Anda di halaman 1dari 15

PENGHARGAAN

Ribuan terima kasih diucapkan kepada guru matapelajaran Reka Bentuk dan

Teknologi Tingkatan 3 , Encik/ Puan ……………………………………………….. atas tunjuk

ajar dan bantuan beliau bagi saya menyiapkan produk ………………………………… ini.

Ucapan yang sama ditujukan kepada kedua ibu bapa saya iaitu Encik

…………………………………… dan Puan …………………………………………….. atas dorongan

dan sokongan mereka sehingga saya berjaya menyiapkan produk ini. Tidak lupa

kepada sahabat saya, iaitu …………………………………………… dan

………………………………….. serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung

atau tidak langsung sepanjang tempoh saya menyiapkan produk ini.


ABSTRAK
Shimmer Bag ini dihasilkan dengan tujuan supaya beg ini dapat memberi

kemudahan kepada golongan remaja yang memerlukan gaya dan stail terkini

tetapi beg itu tidak dapat dilihat pada waktu malam. Pengguna beg sedia ada

sangat terhad kerana hanya dapat dilihat ketika waktu siang. Beg yang dijual diluar

juga tidak dapat memenuhi keperluan remaja yang memerlukan beg yang kecil

untuk mengisi barang tetapi dapat membuat beg rekaan sendiri. Shimmer bag

juga boleh ditempah mengikut kesukaan nama pembeli. Melalui proses

penyelesaian masalah secara inventif , rekabentuk fesyen dan elektrik telah dipilih

untuk digabungkan bagi menghasilkan bagi menghasilkan rekabentuk Shimmer

Bag . Rekabentuk ini membolehkan produk dilihat pada waktu malam. Laporan ini

turut memuatkan langkah-langkah penghasilan produk. Keputusan ynag diperoleh

daripada pengujian dan penilaian telah dijalankan membuktikan bahawa produk

mampu memenuhi objektif asal penghasilannya. Produk juga mendapat maklum

balas positif daripada pengguna yang telah menguji produk ini. Selain daripada

itu, laporan ini turut menyatakan cadangan penambahbaikan bagi memperbaiki

kelemahan dan memantapkan kualiti produk Shimmer bag yang akan dihasilkan

pada masa hadapan.


1.0 PENGENALAN

Beg merupakan aksesori wajib untuk dibawa ke mana-mana tanpa mengira masa. Berdasarkan borang
kajian keperluan pelanggan yang diedarkan, pengguna tidak menyukai beg sedia ada kerana tidak
menarik dan sukar dijumpai terutama pada waktu malam.

Melalui kaedah penyelesaian masalah inventif, masalah beg sedia ada tidak menarik dan sukar dijumpai
pada waktu malam telah dikenalpasti . ‘Shimmer Bag’ merupakan produk inovasi yang mampu
mengatasi masalah yang dihadapi pengguna. Pada waktu malam, ‘Shimmer Bag’ bercahaya disebabkan
adanya wayar electroluminescent yang bercahaya dijahit pada beg tersebut.

1.1 Borang Keperluan Pelanggan


1.2 Penyelesaian Masalah Inventif

Prinsip inventif diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah inventif yang dihadapi pelanggan apabila beg
sedia ada tidak menarik dan sukar dijumpai pada waktu malam.

Bahu Tali Beg Badan Zip Ruang


Beg Simpanan

Jahitan
Manusia Barang
( Mata)

Gelap

Berdasarkan model fungsi, didapati masalah berpunca daripada badan beg yang tidak bercahaya
menyebabkan barang dalam beg sukar dicari pada waktu malam. Analisi berantai punca-kesan telah
dijalankan untuk mengenal pasti punca dan kesan bagi masalah.

1.3 Borang Projek Brief


1.4 Aplikasi Projek Brief dalam Bentuk Jadual

2.0 PENENTUAN GABUNGAN TEKNOLOGI

2.1 Teknologi yang dipilih

Saya telah memilih gabungan reka bentuk fesyen dan reka elektrik untuk digabungkan dalam
penghasilan produk “Shimmer Bag”.

2.2 Tujuan penggunaan teknologi

Reka bentuk fesyen dan reka bentuk elektrik telah dipilih kerana gabungan dua reka bentuk ini bakal
menghasilkan beg yang bercahaya dan menarik pada waktu malam.

2.3 Fungsi teknologi

Reka bentuk fesyen : Kain t-shirt yang digunakan sebagai kain untuk beg dan butang hiasan.

Reka bentuk elektrik :Bateri AAA, Pemegang Bateri, Electroluminiscent Driver dan Wayar
Electroluminiscent.
2.4 Kekuatan dan kelemahan teknologi
Aplikasi
Komponen Kekuatan Kelemahan
teknologi
Kain t-shirt, Butang Kain t-shirt mudah didapati Mudah koyak.
RB fesyen
Hiasan dan murah.
Bateri AAA, Pemegang EL, Mudah dibentuk dan direka Menggunakan kuasa bateri
Wayar Electroluminiscent bentuk pada badan beg. dan pemegang bateri perlu
RB elektrik
dan Electroluminsent disorok untuk kelihatan
Driver lebih kemas.

3.0 PERANCANGAN KONSEP

3.1 Pemilihan konsep reka bentuk

Saya telah memilih konsep function-follow-form kerana fungsi wayar EL yang bercahaya dijahit dengan
menarik pada badan beg agar beg kelihatan pada waktu malam.

3.2 Lakaran perkembangan idea.


BIL ELEMEN ADA TIADA ULASAN

/ Garisan wujud pada tali beg dan poket beg digabungkan


1 Garisan
untuk menghasilkan rupa dan bentuk beg

/ Bentuk organik beg digunakan untuk menghasilkan rupa bagi


2 Rupa
rekabentuk produk

/ Bentuk asas organik digabungkan untuk menghasilkan


3 Bentuk
rekabentuk beg

4 Tekstur / Tekstur kain jeans pada Lightning Bag

5 Saiz / Saiz diterangkan melalui ukuran pada lakaran rekabentuk beg

6 Warna / Warna produk ialah warna pastel

7 Ruang / Ruang pada tempat meletak barang dan poket

8 Nilai / Penggunaan nilai warna yang sesuai untuk remaja

4.3 Analisis Lakaran Produk dari aspek elemen rekabentuk

4.4 Analisis Lakaran Produk dari aspek prinsip rekabentuk


BIL PRINSIP ADA TIADA ULASAN

Rekabentuk yang seimbang menunjukkan kekuatan


1 Keseimbangan /
rekabentuk
Kesatuan semua elemen mengikut prinsip
2 Kesatuan / rekabentuk menghasilkan imej, konsep dan idea
yang sempurna bagi rekabentuk produk

3 Pengulangan x

4 Penekanan / Penekanan dari segi warna dan saiz

5 Keringkasan / Keringkasan kepada rekabentuk beg

6 Harmoni x

7 Kepelbagaian x

8 Pergerakan x

9 Kontras / Rekaan yang kontras pada poket beg

5.0 JADUAL KERJA


Aktiviti Minggu
Bil
1 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 22
0 1 1
Perbincangan konsep
1 /
bersama pelanggan
Melakar bentuk produk
2 dengan persetujuan / /
pelanggan
Memilih dan menganalisis
3 /
lakaran terbaik
Menetapkan bahan dan
4 / /
alatan yang diperlukan
Membuat pesanan dan
5 mendapatkan bekalan / /
bahan
6 Pembinaan produk / / / / / / / /
7 Menguji produk /
8 Penambahbaikan / /
9 Membuat kemasan /
membuat laporan /
10 / / /
pendokumentasian
SENARAI ALATAN DAN BAHAN

BAHAN ALATAN
Kain Felt Jarum
Kain Jeans Gunting
Bateri 9v Benang
EL Driver
1 Meter Wayar
Electroluminescent
(EL)
Butang Hiasan

PENGAGIHAN KEWANGAN

HARGA
BIL BAHAN KUANTITI RM
SEUNIT (RM)

1 Kain Felt RM 4.00


1m RM4.00
semeter
Kain Jeans RM 3.00
2 1m RM3.00
semeter
3 Bateri 9v RM 2.00 1 unit RM2.00
4 EL Driver RM 3.00 1 unit RM3.00
1 Meter Wayar
5 Electroluminescent RM 7.00 1 unit RM7.00
(EL)
6 Butang Hiasan RM 1.50 1 unit RM1.50
7 Jarum RM 1.00 1 unit RM1.00
8 Gunting RM 2.00 1 unit RM2.00
9 Benang RM 1.50 1 unit RM1.50
JUMLAH RM 23.00
A. Kos Bahan
B .Kos Bahan , Kos Upah, Kos Overhead

Bil Keterangan Jumlah


(RM)
1 Bahan ( jumlah unit x RM seunit ) RM23.00
2 Upah :
(Pekerja X Jam X Hari X 1 orang X8X 1
RM...........) jamXRM1.50
=RM12
3 Overhed :
Elektrik RM5
Air RM3
Bil Telefon
Lain-lain
JUMLAH RM43

C. Kos Jualan

Kos Jualan = Kos Pengeluaran seunit produk + peratus keuntungan

= RM 43 + 30%

= RM43 + RM12.90

= RM55.90
KRITERIA PENILAIAN
Sangat Sangat
Bil Kriteria Baik Lemah Ulasan
Baik lemah
1 Objektif /
2 Keselamatan /
Elemen reka
3 /
bentuk
Prinsip reka
4 /
bentuk
5 Kefungsian /

Jenis ujian Parameter Keputusan


Ujian Kadar koyakan Perlu tambah
kekuatan jahitan
Ujian Letak dibahu Sangat stabil
Kestabilan

JADUAL KEPUTUSAN UJIAN

PRODUK KEFUNGSIAN KEKUATAN KELEMAHAN

Shimmer Mencari barang Tiada dijual Kurang ciri-ciri


Beg di waktu malam di pasaran keselematan