Anda di halaman 1dari 1

Integriti Dalam Pengurusan Kewangan [Penyata Kira-kira]

● Menyimpan dengan teliti rekod kewangan yang diterima dan wang


telah dibayar
● Penyata kewangan menyenaraikan segala pendapatan yang
diterima dan perbelanjaan yang dibuat oleh persatuan dalam
tempoh tertentu, biasanya 1 tahun
● Semua wang yang diterima oleh satu persatuan hendaklah direkod
dan dicatat dengan lengkap serta sistematik
● Buku resit digunakan (buku asas) →merekod pengaliran keluar
wang tunai atau cek oleh sesuatu persatuan
● Baucar pembayaran (dokumen asas) →merekodkan pengaliran
keluar wang tunai atau cek oleh sesuatu persatuan
● Baucar (dokumen rasmi) →menyokong pembayaran yang
dilakukan

Tujuan

● Menunjukkan kedudukan kewangan sesuatu persatuan dari segi:


a) Jumlah Modal Pemilik (Persatuan)
b) Jumlah Nilai Harta (Aset)
c) Jumlah Nilai Tanggungan

Anda mungkin juga menyukai