Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

MINGGU: 32 HARI / TARIKH : Rabu / 4.9.2019 TEMA : Dunia Teknologi SUBTEMA: Kenderaan Air

TUNJANG/
CATATAN/
MASA STANDARD OBJEKTIF AKTIVITI IMPAK
BAHAN
PEMBELAJARAN
PERBUALAN AWAL 1. Murid memberi ucap selamat, bacaan doa, mengambil kedatangan.
7.30 – 7.50 a.m. 2. Murid melihat tayangan video “Gadis Penjual Mancis” yang disediakan oleh guru.
(20 MINIT) 3. Selepas melihat tayangan video, murid bersoal jawab dengan guru.
4. Guru mengaitkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam video ini kepada murid.
AKTIVITI LUAR Aktiviti luar
7.50 - 8.20 am 1) Murid memanaskan badan bersama-sama guru. BBM : TM :
(30 minit) Tunjang Murid dapat melakukan 2) Murid melihat demonstrasi guru mengenai Video,
Perkembangan pergerakan dalam melakukan pergerakan dalam laluan seperti speaker SM :
Fizikal & Estetika laluan seperti lurus dan
lurus dan melengkung.
FK 2.1.4 melengkung. BM :
3) Kemudian, murid membuat latihan tersebut.
Melakukan
4) Selepas itu, murid menyejukkan badan bersama
pergerakan dalam
guru.
laluan seperti lurus
dan melengkung.
AKTIVITI Tunjang Sains 1) Murid dapat 1) Murid-murid melihat gambar kenderaan air pada BBM: TM:
PEMBELAJARAN dan Teknologi mengumpul slaid powerpoint yang disediakan oleh guru. Slaid
(Pendekatan SA 2.2.3 gambar 2) Murid-murid meneka nama kenderaan air powerpoint, SM:
Mengumpul objek kenderaan air dengan betul. kad gambar
Bertema)
mengikut ciri yang mengikut nama 3) Murid-murid melihat kad gambar kenderaan air kenderaan air,
(BC) dikenal pasti masing- dan kad perkataan yang disediakan oleh guru. BM:
kad perkataan
8.20 – 9.10 am masing. 4) Guru meletakkan kad perkataan nama kenderaan air,
(50 minit) kenderaan air di depan dan kad gambar kertas latihan,
kenderaan air di atas meja. pensel warna
Tunjang 2) Murid dapat 5) Kemudian, murid-murid secara bergilir-gilir
Perkembangan mewarna mengumpulkan kad gambar kenderaan
Fizikal dan gambar mengikut nama masing-masing di depan.
Estetika kenderaan air 6) Murid-murid menyebut perkataan nama
FK 1.1.3 dengan kenderaan air dengan sebutan yang betul.
Menggunakan menggunakan 7) Murid-murid diberi bimbingan semasa
kemahiran motor pensel warna. melaksanakan aktiviti ini.
halus melalui 8) Murid-murid diberi kertas latihan.
aktiviti yang 9) Murid-murid menggunakan pensel warna untuk
melibatkan alatan mewarna gambar kenderaan air.
10) Murid-murid mewarna gambar kenderaan air
mengikut kreativiti sendiri.
REHAT (BM)
9.10 – 9.40 am Rehat dan Pengurusan Diri
(30 minit)
Tunjang 1) Murid dapat 1) Murid-murid melihat tayangan video yang BBM: TM:
MODUL ASAS Komunikasi menyebut berkaitan kenderaan air yang disediakan oleh Video lagu,
(BAHASA MELAYU) BM 1.3.4 perkataan guru. kad gambar SM:
Mendengar, nama 2) Murid-murid melihat gambar kenderaan air berserta
9.40 – 10.40 am
mengecam dan kenderaan air berserta perkataan. perkataan,
(60 minit) menyebut seperti rakit, 3) Murid-murid mengikut sebutan guru dengan BM:
model
perkataan sampan, feri membaca nama kenderaan tersebut. kenderaan air
dan motobot 4) Kemudian, murid-murid mendengar penerangan (rakit,
melalui daripada guru mengenai huruf vokal yang sampan, feri
permainan terdapat dalam perkataan nama kenderaan air dan motobot)
“Jom Cari tersebut.
Saya”. 5) Murid-murid mendengar penerangan daripada https://www.yo
guru mengenai cara pelaksanaan Permainan utube.com/wat
BM 2.2.2 2) Murid dapat “Jom Cari Saya”. ch?v=GQ_E2b
Menyebut dan menyebut 6) Murid-murid melaksanakan aktiviti permainan ini CP7Ao&t=30s
membunyikan huruf vokal dengan bimbingan guru.
huruf vokal dalam 7) Melalui aktiviti permainan ini, murid-murid dapat
perkataan menyebut perkataan nama kenderaan air
nama dengan sebutan yang betul.
kenderaan air 8) Murid-murid melihat kad gambar kenderaan air
seperti rakit, yang disediakan oleh guru.
sampan, feri 9) Kemudian, murid-murid secara bergilir-gilir
dan motobot menyebut huruf vokal berdasarkan kad gambar
berdasarkan yang diberikan oleh guru.
gambar yang 10) Murid-murid menyebut huruf vokal dengan
diberikan. bimbingan guru.

AKTIVITI Tunjang 1) Murid dapat 1) Murid-murid melihat kertas yang pelbagai BBM : TM :
PEMBELAJARAN Perkembangan menyanyikan seperti kertas putih, kertas warna, kertas surat Bahan konkrit
(Pendekatan Fizikal dan lagu “Dari khabar, kertas majalah dan kotak yang (kertas putih, SM :
Bertema) (BM) Estetika Pokok Jadi disediakan oleh guru. kertas warna,
10.40 – 11.20 a.m. KE 1.1.3 Kertas” 2) Murid-murid menyatakan nama jenis kertas kertas surat BM :
(40 minit) Menyanyikan lagu mengikut tersebut. khabar, kertas
mengikut melodi melodi “Old 3) Murid-murid melihat lirik lagu yang disediakan majalah dan
Mac Donald oleh guru. kotak), lirik
Had A Farm”. 4) Murid-murid mendengar suara guru mengenai lagu, kertas
lagu ini. latihan
5) Kemudian, murid-murid menyanyikan lagu “Dari
Pokok Jadi Kertas” mengikut melodi “Old Mac
Donald Had A Farm”.
Tunjang Sains 2) Murid dapat 6) Murid-murid diberi kertas latihan.
dan Teknologi memadankan 7) Murid-murid memadankan gambar kertas yang
SA 2.2.3 gambar kertas pelbagai dengan perkataan yang betul.
Mengumpul objek yang berbeza 8) Murid-murid diberi bimbingan semasa
mengikut ciri yang dengan menyiapkan latihan ini.
dikenal pasti perkataan yang
betul dalam
kertas latihan.

AKTIVITI 1. Murid membuat refleksi tentang pembelajaran hari ini.


PENUTUP 2. Murid mengucap terima kasih dan selamat bertinggal kepada guru dan pembantu prasekolah.
11.20 – 11.30 a.m.
(10 MINIT)