Murid: Tidak, ia kelihatan sangat 3) Murid diminta untuk melihat sekitar mereka Nilai: kerajinan,
kotor. dan mengutip bahan-bahan tersebut. bertanggungjawab

Guru: Adakah bahan-bahan 4) Murid menyatakan apa yang dilihat oleh


buangan tadi itu boleh dikitar mereka. KB : menilai
semula? 5) Murid menjawab soalan guru.

Murid: Ya. 6) Murid diperkenalkan dengan tajuk KP/MI : interpersonal,


pemebelajaran slot ini, iaitu Sayangilah Bumi intrapersonal, kinestetik,
Guru: Mengapakah kita perlu
Kita. logik-matematik , verbal-
berbuat demikian?
linguistik.
Murid : Kerana boleh
menghasilkan barangan yang baru
dan mengelakkan pembaziran.
IMIGINASI 1) Murid diperkenalkan dengan perkataan
“ Jimatlah Sumber Bumi Kita ”
(Langkah 1) BBM : tayangan slaid, set
“sumber”. komputer
Tayangan slaid
(10 minit) 2) Murid menyatakan contoh-contoh sumber
Nilai: kerajinan
dengan bimbingan guru.
3) Guru menunjukkan bahan-bahan buangan KB: mencirikan,
tadi untuk dikaitkan dengan sumber. menguhubung kait

4) Murid diperkenalkan dengan perkataan MI : interpersonal,


“berjimat”. intrapersonal, logik-
5) Murid memahami “berjimat” dengan matematik, verbal-
bimbingan guru . linguistik

 Sumber
 Contoh-contoh sumber:
elektrik, kertas, air
 Berjimat : kurangkan
penggunaan sesuatu sumber

PERKEMBANGAN “Bagaimana Kita Boleh 1) Murid menonton tayangan video “Selamatkan BBM : video”Selamatkan
(Langkah 2) Selamatkan Bumi Kita?”
Bumi Kita ”yang ditayangkan oleh guru. Bumi Kita ”, set komputer
(10 minit) 2) Murid menyatakan tingkah laku yang berjimat
Nilai: bertanggungjawab
sumber dalam tayangan video.
Tayangan video“Selamatkan Bumi KB :menganalisis,
Kita ”
mencirikan , menilai

MI : interpersonal,
intrapersonal, logik-
matematik, verbal-
linguistik
 Amalan menjimat sumber
 Menggunakan beg eco
 Kurangkan penggunaan
pendingin hawa
 Menggunakan sapu tangan
untuk menggantikan
penggunaan tisu
 Menutup lampu dan kipas
sebelum meninggalkan bilik

TINDAKAN “Kesan Kegiatan Manusia ” BBM: tayangan slaid, set


(LANGKAH 3)
komputer
Tayangan slaid 1) Guru mengaitkan penggunaan kertas dan
10 Minit
tisu dalam video tadi. Nilai: bertanggungjawab
2) Murid melihat tayangan video yang
KB: menganlisis,
ditunjukan oleh guru.
meyatakan akibat,
3) Murid menjawab soalan guru.
mencirikan,
4) Murid menyatakan akibat kegiatan manusia.
menghubungkait,
meramal, membuat
gambaran mental
MI: interpersonal, logik-
matematik, verbal-
linguistik

Soalan:

Guru: Agak-agaknya, kamu rasa


kertas dan tisu diperbuat daripada
apa?
Murid: Pokok.
Guru : Pokok itu terdapat di mana ?
Murid: Pokok terdapat di hutan.
Guru: Apa yang akan berlaku jika
pokok di hutan di terbang oleh
manusia?
Murid : Tiada pokok lagi di hutan
itu.
Guru: siapakah yang tinggal dalam
hutan?
Murid: Haiwan-haiwan.
Guru: Apakah yang akan terjadi
kepada mereka jika semua pokok di
hutan diterbang?
Murid: Haiwan kehilangan tempat
tinggal.
Guru: Apakah fungsi hutan kepada
haiwan kecuali tempat tinggal?
Murid: Tempat mencari makanan.
Guru : Apa akan terjadi pada
haiwan jika hutan telah diterbang?
Murid : Haiwan tidak dapat mencari
makanan dan akan mati.
Guru: Apakah yang akan terjadi
pada kawasan yang tiada pokok
itu?
Murid : Kosong dan rasa panas.

Penutup “Saya Boleh Menyelamatkan 1) Murid menyatakan apa yang mereka faham BBM: -
(5 minit) Bumi ”
tentang “sumber”. KB: menganalisis,
 Rumusan 2) Murid menyatakan pa yang mereka faham membuat kesimpulan
 Pengukuhan tentang “jimat”. Nilai: kerajinan
 Sumber
3) Murid menyatakan semula usaha-usaha
 Berjimat
 Usaha-usaha mengurangkan mengurangkan pembaziran sumber. MI: interpersonal, logik-
pembaziran matematik, verbal-
linguistik
Refleksi :

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Ulasan Guru/ Pensyarah Pembimbing :


_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Pentaksiran dan Penilaian

Pentaksiran Murid ( Penilaian berterusan ) :


Pentaksiran: Pemerhatian-Rekod Senarai Semak
Murid
Nama Murid : Ho Xin En
Umur: 6 Tahun
Bil . Indikator Ya Tidak Catatan/Ulasan
1. Murid boleh menyatakan contoh amalan berjimat cermat dalam penggunaan sumber.
a Menggunakan beg eco

b Kurangkan penggunaan pendingin hawa

c Menggunakan sapu tangan untuk menggantikan


penggunaan tisu

d Menutup lampu dan kipas sebelum meninggalkan bilik

e Menggunakan beg eco

2. Murid boleh menyatakan akibat kegiatan manusia terhadap alam sekitar


a
Boleh menyatakan kesan penerbangan hutan dengan
bimbingan guru.
b
Boleh menyatakan kesan penerbangan hutan tanpa
bimbingan guru.